- Trang 15

Đang xem kết quả 281 đến 300 trong tổng số 143.485 thủ tục hành chính.

Đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp hợp nhất doanh nghiệp (dự án có vốn đầu tư từ 15 tỷ đến 300 tỷ đồng) - Tây Ninh
Thẩm tra điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư - Tây Ninh
Đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp ghi nhận chi nhánh, văn phòng đại diện - Tây Ninh
Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa vào sử dụng đối với công trình điện được đầu tư xây dựng bằng mọi nguồn vốn - Hà Nam
Cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép trong hoạt động phân phối điện nông thôn tại địa phương - Hà Nam
Cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép trong hoạt động phân phối điện cấp điện áp 35kV và có tổng công suất lắp đặt của các trạm biến áp dưới 03MVA đối với các khu vực đô thị tại địa phương - Hà Nam
Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định - Trà Vinh
Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở - Trà Vinh
Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý - Trà Vinh
Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất - Trà Vinh
Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm - Trà Vinh
Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng - Trà Vinh
Đăng ký kinh doanh hợp tác xã hợp nhất - Bình Phước
Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã chia, tách - Bình Phước
Đăng ký thay đổi vốn điều lệ hợp tác xã - Bình Phước
Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục và công bố kết quả kiểm định chất lượng giáo dục - Cà Mau
Cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng (trong trường hợp chứng chỉ bị rách, nát hoặc mất) - Trà Vinh
Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2 - Trà Vinh
Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 1 (trường hợp nâng từ hạng 2 lên hạng 1) - Trà Vinh
Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 1 (trường hợp cấp thẳng không qua hạng 2) - Trà Vinh

Menu