Hệ thống pháp luật

Văn bản pháp luật

Đang xem kết quả 21 đến 40 trong 353.288 văn bản.

Loại: Nghị định Số hiệu: 68/2020/NĐ-CP Ngày ban hành: 24/06/2020 Ngày hiệu lực: 24/06/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Công văn Số hiệu: 5079/VPCP-QHĐP Ngày ban hành: 24/06/2020 Ngày hiệu lực: 24/06/2020 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Quyết định Số hiệu: 886/QĐ-TTg Ngày ban hành: 23/06/2020 Ngày hiệu lực: 23/06/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Quyết định Số hiệu: 885/QĐ-TTg Ngày ban hành: 23/06/2020 Ngày hiệu lực: 23/06/2020 Tình trạng: Còn hiệu lực
Loại: Công văn Số hiệu: 776/TTg-NN Ngày ban hành: 23/06/2020 Ngày hiệu lực: 23/06/2020 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Công văn Số hiệu: 2546/TCT-DNNCN Ngày ban hành: 23/06/2020 Ngày hiệu lực: 23/06/2020 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Công văn Số hiệu: 778/TTg-NN Ngày ban hành: 23/06/2020 Ngày hiệu lực: 23/06/2020 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Công văn Số hiệu: 5001/VPCP-CN Ngày ban hành: 22/06/2020 Ngày hiệu lực: 22/06/2020 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Thông tư Số hiệu: 62/2020/TT-BTC Ngày ban hành: 22/06/2020 Ngày hiệu lực: 06/08/2020 Tình trạng: Chưa có hiệu lực
Loại: Công văn Số hiệu: 2242/BGDĐT-CNTT Ngày ban hành: 22/06/2020 Ngày hiệu lực: 22/06/2020 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Công văn Số hiệu: 15288/SLĐTBXH-LĐ Ngày ban hành: 22/06/2020 Ngày hiệu lực: 22/06/2020 Tình trạng: Chưa xác định
Loại: Thông tư Số hiệu: 12/2020/TT-BYT Ngày ban hành: 22/06/2020 Ngày hiệu lực: 06/08/2020 Tình trạng: Chưa có hiệu lực
Loại: Nghị định Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 22/06/2020 Ngày hiệu lực: 01/01/1900 Tình trạng: Chưa xác định