Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính

Mã thủ tục: 2.000255.000.00.00.H16 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Sở Công thương Lĩnh vực: Thương mại quốc tế
Mã thủ tục: 2.001406.000.00.00.H24 Cấp thực hiện: Cấp Xã Cơ quan thực hiện: Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Lĩnh vực: Chứng thực
Mã thủ tục: 2.000554.000.00.00.H54 Cấp thực hiện: Cấp Huyện Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân huyện, thành phố - Tỉnh Thái Bình Lĩnh vực: Hộ tịch
Mã thủ tục: 1.012020 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lĩnh vực: Điện ảnh
Mã thủ tục: 1.009394.000.00.00.H16 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Sở Giáo dục đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo - Tỉnh Bạc Liêu Lĩnh vực: Thi, tuyển sinh
Mã thủ tục: 2.001088.H44 Cấp thực hiện: Cấp Xã Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã Lĩnh vực: Dân số - Sức khoẻ sinh sản
Mã thủ tục: 1.010078.000.00.00.H03 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Sở Y tế Lĩnh vực: Giám định y khoa
Mã thủ tục: 1.011399.H33 Cấp thực hiện: Cấp Huyện Cơ quan thực hiện: Thủ trưởng đơn vị cấp trung đoàn trở lên Lĩnh vực: Chính sách
Mã thủ tục: 1.011382.H33 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Lĩnh vực: Chính sách
Mã thủ tục: 1.011737 Cấp thực hiện: Cấp Huyện Cơ quan thực hiện: Bộ phận một cửa Lĩnh vực: Di sản văn hóa
Mã thủ tục: 1.011736 Cấp thực hiện: Cấp Huyện Cơ quan thực hiện: Bộ phận một cửa Lĩnh vực: Di sản văn hóa
Mã thủ tục: 1.002191.000.00.00.H03 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Sở Y tế Lĩnh vực: Khám bệnh, chữa bệnh
Mã thủ tục: 1.011263.000.00.00.H03 Cấp thực hiện: Cấp Huyện Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp Huyện Lĩnh vực: Tổ chức - Biên chế
Mã thủ tục: 1.011262.000.00.00.H03 Cấp thực hiện: Cấp Huyện Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp Huyện Lĩnh vực: Tổ chức - Biên chế
Mã thủ tục: 1.009323.000.00.00.H03 Cấp thực hiện: Cấp Huyện Cơ quan thực hiện: Phòng Nội vụ Lĩnh vực: Tổ chức - Biên chế
Mã thủ tục: 1.009322.000.00.00.H03 Cấp thực hiện: Cấp Huyện Cơ quan thực hiện: Phòng Nội vụ Lĩnh vực: Tổ chức - Biên chế
Mã thủ tục: 1.011675.000.00.00.H25 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh Lĩnh vực: Giám định tư pháp
Mã thủ tục: 1.011734 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Bộ phận một cửa Lĩnh vực: Du lịch
Mã thủ tục: 1.008027.000.00.00.H60 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Sở Giao thông vận tải Lĩnh vực: Du lịch
Mã thủ tục: 1.008028.000.00.00.H60 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Sở Giao thông vận tải Lĩnh vực: Du lịch
Mã thủ tục: 1.003654.000.00.00.H60 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh Lĩnh vực: Văn hóa
Mã thủ tục: 1.003635.000.00.00.H60 Cấp thực hiện: Cấp Huyện Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp Huyện Lĩnh vực: Văn hóa
Mã thủ tục: 1.003676.000.00.00.H60 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Tỉnh Tuyên Quang Lĩnh vực: Văn hóa
Mã thủ tục: 1.003645.000.00.00.H60 Cấp thực hiện: Cấp Huyện Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp Huyện Lĩnh vực: Văn hóa
Mã thủ tục: 1.000831.000.00.00.H60 Cấp thực hiện: Cấp Huyện Cơ quan thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lĩnh vực: Văn hóa
Mã thủ tục: 2.001116.000.00.00.H15 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Sở Xây dựng Lĩnh vực: Giám định tư pháp
Mã thủ tục: 1.001296.000.00.00.H62 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Sở Giao thông vận tải Lĩnh vực: Đăng kiểm
Mã thủ tục: 1.011733 Cấp thực hiện: Cấp Bộ, Cấp Tỉnh, Cấp Huyện, Cấp Xã Cơ quan thực hiện: Công an huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã Lĩnh vực: Hộ tịch - Đăng ký thường trú - Bảo trợ xã hội - Người có công
Mã thủ tục: 2.002546.000.00.00.H37 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Sở khoa học và Công nghệ Lĩnh vực: Hoạt động khoa học và công nghệ
Mã thủ tục: 2.002548.000.00.00.H37 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Sở khoa học và Công nghệ Lĩnh vực: Hoạt động khoa học và công nghệ
Mã thủ tục: 2.002544.000.00.00.H37 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Sở khoa học và Công nghệ Lĩnh vực: Hoạt động khoa học và công nghệ
Mã thủ tục: 2.002396.000.00.00.H62 Cấp thực hiện: Cấp Xã Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã Lĩnh vực: Giải quyết tố cáo
Mã thủ tục: 2.002394.000.00.00.H62 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Thanh tra tỉnh, Thanh tra Sở, Phòng chuyên môn thuộc Sở Lĩnh vực: Giải quyết tố cáo
Mã thủ tục: 2.002395.000.00.00.H62 Cấp thực hiện: Cấp Huyện Cơ quan thực hiện: Thanh tra huyện Lĩnh vực: Giải quyết tố cáo
Mã thủ tục: 1.011609.000.00.00.H11 Cấp thực hiện: Cấp Xã Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã Lĩnh vực: Bảo trợ xã hội
Mã thủ tục: 1.011608.000.00.00.H11 Cấp thực hiện: Cấp Xã Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã Lĩnh vực: Bảo trợ xã hội
Mã thủ tục: 1.011607.000.00.00.H11 Cấp thực hiện: Cấp Xã Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã Lĩnh vực: Bảo trợ xã hội
Mã thủ tục: 1.011606.000.00.00.H11 Cấp thực hiện: Cấp Xã Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã Lĩnh vực: Bảo trợ xã hội
Mã thủ tục: 2.000894.H29 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Các Sở, ngành cấp tỉnh Lĩnh vực: Giám định tư pháp