- Trang 12

Đang xem kết quả 221 đến 240 trong tổng số 143.485 thủ tục hành chính.

Đăng ký di chuyển nơi cư trú từ xã này sang xã khác trong phạm vi huyện đối với Người sẵn sàng nhập ngũ - Hà Nam
Phê duyệt Điều lệ Đoàn luật sư - Gia Lai
Thành lập văn phòng giao dịch của tổ chức hành nghề luật sư - Gia Lai
Phê duyệt Phương án Phòng cháy chữa cháy rừng của tổ chức - Đồng Tháp
Quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật dự toán trồng rừng, trồng cây phân tán thuộc kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020 - Đồng Tháp
Đăng ký cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp chính - Đồng Tháp
Cấp giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi động vật rừng thông thường - Đồng Tháp
Thẩm định, phê duyệt phương án trồng rừng mới thay thế diện tích rừng chuyển sang sử dụng cho mục đích khác - Đồng Tháp
Giải quyết chế độ thờ cúng liệt sĩ - Đắk Lắk
Thôi quốc tịch Việt Nam - Đắk Lắk
Nhập quốc tịch Việt Nam - Đắk Lắk
Cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam - Đắk Lắk
Cấp Phiếu lý lịch tư pháp (do cá nhân yêu cầu) - Đắk Lắk
Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài - Đắk Lắk
Ghi vào sổ hộ tịch việc sinh của công dân Việt Nam đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài - Đắk Lắk
Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài - Đắk Lắk
Đăng ký lại việc kết hôn có yếu tố nước ngoài - Đắk Lắk
Chấp thuận điểm đấu nối vào đường tỉnh đang khai thác - Bắc Giang
Chấp thuận điểm đấu nối vào đường huyện đang khai thác - Bắc Giang
Thông báo tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một huyện - Trà Vinh

Menu