Hệ thống pháp luật

Văn bản pháp luật

Đang xem kết quả 141 đến 160 trong 353.289 văn bản.

Loại: Thông tư Số hiệu: 52/2020/TT-BTC Ngày ban hành: 10/06/2020 Ngày hiệu lực: 01/08/2020 Tình trạng: Chưa có hiệu lực
Loại: Nghị định Số hiệu: 64/2020/NĐ-CP Ngày ban hành: 10/06/2020 Ngày hiệu lực: 30/07/2020 Tình trạng: Chưa có hiệu lực
Loại: Quyết định Số hiệu: 809/QĐ-TTg Ngày ban hành: 10/06/2020 Ngày hiệu lực: 01/07/2020 Tình trạng: Chưa có hiệu lực
Loại: Quyết định Số hiệu: 808/QĐ-TTg Ngày ban hành: 10/06/2020 Ngày hiệu lực: 01/07/2020 Tình trạng: Chưa có hiệu lực
Loại: Quyết định Số hiệu: 810/QĐ-TTg Ngày ban hành: 10/06/2020 Ngày hiệu lực: 10/06/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quyết định Số hiệu: 804/QĐ-TTg Ngày ban hành: 09/06/2020 Ngày hiệu lực: 09/06/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Công văn Số hiệu: 3776/TCHQ-GSQL Ngày ban hành: 09/06/2020 Ngày hiệu lực: 09/06/2020 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Công văn Số hiệu: 3064/BTNMT-TCQLĐĐ Ngày ban hành: 09/06/2020 Ngày hiệu lực: 09/06/2020 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Quyết định Số hiệu: 33/2020/QĐ-UBND Ngày ban hành: 09/06/2020 Ngày hiệu lực: 01/07/2020 Tình trạng: Chưa có hiệu lực
Loại: Quyết định Số hiệu: 824/QĐ-BHXH Ngày ban hành: 09/06/2020 Ngày hiệu lực: 09/06/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực