Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính

Đang xem kết quả 161 đến 180 trong 156.688 thủ tục hành chính.
Mã thủ tục: 1.011397.000.00.00.H24 Cấp thực hiện: Cấp Bộ, Cấp Tỉnh, Cấp Huyện Cơ quan thực hiện: Cơ quan, đơn vị từ cấp trung đoàn trở lên Lĩnh vực: Chính sách
Mã thủ tục: 6.000007 Cấp thực hiện: Cấp Bộ, Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh liên quan Lĩnh vực: Thi đua - Khen thưởng (Lĩnh vực TTHC nội bộ)
Mã thủ tục: 1.011384.000.00.00.H24 Cấp thực hiện: Cấp Bộ, Cấp Tỉnh, Cấp Huyện Cơ quan thực hiện: Cơ quan, đơn vị từ cấp trung đoàn trở lên Lĩnh vực: Chính sách
Mã thủ tục: 1.008761.000.00.00.H24 Cấp thực hiện: Cấp Huyện Cơ quan thực hiện: Ban chỉ huy quân sự cấp huyện Lĩnh vực: Chính sách
Mã thủ tục: 1.011398.000.00.00.H24 Cấp thực hiện: Cấp Bộ, Cấp Tỉnh, Cấp Huyện Cơ quan thực hiện: Cơ quan, đơn vị từ cấp trung đoàn trở lên Lĩnh vực: Chính sách
Mã thủ tục: 1.011383.000.00.00.H24 Cấp thực hiện: Cấp Bộ, Cấp Tỉnh, Cấp Huyện, Cấp Xã Cơ quan thực hiện: Cấp trung đoàn hoặc tương đương Lĩnh vực: Chính sách
Mã thủ tục: 1.011400.000.00.00.H24 Cấp thực hiện: Cấp Bộ, Cấp Tỉnh, Cấp Huyện Cơ quan thực hiện: Cơ quan, đơn vị từ cấp trung đoàn trở lên Lĩnh vực: Chính sách
Mã thủ tục: 1.011391.000.00.00.H24 Cấp thực hiện: Cấp Bộ, Cấp Tỉnh, Cấp Huyện Cơ quan thực hiện: Thủ trưởng đơn vị cấp trung đoàn trở lên Lĩnh vực: Chính sách
Mã thủ tục: 1.011394.000.00.00.H24 Cấp thực hiện: Cấp Bộ, Cấp Tỉnh, Cấp Huyện Cơ quan thực hiện: Cơ quan, đơn vị từ cấp trung đoàn trở lên Lĩnh vực: Chính sách
Mã thủ tục: 6.000002 Cấp thực hiện: Cấp Bộ Cơ quan thực hiện: Trung tâm Thông tin Lĩnh vực: Thông tin, tuyên truyền (Lĩnh vực TTHC nội bộ)
Mã thủ tục: 1.011377.000.00.00.H24 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà nội, Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh Lĩnh vực: Chính sách
Mã thủ tục: 5.000002 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh, Cấp Huyện Cơ quan thực hiện: An Tịnh - tỉnh Tây Ninh Lĩnh vực: An toàn thực phẩm
Mã thủ tục: 5.000001 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh, Cấp Huyện Cơ quan thực hiện: An Bình - tỉnh Tây Ninh Lĩnh vực: An toàn thực phẩm
Mã thủ tục: 2.002564 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh, Cấp Huyện Cơ quan thực hiện: An Cơ - tỉnh Tây Ninh Lĩnh vực: An toàn thực phẩm
Mã thủ tục: 1.011975 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh, Cấp Huyện, Cấp Xã Cơ quan thực hiện: An Cơ - tỉnh Tây Ninh Lĩnh vực: An toàn thực phẩm
Mã thủ tục: 6.000001 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh, Cấp Huyện Cơ quan thực hiện: An Hòa - tỉnh Tây Ninh Lĩnh vực: An toàn thực phẩm
Mã thủ tục: 1.011505 Cấp thực hiện: Cấp Bộ Cơ quan thực hiện: Cục Hóa chất - Bộ Công Thương Lĩnh vực: Hóa chất
Mã thủ tục: 1.011504 Cấp thực hiện: Cấp Bộ Cơ quan thực hiện: Cục Hóa chất - Bộ Công Thương Lĩnh vực: Hóa chất
Đang xem kết quả 161 đến 180 trong 156.688 thủ tục hành chính.