Hệ thống pháp luật

Văn bản pháp luật

Đang xem kết quả 121 đến 140 trong 353.288 văn bản.

Loại: Công văn Số hiệu: 3874/TCHQ-GSQL Ngày ban hành: 11/06/2020 Ngày hiệu lực: 11/06/2020 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Công văn Số hiệu: 4658/VPCP-V.I Ngày ban hành: 11/06/2020 Ngày hiệu lực: 11/06/2020 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Công văn Số hiệu: 711/TTg-CN Ngày ban hành: 11/06/2020 Ngày hiệu lực: 11/06/2020 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Thông tư Số hiệu: 10/2020/TT-BYT Ngày ban hành: 11/06/2020 Ngày hiệu lực: 10/08/2020 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Quyết định Số hiệu: 2389/QĐ-UBND Ngày ban hành: 10/06/2020 Ngày hiệu lực: 10/06/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quyết định Số hiệu: 840/QĐ-UBND-HC Ngày ban hành: 10/06/2020 Ngày hiệu lực: 10/06/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quyết định Số hiệu: 716/QĐ-KTNN Ngày ban hành: 10/06/2020 Ngày hiệu lực: 10/06/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quyết định Số hiệu: 1565/QĐ-BKHCN Ngày ban hành: 10/06/2020 Ngày hiệu lực: 10/06/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quyết định Số hiệu: 29/2020/QĐ-UBND Ngày ban hành: 10/06/2020 Ngày hiệu lực: 20/06/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Nghị định Số hiệu: 65/2020/NĐ-CP Ngày ban hành: 10/06/2020 Ngày hiệu lực: 15/06/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực