Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính

Đang xem kết quả 61 đến 80 trong 156.688 thủ tục hành chính.
Mã thủ tục: 2.002547 Cấp thực hiện: Cấp Bộ Cơ quan thực hiện: Bộ Khoa học và Công nghệ Lĩnh vực: Hoạt động khoa học và công nghệ
Mã thủ tục: 1.011646 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh, Cấp Huyện Cơ quan thực hiện: An Cơ - tỉnh Tây Ninh Lĩnh vực: An toàn bức xạ và hạt nhân
Mã thủ tục: 1.011645 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh, Cấp Huyện Cơ quan thực hiện: An Hòa - tỉnh Tây Ninh Lĩnh vực: An toàn bức xạ và hạt nhân
Mã thủ tục: 2.002545 Cấp thực hiện: Cấp Bộ Cơ quan thực hiện: Bộ Khoa học và Công nghệ Lĩnh vực: Hoạt động khoa học và công nghệ
Mã thủ tục: 2.002543 Cấp thực hiện: Cấp Bộ Cơ quan thực hiện: Bộ Khoa học và Công nghệ Lĩnh vực: Hoạt động khoa học và công nghệ
Mã thủ tục: 1.011637 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh biên giới Lĩnh vực: Hoạt động ngoại hối
Mã thủ tục: 3.000233 Cấp thực hiện: Cấp Xã Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã Lĩnh vực: Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn
Mã thủ tục: 1.011610 Cấp thực hiện: Cấp Bộ Cơ quan thực hiện: Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu
Mã thủ tục: 1.011604 Cấp thực hiện: Cấp Huyện Cơ quan thực hiện: Uỷ ban nhân dân huyện Lĩnh vực: Văn hóa
Mã thủ tục: 1.011603 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Cơ quan chức năng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ định Lĩnh vực: Mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm
Mã thủ tục: 1.011600 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Cơ quan phân cấp, ủy quyền của UBND cấp tỉnh Lĩnh vực: Văn hóa
Mã thủ tục: 1.011591 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh, Cấp Huyện Cơ quan thực hiện: Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và thủy sản Lĩnh vực: Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
Mã thủ tục: 1.011587 Cấp thực hiện: Cấp Bộ Cơ quan thực hiện: Cục Văn hóa cơ sở - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lĩnh vực: Văn hóa
Mã thủ tục: 1.011586 Cấp thực hiện: Cấp Bộ Cơ quan thực hiện: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lĩnh vực: Văn hóa
Mã thủ tục: 1.011578 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh, Cấp Xã Cơ quan thực hiện: Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lĩnh vực: Người có công
Mã thủ tục: 1.011572 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh, Cấp Huyện, Cấp Xã Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Lao động - Thương binh vàXã hội Lĩnh vực: Người có công
Mã thủ tục: 2.002541 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Đà Nẵng Lĩnh vực: Các cơ sở giáo dục khác
Mã thủ tục: 1.011569 Cấp thực hiện: Cấp Huyện Cơ quan thực hiện: Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện Lĩnh vực: Tổ chức - Biên chế
Mã thủ tục: 1.011561 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường - Tỉnh Hậu Giang Lĩnh vực: Tài nguyên nước
Đang xem kết quả 61 đến 80 trong 156.688 thủ tục hành chính.