Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/CT-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 06 tháng 4 năm 2020

 

CHỈ THỊ

VỀ THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP CẤP BÁCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC

Hiện nay, dịch bệnh COVID-19 đã bùng phát trên 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, ghi nhận trên 1,2 triệu người mắc, trên 6 vạn người tử vong; tình hình còn diễn biến phức tạp và chưa có dấu hiệu dừng lại. Ở Việt Nam, số ca mắc đang tăng từng ngày và có nguy cơ cao lây nhiễm trong cộng đồng. Dự báo, nếu không tăng cường công tác kiểm soát tình hình, dịch bệnh sẽ tiếp tục còn diễn biến phức tạp.

Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 “Về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19” và thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 31/3/2020 “Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh Covid-19”, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công điện số 01/CĐ-CTUBND ngày 31/3/2020 “Về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh covid-19 trên địa bàn tỉnh” để chỉ đạo các cấp, các ngành khẩn trương thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19. Với tinh thần coi trọng sức khỏe và tính mạng của con người là trên hết, để tiếp tục chủ động ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, chính quyền các địa phương tập trung thực hiện thực hiện tốt các nhiệm vụ như sau:

1. Thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2020 trên phạm vi toàn tỉnh, theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh; phân xưởng, nhà máy sản xuất phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định. Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động và các trường hợp khẩn cấp khác; thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng..., theo đúng tinh thần và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020, Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy sổ 14-NQ/TU ngày 31/3/2020 và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công điện số 01/CĐ-CTUBND ngày 31/3/2020 “Về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh covid-19 trên địa bàn tỉnh” và các chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo của tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu toàn thể nhân dân tự giác chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch, tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình, gia đình mình và tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng, chống dịch của các cơ quan chức năng và cộng đồng; người đứng đầu doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu trách nhiệm áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ sở mình, bảo đảm sức khỏe, an toàn cho người lao động.

2. Sở Y tế, Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 2244/UBND-VX1 ngày 31/3/2020, phải cương quyết, tập trung mọi nguồn lực và bằng mọi giải pháp xử lý triệt để các trường hợp liên quan đến “ổ dịch” tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội); tập trung cao độ để truy vết, áp dụng các biện pháp phù hợp đối với tất cả các trường hợp có nguy cơ, tiếp xúc với người bệnh, người qua lại “ổ dịch”; tiếp tục kêu gọi người dân đã qua lại “ổ dịch” này khai báo y tế và yêu cầu liên hệ để được xét nghiệm. UBND các huyện, thành phố chỉ đạo thực hiện cách ly tại gia đình, xét nghiệm và cách ly tập trung nếu cần thiết đối với người đã qua lại Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 12 tháng 3 năm 2020; giao chính quyền cơ sở tổ chức giám sát chặt chẽ tại từng gia đình.

Công an tỉnh và UBND các huyện, thành phố tiếp tục khẩn trương thực hiện rà soát, kiểm tra y tế, cập nhật tình hình sức khỏe của những người đã nhập cảnh từ ngày 8 tháng 3 năm 2020 nhưng chưa áp dụng biện pháp cách ly; lập danh sách những người đã tiếp xúc trực tiếp, tiếp xúc gần để phân loại sàng lọc, áp dụng biện pháp cách ly phù hợp (cách ly tập trung, tại nhà, cơ sở lưu trú).

3. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố căn cứ tình hình thực tế và nhiệm vụ công tác được giao chủ động bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà; chỉ những trường hợp thật sự cần thiết như trực chiến đấu, trực cơ quan, cung ứng hàng hóa dịch vụ thiết yếu, xử lý tài liệu mật và các nhiệm vụ cần thiết khác theo yêu cầu mới đến làm việc tại công sở; tăng cường tổ chức họp trực tuyến. Người đứng đầu chịu trách nhiệm về việc cán bộ, nhân viên lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch tại công sở.

4. Sở Giao thông vận tải, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo của tỉnh. Hạn chế tối đa việc di chuyển từ địa bàn, khu vực này sang địa bàn, khu vực khác, trừ trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ và các trường hợp cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết; kiểm soát chặt đối với người, phương tiện đi vào và đi qua địa bàn tỉnh theo Phương án số 608/PA-CAT-TM ngày 24/3/2020 của Công an tỉnh về Kiểm soát các tuyến đường, địa điểm tập trung đông người và khu vực cách ly tập trung để phòng ngừa lây lan dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, đã được Ban Chỉ đạo của tỉnh phê duyệt.

Công an tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng quản lý, giám sát chặt đối với xe đưa đón công nhân, yêu cầu các chủ xe không được sử dụng để vận chuyển hành khách; có biện pháp xử lý nghiêm đối với hành vi vi phạm (nếu có).

5. Giao Sở Y tế chỉ đạo các bệnh viện thực hiện các quy trình và quản lý chặt chẽ, tránh lây nhiễm chéo trong bệnh viện; kiểm soát chặt chẽ, yêu cầu kê khai y tế bắt buộc đối với bệnh nhân, người nhà, người chăm sóc bệnh nhân; mỗi một bệnh nhân chỉ được một người chăm sóc; dừng việc thăm bệnh nhân tại các cơ sở y tế. Có quy định chặt chẽ về tiếp nhận bệnh nhân, không để cá nhân lây nhiễm làm ảnh hưởng đến hoạt động của toàn bộ bệnh viện.

6. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Y tế, Sở Giao thông vận tải và các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục chỉ đạo tổ chức, sắp xếp các cơ sở cách ly tập trung được phân công, phân loại các trường hợp mới cách ly và đang cách ly, không để lây nhiễm chéo; sắp xếp việc đưa công dân hoàn thành cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung về địa phương (nếu có); xem xét, quyết định các nhiệm vụ theo thẩm quyền được giao.

7. Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo việc bảo đảm an ninh, trật tự, phòng chống tội phạm, ngăn chặn việc lợi dụng tình hình dịch bệnh để thực hiện hành vi phạm tội. Tăng cường các biện pháp nghiệp vụ thu thập tài liệu, chứng cứ để xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đã được Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn tại Công văn số 45/TANDTC-PC ngày 30/3/2020. Phối hợp với lực lượng Quân đội, các đơn vị chức năng bố trí lực lượng bảo đảm an ninh, an toàn các khu vực cách ly tập trung, không để đối tượng cách ly trốn khỏi nơi cách ly.

Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ CHQS tỉnh, Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ theo Quyết định số 820/QĐ-BCĐ ngày 04/4/2020 của Ban Chỉ đạo tỉnh. Căn cứ diễn biến, tình hình cụ thể ở các địa phương, địa bàn để chủ động phối hợp với Sở Y tế để báo cáo, đề xuất các biện pháp kiểm soát dịch bệnh, đảm bảo an ninh, trật tự với UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo của tỉnh để có chỉ đạo kịp thời.

8. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan thông tin đại chúng tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền ủng hộ chủ trương bảo vệ sức khỏe của nhân dân, chấn chỉnh các hành vi “giật tít” gây hoang mang, hiểu nhầm. Thực hiện việc phát ngôn, thông tin trong công tác phòng, chống dịch theo đúng quy định hiện hành, tránh hiểu nhầm trong nhân dân, gây hoang mang trong dư luận xã hội.

9. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Xây dựng kịch bản về điều hành kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới phù hợp với tình hình thực tiễn; xem xét, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công; đề xuất các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn để thúc đẩy sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp; chủ trì, phối hợp với Sở Công thương hướng dẫn, quy định cụ thể các mặt hàng thiết yếu được sản xuất trong thời gian cách ly toàn xã hội.

10. Sở Công thương, UBND các huyện, thành phố chú ý bảo đảm hàng hóa, lương thực, thực phẩm thiết yếu cho nhân dân; Sở Công thương chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan hướng dẫn, quy định cụ thể các mặt hàng thiết yếu được kinh doanh, phục vụ nhân dân theo đúng quy định.

Yêu cầu các Sở, ban, ngành, Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Sở Y tế, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và đề nghị các đoàn thể tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc; tổng hợp báo cáo định kỳ và đột xuất lên UBND tỉnh. Giao Công an tỉnh theo dõi, tổng hợp chung, báo cáo kết quả theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- TTTU, TT.HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các đoàn thể
- Các sở, ban, ngành;
- Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo VP, Đài PTTH tỉnh; Cổng TTGTĐT;
- VPUB: CVP, PCVP; NCTH;
- Lưu: VT, NC1.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trì