Hệ thống pháp luật

Văn bản pháp luật

Đang xem kết quả 81 đến 100 trong 353.289 văn bản.

Loại: Quyết định Số hiệu: 840/QĐ-TTg Ngày ban hành: 16/06/2020 Ngày hiệu lực: 16/06/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quyết định Số hiệu: 841/QĐ-TTg Ngày ban hành: 16/06/2020 Ngày hiệu lực: 16/06/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Công điện Số hiệu: 429/CĐ-BGDĐT Ngày ban hành: 16/06/2020 Ngày hiệu lực: 16/06/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Thông tư Số hiệu: 11/2020/TT-BCT Ngày ban hành: 15/06/2020 Ngày hiệu lực: 01/08/2020 Tình trạng: Chưa có hiệu lực
Loại: Thông báo Số hiệu: 206/TB-VPCP Ngày ban hành: 15/06/2020 Ngày hiệu lực: 15/06/2020 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Quyết định Số hiệu: 835/QĐ-TTg Ngày ban hành: 15/06/2020 Ngày hiệu lực: 15/06/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quyết định Số hiệu: 836/QĐ-TTg Ngày ban hành: 15/06/2020 Ngày hiệu lực: 15/06/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Thông tư Số hiệu: 10/2020/TT-BCT Ngày ban hành: 15/06/2020 Ngày hiệu lực: 31/07/2020 Tình trạng: Chưa có hiệu lực
Loại: Công văn Số hiệu: 2115/BGDĐT-QLCL Ngày ban hành: 12/06/2020 Ngày hiệu lực: 12/06/2020 Tình trạng: Chưa xác định