Hệ thống pháp luật

Văn bản pháp luật

Đang xem kết quả 101 đến 120 trong 353.343 văn bản.

Loại: Thông tư Số hiệu: 56/2020/TT-BTC Ngày ban hành: 12/06/2020 Ngày hiệu lực: 12/06/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quyết định Số hiệu: 673/QĐ-LĐTBXH Ngày ban hành: 12/06/2020 Ngày hiệu lực: 12/06/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quyết định Số hiệu: 741/QĐ-SGDĐT Ngày ban hành: 12/06/2020 Ngày hiệu lực: 12/06/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Nghị quyết Số hiệu: 95/NQ-CP Ngày ban hành: 12/06/2020 Ngày hiệu lực: 12/06/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Thông tư Số hiệu: 58/2020/TT-BTC Ngày ban hành: 12/06/2020 Ngày hiệu lực: 27/07/2020 Tình trạng: Chưa có hiệu lực
Loại: Thông tư Số hiệu: 55/2020/TT-BTC Ngày ban hành: 12/06/2020 Ngày hiệu lực: 30/07/2020 Tình trạng: Chưa có hiệu lực
Loại: Công văn Số hiệu: 51237/CT-TTHT Ngày ban hành: 12/06/2020 Ngày hiệu lực: 12/06/2020 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Công văn Số hiệu: 2115/BGDĐT-QLCL Ngày ban hành: 12/06/2020 Ngày hiệu lực: 12/06/2020 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Quyết định Số hiệu: 828/QĐ-TTg Ngày ban hành: 12/06/2020 Ngày hiệu lực: 12/06/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quyết định Số hiệu: 21/2020/QĐ-UBND Ngày ban hành: 12/06/2020 Ngày hiệu lực: 25/06/2020 Tình trạng: Chưa có hiệu lực
Loại: Công văn Số hiệu: 3874/TCHQ-GSQL Ngày ban hành: 11/06/2020 Ngày hiệu lực: 11/06/2020 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Công văn Số hiệu: 4658/VPCP-V.I Ngày ban hành: 11/06/2020 Ngày hiệu lực: 11/06/2020 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Công văn Số hiệu: 711/TTg-CN Ngày ban hành: 11/06/2020 Ngày hiệu lực: 11/06/2020 Tình trạng: Chưa xác định