Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 434/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 08 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP CÁC CHỐT LIÊN NGÀNH KIỂM SOÁT DỊCH COVID-19 TẠI CÁC CỬA NGÕ VÀO ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH (THAY THẾ QUYẾT ĐỊNH SỐ 419/QĐ-UBND NGÀY 02/4/2020 CỦA UBND TỈNH)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày năm 2015;

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm;

Căn cứ Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 29/3/2020 của Chính phủ về một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19;

Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; Quyết định số 447/QĐ-TTg ngày 01/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố dịch Covid-19 trên phạm vi toàn quốc;

Xét đề nghị của Công an tỉnh tại Tờ trình số 699/CAT-PV01 ngày 08/4/2020 về việc điều chỉnh, bổ sung phương án phối hợp lực lượng liên ngành kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Ninh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Thành lập 06 chốt liên ngành cấp tỉnh kiểm soát dịch Covid-19 tại các cửa ngõ vào địa bàn tỉnh bằng đường bộ, cụ thể như sau:

- Chốt số 1: Chân cầu vượt Đại Đình, gần cổng chào Thị xã Từ Sơn, hướng vào Thị xã Từ Sơn.

- Chốt số 2: Khu vực trước Khu đô thị Him Lam Park (chân cầu vượt Đại Phúc), hướng đi huyện Quế Võ.

- Chốt số 3: Chân cầu vượt TT Chờ, phía trước Xí nghiệp Thủy nông Yên Phong (Công ty TNHH một thành viên KTCT Thủy lợi Bắc Đuống).

- Chốt số 4: Đầu cầu Phả Lại trên quốc lộ 18, đoạn thuộc địa phận huyện Quế Võ.

- Chốt số 5: Tại Km 22+200 quốc lộ 38, vị trí tiếp giáp với tỉnh Hải Dương thuộc địa phận xã Nghĩa Đạo, huyện Thuận Thành.

- Chốt số 6: Tại vị trí tiếp giáp với TP Hà Nội trên Quốc lộ 17, thuộc địa phận xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành.

2. Thành lập 13 Chốt liên ngành cấp huyện kiểm soát dịch Covid-19 tại các cửa ngõ vào địa bàn tỉnh Bắc Ninh bằng đường bộ, cụ thể như sau:

- Chốt số 7: Khu vực đối diện Nhà khách Quân đội, thuộc địa phận phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh (chân cầu vượt Đại Phúc), hướng vào thành phố.

- Chốt số 8: Trước số nhà 640, Phố Ba Huyện, phường Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh (Chân cầu vượt Bồ Sơn), hướng đi Cầu Hồ.

- Chốt số 9: Chân cầu vượt Bồ Sơn giáp Công viên Hồ điều hòa Văn Miếu, hướng vào Thành phố Bắc Ninh.

- Chốt số 10: Chân cầu vượt Liên Bão, gần cổng chào huyện Tiên Du, hướng vào Thị trấn Lim.

- Chốt số 11: Chân cầu vượt Liên Bão, gần lối rẽ vào Trung tâm y tế huyện Tiên Du

- Chốt số 12: Chân cầu vượt Tiên Sơn, trước cửa công ty Formula Air, hướng vào KCN Tiên Sơn (cách Đồn Công an KCN Tiên Sơn 50m).

- Chốt số 13: Tại lối rẽ từ QL1A vào cầu vượt Đồng Xép, hướng Hà Nội - Lạng Sơn (thuộc địa phận huyện Tiên Du)

- Chốt số 14: Tại lối rẽ từ QL1A vào cầu vượt Đồng Xép, hướng Lạng Sơn - Hà Nội (thuộc địa phận Thị xã Từ Sơn).

- Chốt số 15: Chân cầu vượt Đại Đình, khu vực Đảo tròn, cửa KCN Vsip, hướng vào KCN Vsip và Thị xã Từ Sơn.

- Chốt số 16: Lối rẽ từ Quốc lộ 1A vào Cổng chào KCN Vsip, giáp xã Phù Chẩn, hướng Hà Nội - Lạng Sơn.

- Chốt số 17: Lối rẽ vào khu nhà ở và dịch vụ KCN Yên Phong, hướng vào KCN Yên Phong.

- Chốt số 18: Lối rẽ cầu Đông Yên, trên QL18, hướng Hà Nội - Bắc Ninh.

- Chốt số 19: Chân cầu vượt Thị trấn Chờ, khu vực xưởng sản xuất Đức Tùng, thuộc địa phận xã Đông Tiến, huyện Yên Phong.

- Tại các tuyến đường giáp ranh với tỉnh ngoài (trừ các tuyến do 19 Chốt nêu trên đảm nhiệm): Giao UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ điều kiện thực tế của địa bàn bố trí các Chốt trên tuyến đường, cửa ngõ vào địa bàn, xây dựng phương án huy động lực lượng Công an, Quân sự, Y tế và các lực lượng khác kiểm soát người và phương tiện vào địa bàn.

3. Nhiệm vụ của Chốt:

- Kiểm soát 100% người nước ngoài đến Bắc Ninh, thực hiện đo thân nhiệt, khai báo y tế, lịch sử đi lại (khuyến khích sử dụng các hình thức khai báo điện tử);

- Kiểm soát chặt chẽ người Việt Nam nhất là các trường hợp trở về/đi qua vùng dịch đến địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

- Kiểm soát hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe khách, xe taxi (bao gồm cả taxi truyền thống và taxi công nghệ), trừ những trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ và các trường hợp cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, xe chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất, đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp… (danh mục cụ thể tại Công văn số 1068/UBND-XDCB ngày 04/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh).

- Phối hợp thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 12/CV-BCĐ ngày 08/4/2020 của Ban Chỉ đạo tỉnh phòng, chống dịch Covid-19.

4. Thời gian thực hiện: từ ngày 09/4/2020 đến hết ngày 15/4/2020 (căn cứ tình hình thực tế Chủ tịch UBND tỉnh có thể quyết định kéo dài thời gian thực hiện).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Về thành phần tham gia

1.1. Đối với các Chốt liên ngành cấp tỉnh, các sở, ngành tham gia gồm: Công an tỉnh, Sở Y tế, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Sở Giao thông Vận tải, Trường Cao đẳng Y tế Bắc Ninh.

Bố trí mỗi chốt tối đa 36 người, do 01 đ/c Lãnh đạo Công an cấp phòng làm Tổ trưởng, 02 Tổ phó (Y tế, Quân sự), cụ thể gồm:

- Công an: 21 người;

- Y tế: 6 người;

- Quân đội: từ 3 đến 6 người;

- Thanh tra Giao thông: 03 người;

Mỗi chốt chia quân số thành 03 ca (mỗi ca tối đa 12 người) đảm bảo kiểm soát 24/24h, mỗi ca do 01 đ/c Công an làm Ca trưởng (giao đ/c Tổ trưởng phân công cụ thể từng ca).

1.2. Đối với các Chốt liên ngành cấp huyện, giao cho UBND cấp huyện liên quan quyết định thành phần tham gia gồm: Công an và các lực lượng khác, số lượng, thành phần phải đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ.

- UBND thành phố Bắc Ninh chỉ đạo Công an thành phố chủ trì, phối hợp các lực lượng của Thành phố kiểm soát tại 3 chốt: 7, 8, 9.

- UBND huyện Tiên Du chỉ đạo Công an huyện chủ trì, phối hợp các lực lượng của huyện kiểm soát tại 4 chốt: 10, 11, 12, 13.

- UBND TX Từ Sơn chỉ đạo Công an thị xã chủ trì, phối hợp các lực lượng của thị xã kiểm soát tại 3 chốt: 14, 15, 16.

- UBND huyện Yên Phong chỉ đạo Công an huyện chủ trì, phối hợp các lực lượng của huyện kiểm soát tại 3 chốt: 17, 18, 19.

2. Nhiệm vụ của các lực lượng:

- Lực lượng Công an: Có nhiệm vụ dừng phương tiện để kiểm tra, kiểm soát; xử lý các vấn đề về an ninh, trật tự; bố trí xe dẫn đường để đưa các đối tượng vào nơi cách ly.

- Cán bộ Y tế: đo thân nhiệt, hướng dẫn người dân, khách du lịch khai báo y tế, lịch sử đi lại, phun tiêu độc, khử trùng (nếu cần)…; Bố trí phương tiện, vật tư thiết bị, điều kiện cần thiết để đưa các trường hợp cần phải cách ly vào nơi cách ly theo quy định

- Các lực lượng khác: phối hợp hướng dẫn người dân, khách du lịch khai báo y tế, lịch sử đi lại, tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng các hình thức khai báo điện tử và thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổ trưởng, Ca trưởng phân công.

- Công tác phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng thực hiện theo Công văn số 139/PA-CAT-PV01 của Công an tỉnh về xây dựng phương án phối hợp lực lượng liên ngành kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, đã được UBND tỉnh phê duyệt ngày 02/4/2020.

- Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo Bắc Ninh; Cổng Thông tin điện tử tỉnh: Tăng cường công tác truyền thông để người dân, người nước ngoài biết, phối hợp thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 419/QĐ-UBND ngày 02/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ngành: Công an, Y tế, Giao thông vận tải, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Thông tin và Truyền Thông, Tài chính, Trường Cao đẳng Y tế Bắc Ninh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TTTU, TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;
- Đài PTTH tỉnh; Báo Bắc Ninh; Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, NC, CVP.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phong