Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính

Đang xem kết quả 221 đến 240 trong 159.639 thủ tục hành chính.
Mã thủ tục: 1.011853 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Sở Y tế - TP.HCM Lĩnh vực: Khám bệnh, chữa bệnh
Mã thủ tục: 1.011852 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Sở Y tế - TP.HCM Lĩnh vực: Khám bệnh, chữa bệnh
Mã thủ tục: 1.011850 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Sở Y tế - TP.HCM Lĩnh vực: Khám bệnh, chữa bệnh
Mã thủ tục: 1.011849 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Sở Y tế - TP.HCM Lĩnh vực: Khám bệnh, chữa bệnh
Mã thủ tục: 1.011847 Cấp thực hiện: Cấp Bộ Cơ quan thực hiện: Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế Lĩnh vực: Dược phẩm
Mã thủ tục: 1.011846 Cấp thực hiện: Cấp Bộ Cơ quan thực hiện: Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế Lĩnh vực: Dược phẩm
Mã thủ tục: 1.011845 Cấp thực hiện: Cấp Bộ Cơ quan thực hiện: Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế Lĩnh vực: Dược phẩm
Mã thủ tục: 1.011844 Cấp thực hiện: Cấp Bộ Cơ quan thực hiện: Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế Lĩnh vực: Dược phẩm
Mã thủ tục: 1.011839 Cấp thực hiện: Cấp Huyện Cơ quan thực hiện: Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện Lĩnh vực: Giải quyết khiếu nại
Mã thủ tục: 1.011833 Cấp thực hiện: Cấp Huyện, Cấp Xã Cơ quan thực hiện: UBND cấp xã, phường, thị trấn - Tỉnh Thừa Thiên Huế Lĩnh vực: Bảo trợ xã hội
Mã thủ tục: 1.011832 Cấp thực hiện: Cấp Huyện, Cấp Xã Cơ quan thực hiện: UBND cấp xã, phường, thị trấn - Tỉnh Thừa Thiên Huế Lĩnh vực: Người có công
Mã thủ tục: 1.011831 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh, Cấp Huyện, Cấp Xã Cơ quan thực hiện: Sở Xây dựng - tỉnh Thừa Thiên Huế, UBND cấp huyện, thị xã, thành phố - Tỉnh Thừa Thiên Huế, UBND cấp xã, phường, thị trấn - Tỉnh Thừa Thiên Huế Lĩnh vực: Bảo trợ xã hội
Mã thủ tục: 1.011830 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh, Cấp Huyện, Cấp Xã Cơ quan thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - tỉnh Thừa Thiên Huế, UBND cấp huyện, thị xã, thành phố - Tỉnh Thừa Thiên Huế, UBND cấp xã, phường, thị trấn - Tỉnh Thừa Thiên Huế Lĩnh vực: Người có công
Đang xem kết quả 221 đến 240 trong 159.639 thủ tục hành chính.