Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính

Đang xem kết quả 81 đến 100 trong 156.688 thủ tục hành chính.
Mã thủ tục: 1.011563 Cấp thực hiện: Cấp Huyện Cơ quan thực hiện: Phòng Tài nguyên và môi trường Lĩnh vực: Tài nguyên nước
Mã thủ tục: 1.011556 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường - Tỉnh Hậu Giang Lĩnh vực: Tài nguyên nước
Mã thủ tục: 1.011555 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường - Tỉnh Hậu Giang Lĩnh vực: Tài nguyên nước
Mã thủ tục: 1.011551 Cấp thực hiện: Cấp Huyện Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Lao động- thương binh và xã hội Lĩnh vực: Người có công
Mã thủ tục: 1.011543 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Sở Nội vụ, Ban Thi đua khen thưởng Lĩnh vực: Thi đua - khen thưởng
Mã thủ tục: 1.011538 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường - Tỉnh Hà Tĩnh Lĩnh vực: Đất đai
Mã thủ tục: 1.011535 Cấp thực hiện: Cấp Xã Cơ quan thực hiện: Uỷ ban Nhân dân cấp xã, phường, thị trấn Lĩnh vực: Việc làm
Mã thủ tục: 1.011534 Cấp thực hiện: Cấp Xã Cơ quan thực hiện: Uỷ ban Nhân dân cấp xã, phường, thị trấn Lĩnh vực: Việc làm
Mã thủ tục: 1.011533 Cấp thực hiện: Cấp Huyện Cơ quan thực hiện: Phòng Lao động TBXH Lĩnh vực: Việc làm
Mã thủ tục: 1.011532 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh, Cấp Huyện Cơ quan thực hiện: Ban Dân tộc tỉnh - tỉnh Thừa Thiên Huế, UBND huyện A Lưới - tỉnh Thừa Thiên Huế Lĩnh vực: Công tác dân tộc
Mã thủ tục: 1.009899.000.00.00.H59 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Phòng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Lĩnh vực: Phòng cháy, chữa cháy
Mã thủ tục: 1.011531 Cấp thực hiện: Cấp Bộ Cơ quan thực hiện: Cục Viễn thông Lĩnh vực: Viễn thông và Internet
Mã thủ tục: 1.011644 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Sở Lao động Thương binh và Xã hội Lĩnh vực: Trẻ em
Mã thủ tục: 1.011641 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh biên giới Lĩnh vực: Hoạt động ngoại hối
Mã thủ tục: 1.011639 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh biên giới Lĩnh vực: Hoạt động ngoại hối
Mã thủ tục: 1.011524 Cấp thực hiện: Cấp Huyện Cơ quan thực hiện: UBND huyện Bình Liêu Lĩnh vực: Thương mại biên giới và miền núi
Mã thủ tục: 1.011640 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh biên giới Lĩnh vực: Hoạt động ngoại hối
Đang xem kết quả 81 đến 100 trong 156.688 thủ tục hành chính.