Hệ thống pháp luật

Văn bản pháp luật

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong 353.335 văn bản.

Loại: Thông tư Số hiệu: 17/2020/TT-BGDĐT Ngày ban hành: 29/06/2020 Ngày hiệu lực: 01/09/2020 Tình trạng: Chưa có hiệu lực
Loại: Quyết định Số hiệu: 908/QĐ-TTg Ngày ban hành: 29/06/2020 Ngày hiệu lực: 29/06/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Nghị định Số hiệu: 70/2020/NĐ-CP Ngày ban hành: 28/06/2020 Ngày hiệu lực: 28/06/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Công văn Số hiệu: 4686/BCT-TTTN Ngày ban hành: 27/06/2020 Ngày hiệu lực: 27/06/2020 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Nghị định Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 27/06/2020 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Quyết định Số hiệu: 01/2020/QĐ-KTNN Ngày ban hành: 26/06/2020 Ngày hiệu lực: 10/08/2020 Tình trạng: Chưa có hiệu lực
Loại: Công văn Số hiệu: 101/TANDTC-HTQT Ngày ban hành: 25/06/2020 Ngày hiệu lực: 25/06/2020 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Quyết định Số hiệu: 889/QĐ-TTg Ngày ban hành: 24/06/2020 Ngày hiệu lực: 24/06/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Nghị quyết Số hiệu: 99/NQ-CP Ngày ban hành: 24/06/2020 Ngày hiệu lực: 24/06/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực