Công văn

Đang xem kết quả 61 đến 90 trong 118.866 văn bản

Công văn 36818/CTHN-TTHT năm 2022 về chi phí khấu hao tài sản cố định cho, biếu tặng, bồi thường do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
Ngày 28/07/2022, Công văn 36818/CTHN-TTHT năm 2022 về chi phí khấu hao tài sản cố định cho, biếu tặng, bồi thường do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 36818/CTHN-TTHT Ngày ban hành: 28/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 4744/VPCP-KGVX năm 2022 thực hiện Nghị quyết giám sát chuyên đề 51/2022/QH15 do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 28/07/2022, Công văn 4744/VPCP-KGVX năm 2022 thực hiện Nghị quyết giám sát chuyên đề 51/2022/QH15 do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4744/VPCP-KGVX Ngày ban hành: 28/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 5185/BKHĐT-PTDN năm 2022 về xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023 và giai đoạn 2023-2025 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
Ngày 28/07/2022, Công văn 5185/BKHĐT-PTDN năm 2022 về xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023 và giai đoạn 2023-2025 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 5185/BKHĐT-PTDN Ngày ban hành: 28/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 4739/VPCP-NN năm 2022 về việc báo cáo Thủ tướng Chính phủ tiến độ lập quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 28/07/2022, Công văn 4739/VPCP-NN năm 2022 về việc báo cáo Thủ tướng Chính phủ tiến độ lập quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4739/VPCP-NN Ngày ban hành: 28/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 3538/BNV-TCBC năm 2022 về tính hưởng chế độ, chính sách tinh giản biên chế do Bộ Nội vụ ban hành
Ngày 28/07/2022, Công văn 3538/BNV-TCBC năm 2022 về tính hưởng chế độ, chính sách tinh giản biên chế do Bộ Nội vụ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 3538/BNV-TCBC Ngày ban hành: 28/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 36815/CTHN-TTHT năm 2022 về chính sách thuế đối với dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên Facebook do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
Ngày 28/07/2022, Công văn 36815/CTHN-TTHT năm 2022 về chính sách thuế đối với dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên Facebook do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 36815/CTHN-TTHT Ngày ban hành: 28/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 36814/CTHN-TTHT năm 2022 về xuất hóa đơn, kê khai, nộp thuế đối với nguồn thu hộ, chi hộ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
Ngày 28/07/2022, Công văn 36814/CTHN-TTHT năm 2022 về xuất hóa đơn, kê khai, nộp thuế đối với nguồn thu hộ, chi hộ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 36814/CTHN-TTHT Ngày ban hành: 28/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 2695/TCT-TVQT năm 2022 về thanh hủy tem rượu, tem thuốc lá sản xuất để tiêu thụ trong nước do Tổng cục Thuế ban hành
Ngày 28/07/2022, Công văn 2695/TCT-TVQT năm 2022 về thanh hủy tem rượu, tem thuốc lá sản xuất để tiêu thụ trong nước do Tổng cục Thuế ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2695/TCT-TVQT Ngày ban hành: 28/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 1877/HQTPHCM-GSQL năm 2022 về hướng dẫn thủ tục hải quan do Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Ngày 28/07/2022, Công văn 1877/HQTPHCM-GSQL năm 2022 về hướng dẫn thủ tục hải quan do Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 1877/HQTPHCM-GSQL Ngày ban hành: 28/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 2430/UBND-KGVX năm 2022 về tăng cường công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 do thành phố Hà Nội ban hành
Ngày 28/07/2022, Công văn 2430/UBND-KGVX năm 2022 về tăng cường công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 do thành phố Hà Nội ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2430/UBND-KGVX Ngày ban hành: 28/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 2427/UBND-KGVX năm 2022 về tăng cường công tác phòng, chống sốt xuất huyết và các dịch bệnh truyền nhiễm khác do thành phố Hà Nội ban hành
Ngày 28/07/2022, Công văn 2427/UBND-KGVX năm 2022 về tăng cường công tác phòng, chống sốt xuất huyết và các dịch bệnh truyền nhiễm khác do thành phố Hà Nội ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2427/UBND-KGVX Ngày ban hành: 28/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 4734/VPCP-KGVX năm 2022 về khẩn trương thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong lĩnh vực y tế do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 28/07/2022, Công văn 4734/VPCP-KGVX năm 2022 về khẩn trương thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong lĩnh vực y tế do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4734/VPCP-KGVX Ngày ban hành: 28/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 4732/VPCP-CN năm 2022 về xử lý kiến nghị liên quan đường thủy nội địa do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 28/07/2022, Công văn 4732/VPCP-CN năm 2022 về xử lý kiến nghị liên quan đường thủy nội địa do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4732/VPCP-CN Ngày ban hành: 28/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 4018/BYT-DP năm 2022 về tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
Ngày 28/07/2022, Công văn 4018/BYT-DP năm 2022 về tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4018/BYT-DP Ngày ban hành: 28/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 7261/QLD-MP năm 2022 về tăng cường công tác quản lý mỹ phẩm do Cục Quản lý Dược ban hành
Ngày 28/07/2022, Công văn 7261/QLD-MP năm 2022 về tăng cường công tác quản lý mỹ phẩm do Cục Quản lý Dược ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 7261/QLD-MP Ngày ban hành: 28/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 7256/QLD-MP năm 2022 về mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, chưa được phép lưu hành do Cục Quản lý Dược ban hành
Ngày 28/07/2022, Công văn 7256/QLD-MP năm 2022 về mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, chưa được phép lưu hành do Cục Quản lý Dược ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 7256/QLD-MP Ngày ban hành: 28/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 7242/QLD-GT năm 2022 về bảo đảm cung ứng, kiểm soát chặt chẽ giá thuốc điều trị cúm mùa do Cục Quản lý Dược ban hành
Ngày 28/07/2022, Công văn 7242/QLD-GT năm 2022 về bảo đảm cung ứng, kiểm soát chặt chẽ giá thuốc điều trị cúm mùa do Cục Quản lý Dược ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 7242/QLD-GT Ngày ban hành: 28/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 4718/VPCP-KTTH năm 2022 về hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 27/07/2022, Công văn 4718/VPCP-KTTH năm 2022 về hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4718/VPCP-KTTH Ngày ban hành: 27/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 3978/BYT-QLD năm 2022 đẩy mạnh thực hiện Nghị định 131/2020/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ Y tế ban hành
Ngày 27/07/2022, Công văn 3978/BYT-QLD năm 2022 đẩy mạnh thực hiện Nghị định 131/2020/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 3978/BYT-QLD Ngày ban hành: 27/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 7375/BTC-TCT năm 2022 về áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng tại Nghị định 15/2022/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành
Ngày 27/07/2022, Công văn 7375/BTC-TCT năm 2022 về áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng tại Nghị định 15/2022/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 7375/BTC-TCT Ngày ban hành: 27/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 7340/BTC-QLCS năm 2022 về rà soát và xác nhận lại số liệu báo cáo về tiền thuê đất đối với hệ thống đường dây truyền tải điện hiện có tại địa phương theo chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ tại Công văn 2394/VPCP-NN do Bộ Tài chính ban hành
Ngày 27/07/2022, Công văn 7340/BTC-QLCS năm 2022 về rà soát và xác nhận lại số liệu báo cáo về tiền thuê đất đối với hệ thống đường dây truyền tải điện hiện có tại địa phương theo chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ tại Công văn 2394/VPCP-NN do Bộ Tài chính ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 7340/BTC-QLCS Ngày ban hành: 27/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 1850/HQTPHCM-GSQL năm 2022 về việc hỗ trợ giải quyết khó khăn trong việc cung cấp số CAS trên hệ thống khai báo nhập khẩu do Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Ngày 26/07/2022, Công văn 1850/HQTPHCM-GSQL năm 2022 về việc hỗ trợ giải quyết khó khăn trong việc cung cấp số CAS trên hệ thống khai báo nhập khẩu do Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 1850/HQTPHCM-GSQL Ngày ban hành: 26/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 2389/UBND-NC năm 2022 về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Ngày 26/07/2022, Công văn 2389/UBND-NC năm 2022 về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh trên địa bàn Thành phố Hà Nội được ban hành bởi...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2389/UBND-NC Ngày ban hành: 26/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 4660/VPCP-KSTT năm 2022 triển khai Quyết định 766/QĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 26/07/2022, Công văn 4660/VPCP-KSTT năm 2022 triển khai Quyết định 766/QĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4660/VPCP-KSTT Ngày ban hành: 26/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 2645/BTP-HTQTCT năm 2022 về hướng dẫn việc đăng ký khai tử cho người chết đã lâu do Bộ Tư pháp ban hành
Ngày 26/07/2022, Công văn 2645/BTP-HTQTCT năm 2022 về hướng dẫn việc đăng ký khai tử cho người chết đã lâu do Bộ Tư pháp ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2645/BTP-HTQTCT Ngày ban hành: 26/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 2815/BXD-QHKT năm 2022 hướng dẫn xử lý hồ sơ Quy hoạch chung đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc và công tác thẩm định nội dung đánh giá môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch do Bộ Xây dựng ban hành
Ngày 26/07/2022, Công văn 2815/BXD-QHKT năm 2022 hướng dẫn xử lý hồ sơ Quy hoạch chung đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc và công tác thẩm định nội dung đánh giá môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch do Bộ Xây dựng ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2815/BXD-QHKT Ngày ban hành: 26/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 2673/TCT-TVQT năm 2022 đăng tải thông tin về đấu thầu trên Hệ thống mạng Đấu thầu Quốc gia do Tổng cục Thuế ban hành
Ngày 26/07/2022, Công văn 2673/TCT-TVQT năm 2022 đăng tải thông tin về đấu thầu trên Hệ thống mạng Đấu thầu Quốc gia do Tổng cục Thuế ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2673/TCT-TVQT Ngày ban hành: 26/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 4679/VPCP-KTTH năm 2022 về giá thịt lợn và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 26/07/2022, Công văn 4679/VPCP-KTTH năm 2022 về giá thịt lợn và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4679/VPCP-KTTH Ngày ban hành: 26/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 4046/BHXH-QLT năm 2022 về phối hợp vận động, hỗ trợ người thân của người lao động đang làm việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Ngày 26/07/2022, Công văn 4046/BHXH-QLT năm 2022 về phối hợp vận động, hỗ trợ người thân của người lao động đang làm việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4046/BHXH-QLT Ngày ban hành: 26/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 36197/CTHN-TTHT năm 2022 về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
Ngày 25/07/2022, Công văn 36197/CTHN-TTHT năm 2022 về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 36197/CTHN-TTHT Ngày ban hành: 25/07/2022 Hiệu lực: