- Trang 13

Đang xem kết quả 241 đến 260 trong tổng số 143.485 thủ tục hành chính.

Đề nghị tổ chức giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo - Trà Vinh
Đề nghị tổ chức Hội nghị, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở - Trà Vinh
Đề nghị tổ chức cuộc lễ của tổ chức tôn giáo diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo - Trà Vinh
Đề nghị đăng ký hội đoàn tôn giáo trong phạm vi cấp huyện - Trà Vinh
Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành - Trà Vinh
Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người khuyết tật đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi - Phú Thọ
Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng đối với trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng; người từ 16 tuổi đến 22 tuổi đang học phổ thông, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học văn bằng thứ nhất - Phú Thọ
Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người đơn thân nghèo đang nuôi con - Phú Thọ
Quyết định tiếp nhận đối tượng là trẻ em khuyết tật, người khuyết tật thuộc diện được chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội theo quy định của pháp luật vào cơ sở bảo trợ xã hội - Phú Thọ
Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng đối với trẻ em bị nhiễm HIV thuộc hộ nghèo, người bị nhiễm HIV thuộc hộ nghèo không còn khả năng lao động mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng, trợ cấp hàng tháng khác - Phú Thọ
Thẩm định hồ sơ đề nghị chấp thuận đầu tư dự án khu đô thị mới (Đối với dự án khu đô thị mới có quy mô sử dụng đất từ 20ha đến dưới 100ha) - Ninh Thuận
Thẩm định hồ sơ đề nghị chấp thuận đầu tư dự án khu đô thị mới (Đối với dự án khu đô thị mới có quy mô sử dụng đất dưới 20ha) - Ninh Thuận
Thẩm định hồ sơ đề xuất công nhận Chủ đầu tư dự án khu đô thị mới - Ninh Thuận
Khai thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán trong trường hợp góp vốn bằng chứng khoán - Ninh Thuận
Khai thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn, trong trường hợp góp vốn bằng phần vốn góp - Ninh Thuận
Khai thay thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản - Ninh Thuận
Khai thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công đối với thu nhập từ thưởng bằng cổ phiếu - Ninh Thuận
Khen thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ - Hà Nội
Khen thưởng Huân chương Lao động; Huân chương Độc lập; Huân chương Hồ Chí Minh; Huân chương Sao vàng - Hà Nội
Xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã đối với lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên, rừng trồng tập trung, vườn nhà, trang trại, cây trồng phân tán- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Menu