Hệ thống pháp luật

Thuật ngữ pháp lý mới cập nhật

Chiêu đãi chính thức
Là những hoạt động chính trong chương trình chuyến thăm của khách cấp cao nước ngoài do Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam...
Chiêu đãi cấp nhà nước
Là những hoạt động chính trong chương trình chuyến thăm của khách cấp cao nước ngoài do Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam...
Hội đàm chính thức
Là những hoạt động chính trong chương trình chuyến thăm của khách cấp cao nước ngoài do Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam...
Hội đàm cấp nhà nước
Là những hoạt động chính trong chương trình chuyến thăm của khách cấp cao nước ngoài do Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam...
Lễ đón chính thức
Là những hoạt động chính trong chương trình chuyến thăm của khách cấp cao nước ngoài do Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam...
Lễ đón cấp nhà nước
Là những hoạt động chính trong chương trình chuyến thăm của khách cấp cao nước ngoài do Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam...
Bờ sông
Là ranh giới giữa mái dốc của lòng sông với mặt đất tự nhiên của bãi sông.(Theo điểm b khoản 1 Điều 2 Luật Luật Phòng, c...
Bãi nổi hoặc cù lao
Là vùng đất nổi trong phạm vi lòng sông(Theo điểm a khoản 1 Điều 2 Luật Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều sửa ...
Sổ đăng ký cổ đông
Là văn bản giấy, tập dữ liệu điện tử ghi nhận thông tin về sở hữu cổ phần của các cổ đông công ty.(Theo khoản 1 Điều 122...
Chủ tịch công ty
Chủ tịch công ty do cơ quan đại diện chủ sở hữu bổ nhiệm theo quy định của pháp luật. Chủ tịch công ty có nhiệm kỳ không...
Giám đốc hoặc tổng giám đốc
Là người điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty, chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên về việc thực h...
Sổ đăng ký thành viên
Là văn bản giấy, tập hợp dữ liệu điện tử ghi nhận thông tin sở hữu phần vốn góp của các thành viên công ty.(Theo khoản 1...
Tên doanh nghiệp bằng tiếng nước ngoài
Là tên được dịch từ tên tiếng Việt sang một trong những tiếng nước ngoài hệ chữ La-tinh. Khi dịch sang tiếng nước ngoài,...
Đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử
Là việc người thành lập doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử tại Cổng thông tin quốc g...
Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
Là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện c...
Cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án ppp
Là cấp quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.(Theo khoản 2 Điều 18 Lu...
Hội đồng thẩm định dự án ppp
bao gồm:a) Hội đồng thẩm định nhà nước thực hiện nhiệm vụ thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và báo cáo nghiên cứ...
Kinh phí hoạt động của quốc hội
Là một khoản trong ngân sách nhà nước do Quốc hội quyết định, bao gồm kinh phí hoạt động chung của Quốc hội, kinh phí ho...
Văn phòng đoàn đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân cấp tỉnh
Là cơ quan tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của các đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội tại địa phương.Chí...
Tên gọi của thỏa thuận quốc tế
Là thỏa thuận, thông cáo, tuyên bố, ý định thư, bản ghi nhớ, biên bản thỏa thuận, biên bản trao đổi, chương trình hợp tá...
Nơi cư trú của người không có cả nơi thường trú và nơi tạm trú do không đủ điều kiện đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú
Là nơi ở hiện tại của người đó; trường hợp không có địa điểm chỗ ở cụ thể thì nơi ở hiện tại được xác định là đơn vị hàn...
Nơi cư trú của người được chăm sóc, nuôi dưỡng tại cộng đồng
Là nơi cư trú của người nhận chăm sóc, nuôi dưỡng.(Theo Khoản 2 Điều 18 Luật Cư trú 2020)
Nơi cư trú của người được chăm sóc, nuôi dưỡng, trợ giúp tại cơ sở trợ giúp xã hội
Là cơ sở trợ giúp xã hội.(Theo Khoản 1 Điều 18 Luật Cư trú 2020)
Nơi cư trú của trẻ em, người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng, người không nơi nương tựa được nhận nuôi và sinh sống trong cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo
Là cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo.(Theo Khoản 2 Điều 17 Luật Cư trú 2020)
Nơi cư trú của người hoạt động tín ngưỡng, nhà tu hành, chức sắc, chức việc, người khác hoạt động tôn giáo sinh sống trong cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo
Là cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo, trừ trường hợp có nơi cư trú khác theo quy định của Luật Cư trú 2020.(Theo Khoản 1 ...
Nơi cư trú của người sinh sống, người làm nghề lưu động trên tàu, thuyền hoặc phương tiện khác có khả năng di chuyển
Là nơi đăng ký phương tiện đó, trừ trường hợp có nơi cư trú khác theo quy định của Luật này.Đối với phương tiện không ph...
Nơi cư trú của sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, học sinh, sinh viên, học viên các trường công an nhân dân, hạ sĩ quan nghĩa vụ, chiến sĩ nghĩa vụ, công nhân công an
Là nơi đơn vị của người đó đóng quân, trừ trường hợp sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan chuyên môn kỹ thuậ...
Nơi cư trú của sĩ quan, hạ sĩ quan, binh sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng, sinh viên, học viên các trường quân đội nhân dân
Là nơi đơn vị của người đó đóng quân, trừ trường hợp sĩ quan, hạ sĩ quan, binh sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, v...
Dự phòng trước phơi nhiễm với hiv bằng thuốc kháng hiv
Là việc sử dụng thuốc kháng HIV để phòng ngừa, giảm nguy cơ nhiễm HIV.”(Theo điểm b khoản 1 Điều 1 Luật Phòng, chống nhi...
Biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm hiv
Là giải pháp nhằm giảm tác động có hại của hành vi nguy cơ cao lây nhiễm HIV đối với cá nhân và cộng đồng.(Theo điểm b k...
Người di biến động
Là người thường xuyên sống xa gia đình, thay đổi chỗ ở và nơi làm việc.(Theo điểm b khoản 1 Điều 1 Luật Phòng, chống nhi...
Cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện
do cá nhân, tổ chức kinh doanh dịch vụ cai nghiện ma túy thành lập. Chính phủ quy định điều kiện và thẩm quyền, trình tự...
Cơ sở cai nghiện ma túy công lập
do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập.(Theo khoản 1 Điều 35 Luật Phòng, chống ma túy 2021)
Cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng
Là việc người nghiện ma túy thực hiện cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng với sự hỗ trợ chuyên môn của tổ chức,...
Quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy
Là biện pháp phòng ngừa nhằm giúp người sử dụng trái phép chất ma túy không tiếp tục sử dụng trái phép chất ma túy, phòn...
Hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy
Là hoạt động được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho phép, bao gồm:a) Nghiên cứu, giám định, kiểm nghiệm, kiểm đ...
Cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy
bao gồm:a) Cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy thuộc Công an nhân dân;b) Cơ quan chuyên trách phòng, ch...
Cơ sở cai nghiện ma túy
Là cơ sở được thành lập để thực hiện đầy đủ quy trình cai nghiện theo quy định của Luật này, bao gồm cơ sở cai nghiện ma...
Cai nghiện ma túy
Là quá trình thực hiện các hoạt động hỗ trợ về y tế, tâm lý, xã hội, giúp người nghiện ma túy dừng sử dụng chất ma túy, ...
Xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể
Là việc thực hiện các kỹ thuật chuyên môn nhằm xác định chất ma túy trong cơ thể thông qua mẫu nước tiểu, mẫu máu hoặc c...
Thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất
Là thuốc thú y có chứa các chất được quy định tại các khoản 2, 3 và 4 của Điều 2 Luật Phòng, chống ma túy 2021.(Theo kho...
Người sử dụng trái phép chất ma túy
Là người có hành vi sử dụng chất ma túy mà không được sự cho phép của người hoặc cơ quan chuyên môn có thẩm quyền và xét...
Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa việt nam và trung quốc
Là giấy phép được quy định tại Nghị định thư giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộ...
Phương tiện phi thương mại
Là phương tiện của các tổ chức, cá nhân dùng cho mục đích phi thương mại. Phương tiện phi thương mại không áp dụng đối v...
Phương tiện thương mại
Là phương tiện dùng để vận chuyển hàng hóa, hành khách vì mục đích thương mại.(Theo khoản 4 Điều 3 Nghị định 119/2021/NĐ...
Vận tải đường bộ quốc tế
Là hoạt động vận chuyển người, hàng hóa bằng phương tiện đường bộ giữa một điểm trong lãnh thổ Việt Nam và một điểm ngoà...
Thời hạn của giấy phép được điều chỉnh
Là thời hạn còn lại của Giấy phép đã cấp tại thời điểm gần nhất.(Theo điểm đ khoản 2 Điều 30 Nghị định 121/2021/NĐ-CP về...
Thời hạn của giấy phép được cấp lạ
Là thời hạn còn lại của Giấy phép đã cấp tại thời điểm gần nhất.(Theo điểm đ khoản 1 Điều 30 Nghị định 121/2021/NĐ-CP về...
Thời hạn của giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh điều chỉnh
Là thời hạn hoạt động còn lại được quy định tại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh được cấp, cấp lại hoặc điều chỉn...
Số giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cấp lại
Là số đã được cấp trước đây, trong đó ghi rõ lần cấp lại. Thời hạn của Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh được cấp ...