Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính

Đang xem kết quả 141 đến 160 trong 156.688 thủ tục hành chính.
Mã thủ tục: 1.011993 Cấp thực hiện: Cấp Huyện Cơ quan thực hiện: Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng Lĩnh vực: Đất đai
Mã thủ tục: 1.011992 Cấp thực hiện: Cấp Huyện Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp Huyện Lĩnh vực: Đất đai
Mã thủ tục: 1.011990 Cấp thực hiện: Cấp Huyện Cơ quan thực hiện: Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng Lĩnh vực: Đất đai
Mã thủ tục: 6.000018 Cấp thực hiện: Cấp Bộ Cơ quan thực hiện: Cục Tần số vô tuyến điện, Binh chủng Thông tin, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ Lĩnh vực: Tần số vô tuyến điện
Mã thủ tục: 5.000004 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: An Hòa - tỉnh Tây Ninh Lĩnh vực: An toàn đập, hồ chứa thuỷ điện
Mã thủ tục: 6.000015 Cấp thực hiện: Cấp Bộ Cơ quan thực hiện: Bộ Thông tin và Truyền thông Lĩnh vực: Thi đua - Khen thưởng (Lĩnh vực TTHC nội bộ)
Mã thủ tục: 6.000013 Cấp thực hiện: Cấp Bộ Cơ quan thực hiện: Bộ Thông tin và Truyền thông Lĩnh vực: Thi đua - Khen thưởng (Lĩnh vực TTHC nội bộ)
Mã thủ tục: 6.000011 Cấp thực hiện: Cấp Bộ Cơ quan thực hiện: Cục Xuất bản, In và Phát hành Lĩnh vực: Xuất Bản, In và Phát hành
Mã thủ tục: 1.011379.000.00.00.H24 Cấp thực hiện: Cấp Bộ, Cấp Tỉnh, Cấp Xã Cơ quan thực hiện: Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà nội, Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh Lĩnh vực: Chính sách
Mã thủ tục: 6.000008 Cấp thực hiện: Cấp Bộ Cơ quan thực hiện: Cục Xuất bản, In và Phát hành Lĩnh vực: Xuất Bản, In và Phát hành
Mã thủ tục: 6.000005 Cấp thực hiện: Cơ quan khác Cơ quan thực hiện: Thư viện Quốc gia Việt Nam - Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Lĩnh vực: Xuất Bản, In và Phát hành
Mã thủ tục: 6.000014 Cấp thực hiện: Cấp Bộ, Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Bộ Thông tin và Truyền thông Lĩnh vực: Thi đua - Khen thưởng (Lĩnh vực TTHC nội bộ)
Mã thủ tục: 6.000012 Cấp thực hiện: Cấp Bộ Cơ quan thực hiện: Bộ Thông tin và Truyền thông Lĩnh vực: Thi đua - Khen thưởng (Lĩnh vực TTHC nội bộ)
Mã thủ tục: 1.011393.000.00.00.H24 Cấp thực hiện: Cấp Bộ, Cấp Tỉnh, Cấp Huyện Cơ quan thực hiện: Cơ quan, đơn vị từ cấp trung đoàn trở lên Lĩnh vực: Chính sách
Mã thủ tục: 1.011386.000.00.00.H24 Cấp thực hiện: Cấp Bộ, Cấp Tỉnh, Cấp Huyện Cơ quan thực hiện: Cơ quan, đơn vị từ cấp trung đoàn trở lên Lĩnh vực: Chính sách
Mã thủ tục: 1.011977.H13 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Sở Xây dựng Lĩnh vực: Hoạt động xây dựng
Mã thủ tục: 6.000010 Cấp thực hiện: Cấp Bộ, Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Bộ Thông tin và Truyền thông Lĩnh vực: Thi đua - Khen thưởng (Lĩnh vực TTHC nội bộ)
Mã thủ tục: 1.011381.000.00.00.H24 Cấp thực hiện: Cấp Bộ, Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà nội, Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh Lĩnh vực: Chính sách
Mã thủ tục: 6.000009 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông Lĩnh vực: Thi đua - Khen thưởng (Lĩnh vực TTHC nội bộ)
Đang xem kết quả 141 đến 160 trong 156.688 thủ tục hành chính.