Hệ thống pháp luật

Văn bản pháp luật

Đang xem kết quả 161 đến 180 trong 353.288 văn bản.

Loại: Công văn Số hiệu: 4530/VPCP-NN Ngày ban hành: 08/06/2020 Ngày hiệu lực: 08/06/2020 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Công văn Số hiệu: 4548/VPCP-KGVX Ngày ban hành: 08/06/2020 Ngày hiệu lực: 08/06/2020 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Quyết định Số hiệu: 216/QĐ-UBND Ngày ban hành: 08/06/2020 Ngày hiệu lực: 08/06/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quyết định Số hiệu: 217/QĐ-UBND Ngày ban hành: 08/06/2020 Ngày hiệu lực: 08/06/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quyết định Số hiệu: 393/QĐ-UBND Ngày ban hành: 08/06/2020 Ngày hiệu lực: 08/06/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quyết định Số hiệu: 775/QĐ-TTg Ngày ban hành: 08/06/2020 Ngày hiệu lực: 08/06/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quyết định Số hiệu: 776/QĐ-TTg Ngày ban hành: 08/06/2020 Ngày hiệu lực: 08/06/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quyết định Số hiệu: 22/2020/QĐ-UBND Ngày ban hành: 08/06/2020 Ngày hiệu lực: 01/07/2020 Tình trạng: Chưa có hiệu lực
Loại: Quyết định Số hiệu: 783/QĐ-TTg Ngày ban hành: 08/06/2020 Ngày hiệu lực: 08/06/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Nghị định Số hiệu: 63/2020/NĐ-CP Ngày ban hành: 08/06/2020 Ngày hiệu lực: 01/08/2020 Tình trạng: Chưa có hiệu lực
Loại: Công văn Số hiệu: 3734/TCHQ-GSQL Ngày ban hành: 08/06/2020 Ngày hiệu lực: 08/06/2020 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Công văn Số hiệu: 4557/VPCP-NN Ngày ban hành: 08/06/2020 Ngày hiệu lực: 08/06/2020 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Công văn Số hiệu: 4572/VPCP-KSTT Ngày ban hành: 08/06/2020 Ngày hiệu lực: 08/06/2020 Tình trạng: Chưa xác định