Công văn

Đang xem kết quả 181 đến 210 trong 118.866 văn bản

Công văn 2569/BXD-QLN năm 2022 về áp dụng chỉ tiêu diện tích sàn sử dụng bình quân căn hộ chung cư tại Dự án Tổ hợp trung tâm thương mại, khách sạn quốc tế tiêu chuẩn 5 sao và căn hộ chung cư cao cấp tại khu đất A20, phường An Hải Tây, đường Võ Văn Kiệt, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng do Bộ Xây dựng ban hành
Ngày 13/07/2022, Công văn 2569/BXD-QLN năm 2022 về áp dụng chỉ tiêu diện tích sàn sử dụng bình quân căn hộ chung cư tại Dự án Tổ hợp trung tâm thương mại, khách sạn quốc tế tiêu chuẩn 5 sao và căn hộ chung cư cao cấp tại khu đất A20, phường An Hải Tây, đường Võ Văn Kiệt, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng do Bộ Xây dựng ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2569/BXD-QLN Ngày ban hành: 13/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 3704/BYT-BM-TE năm 2022 về tăng cường phòng chống vi phạm pháp luật về thụ tinh trong ống nghiệm và mang thai hộ vì mục đích thương mại do Bộ Y tế ban hành
Ngày 12/07/2022, Công văn 3704/BYT-BM-TE năm 2022 về tăng cường phòng chống vi phạm pháp luật về thụ tinh trong ống nghiệm và mang thai hộ vì mục đích thương mại do Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 3704/BYT-BM-TE Ngày ban hành: 12/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 3693/BYT-KCB năm 2022 về phân tuyến quản lý điều trị người bệnh sốt xuất huyết Dengue do Bộ Y tế ban hành
Ngày 12/07/2022, Công văn 3693/BYT-KCB năm 2022 về phân tuyến quản lý điều trị người bệnh sốt xuất huyết Dengue do Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 3693/BYT-KCB Ngày ban hành: 12/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 2412/BTP-BTNN phối hợp xây dựng Báo cáo thực hiện Nghị quyết 134/2020/QH14 về công tác bồi thường nhà nước năm 2022 do Bộ Tư pháp ban hành
Ngày 12/07/2022, Công văn 2412/BTP-BTNN phối hợp xây dựng Báo cáo thực hiện Nghị quyết 134/2020/QH14 về công tác bồi thường nhà nước năm 2022 do Bộ Tư pháp ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2412/BTP-BTNN Ngày ban hành: 12/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 6122/QLD-KD năm 2022 công bố việc đáp ứng Thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc của cơ sở trên Trang thông tin điện tử của Sở Y tế do Cục Quản lý Dược ban hành
Ngày 12/07/2022, Công văn 6122/QLD-KD năm 2022 công bố việc đáp ứng Thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc của cơ sở trên Trang thông tin điện tử của Sở Y tế do Cục Quản lý Dược ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 6122/QLD-KD Ngày ban hành: 12/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 2554/BXD-QLN năm 2022 triển khai thực hiện Nghị định 31/2022/NĐ-CP về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh do Bộ Xây dựng ban hành
Ngày 12/07/2022, Công văn 2554/BXD-QLN năm 2022 triển khai thực hiện Nghị định 31/2022/NĐ-CP về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh do Bộ Xây dựng ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2554/BXD-QLN Ngày ban hành: 12/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 2455/TCT-DNNCN năm 2022 về triển khai, vận hành hóa đơn, chứng từ điện tử do Tổng cục Thuế ban hành
Ngày 12/07/2022, Công văn 2455/TCT-DNNCN năm 2022 về triển khai, vận hành hóa đơn, chứng từ điện tử do Tổng cục Thuế ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2455/TCT-DNNCN Ngày ban hành: 12/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 4704/BKHĐT-QLĐT năm 2022 về đôn đốc đăng tải thông tin về đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
Ngày 12/07/2022, Công văn 4704/BKHĐT-QLĐT năm 2022 về đôn đốc đăng tải thông tin về đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4704/BKHĐT-QLĐT Ngày ban hành: 12/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 3675/BYT-DP về đề xuất nhu cầu vắc xin phòng COVID-19 trong 6 tháng cuối năm 2022 và báo cáo số vắc xin còn tồn do Bộ Y tế ban hành
Ngày 12/07/2022, Công văn 3675/BYT-DP về đề xuất nhu cầu vắc xin phòng COVID-19 trong 6 tháng cuối năm 2022 và báo cáo số vắc xin còn tồn do Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 3675/BYT-DP Ngày ban hành: 12/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 32670/CTHN-TTHT năm 2022 về chính sách thuế liên quan đến việc góp vốn, nhận góp vốn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
Ngày 11/07/2022, Công văn 32670/CTHN-TTHT năm 2022 về chính sách thuế liên quan đến việc góp vốn, nhận góp vốn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 32670/CTHN-TTHT Ngày ban hành: 11/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 2425/LĐTBXH-BTXH năm 2022 về rà soát, chủ động phương án trợ giúp xã hội; hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm ổn định đời sống nhân dân do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày 11/07/2022, Công văn 2425/LĐTBXH-BTXH năm 2022 về rà soát, chủ động phương án trợ giúp xã hội; hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm ổn định đời sống nhân dân do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2425/LĐTBXH-BTXH Ngày ban hành: 11/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 2433/LĐTBXH-TCCB năm 2022 về sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày 11/07/2022, Công văn 2433/LĐTBXH-TCCB năm 2022 về sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2433/LĐTBXH-TCCB Ngày ban hành: 11/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 2551/BXD-GĐ năm 2022 hướng dẫn về quản lý dự án và giám sát thi công xây dựng thực hiện công tác sửa chữa công trình đường sắt do Bộ Xây dựng ban hành
Ngày 11/07/2022, Công văn 2551/BXD-GĐ năm 2022 hướng dẫn về quản lý dự án và giám sát thi công xây dựng thực hiện công tác sửa chữa công trình đường sắt do Bộ Xây dựng ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2551/BXD-GĐ Ngày ban hành: 11/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 2544/BXD-VLXD năm 2022 hướng dẫn xử lý sản phẩm gốm sứ bị lỗi do Bộ Xây dựng ban hành
Ngày 11/07/2022, Công văn 2544/BXD-VLXD năm 2022 hướng dẫn xử lý sản phẩm gốm sứ bị lỗi do Bộ Xây dựng ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2544/BXD-VLXD Ngày ban hành: 11/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 3942/BCT-TTTN năm 2022 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
Ngày 11/07/2022, Công văn 3942/BCT-TTTN năm 2022 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 3942/BCT-TTTN Ngày ban hành: 11/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 3652/BYT-DP năm 2022 về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế ban hành
Ngày 10/07/2022, Công văn 3652/BYT-DP năm 2022 về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 3652/BYT-DP Ngày ban hành: 10/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 4282/VPCP-KGVX năm 2022 về khẩn trương thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong lĩnh vực y tế; và bảo đảm nhân lực y tế do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 10/07/2022, Công văn 4282/VPCP-KGVX năm 2022 về khẩn trương thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong lĩnh vực y tế; và bảo đảm nhân lực y tế do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4282/VPCP-KGVX Ngày ban hành: 10/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 4280/VPCP-KTTH năm 2022 thực hiện Thông báo về dự án Nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 10/07/2022, Công văn 4280/VPCP-KTTH năm 2022 thực hiện Thông báo về dự án Nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4280/VPCP-KTTH Ngày ban hành: 10/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 4275/VPCP-CN năm 2022 về kế hoạch và tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch thời kỳ 2021-2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 09/07/2022, Công văn 4275/VPCP-CN năm 2022 về kế hoạch và tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch thời kỳ 2021-2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4275/VPCP-CN Ngày ban hành: 09/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 3631/BYT-DP năm 2022 về tăng cường tiêm vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
Ngày 08/07/2022, Công văn 3631/BYT-DP năm 2022 về tăng cường tiêm vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 3631/BYT-DP Ngày ban hành: 08/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 2505/BXD-QLN năm 2022 về việc dành diện tích đất để xây dựng nhà ở xã hội trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại do Bộ Xây dựng ban hành
Ngày 08/07/2022, Công văn 2505/BXD-QLN năm 2022 về việc dành diện tích đất để xây dựng nhà ở xã hội trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại do Bộ Xây dựng ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2505/BXD-QLN Ngày ban hành: 08/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 2415/LĐTBXH-KHTC năm 2022 xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 lĩnh vực lao động, người có công và xã hội do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày 08/07/2022, Công văn 2415/LĐTBXH-KHTC năm 2022 xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 lĩnh vực lao động, người có công và xã hội do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2415/LĐTBXH-KHTC Ngày ban hành: 08/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 3632/BYT-DP năm 2022 về tăng cường tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành y do Bộ Y tế ban hành
Ngày 08/07/2022, Công văn 3632/BYT-DP năm 2022 về tăng cường tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành y do Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 3632/BYT-DP Ngày ban hành: 08/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 32313/CTHN-TTHT năm 2022 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân không cư trú do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
Ngày 08/07/2022, Công văn 32313/CTHN-TTHT năm 2022 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân không cư trú do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 32313/CTHN-TTHT Ngày ban hành: 08/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 32314/CTHN-TTHT năm 2022 về chính sách thuế theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
Ngày 08/07/2022, Công văn 32314/CTHN-TTHT năm 2022 về chính sách thuế theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 32314/CTHN-TTHT Ngày ban hành: 08/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 4249/VPCP-CN năm 2022 về Dự án đắp chiếu nhiều tháng, điện gió tiếp tục kiến nghị sửa quy định bất cập do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 08/07/2022, Công văn 4249/VPCP-CN năm 2022 về Dự án đắp chiếu nhiều tháng, điện gió tiếp tục kiến nghị sửa quy định bất cập do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4249/VPCP-CN Ngày ban hành: 08/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 4248/VPCP-KSTT năm 2022 thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 08/07/2022, Công văn 4248/VPCP-KSTT năm 2022 thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4248/VPCP-KSTT Ngày ban hành: 08/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 32315/CTHN-TTHT năm 2022 về thời điểm kê khai thuế và hóa đơn hàng bán bị trả lại do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
Ngày 08/07/2022, Công văn 32315/CTHN-TTHT năm 2022 về thời điểm kê khai thuế và hóa đơn hàng bán bị trả lại do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 32315/CTHN-TTHT Ngày ban hành: 08/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 578/TTg-CN năm 2022 phê duyệt Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 28B đoạn qua tỉnh Bình Thuận và tỉnh Lâm Đồng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 08/07/2022, Công văn 578/TTg-CN năm 2022 phê duyệt Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 28B đoạn qua tỉnh Bình Thuận và tỉnh Lâm Đồng do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 578/TTg-CN Ngày ban hành: 08/07/2022 Hiệu lực:
Công văn 577/TTg-CN năm 2022 phê duyệt Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án cải tạo, nâng cấp đoạn đường sắt Vinh - Nha Trang do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 08/07/2022, Công văn 577/TTg-CN năm 2022 phê duyệt Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án cải tạo, nâng cấp đoạn đường sắt Vinh - Nha Trang do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 577/TTg-CN Ngày ban hành: 08/07/2022 Hiệu lực: