Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính

Đang xem kết quả 41 đến 60 trong 156.688 thủ tục hành chính.
Mã thủ tục: 1.011674 Cấp thực hiện: Cấp Bộ Cơ quan thực hiện: Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng Lĩnh vực: Giám định tư pháp
Mã thủ tục: 1.011673 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh, Cấp Huyện, Cấp Xã Cơ quan thực hiện: Sở Giao thông vận tải, UBND cấp huyện Lĩnh vực: Đường bộ
Mã thủ tục: 1.011672 Cấp thực hiện: Cấp Bộ Cơ quan thực hiện: Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam - Bộ Tài nguyên và Môi trường Lĩnh vực: Đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý
Mã thủ tục: 1.011669 Cấp thực hiện: Cấp Huyện Cơ quan thực hiện: Chi cục Hải quan Lĩnh vực: Hải quan
Mã thủ tục: 1.011666 Cấp thực hiện: Cấp Huyện Cơ quan thực hiện: Chi cục Hải quan, Cục Hải quan Lĩnh vực: Hải quan
Mã thủ tục: 1.011667 Cấp thực hiện: Cấp Huyện Cơ quan thực hiện: Chi cục Hải quan Lĩnh vực: Hải quan
Mã thủ tục: 1.011663 Cấp thực hiện: Cấp Bộ Cơ quan thực hiện: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Lĩnh vực: Hải quan
Mã thủ tục: 1.011661 Cấp thực hiện: Cấp Bộ Cơ quan thực hiện: Bộ Công thương Lĩnh vực: Hải quan
Mã thủ tục: 1.011665 Cấp thực hiện: Cấp Huyện Cơ quan thực hiện: Cục Hải quan Lĩnh vực: Hải quan
Mã thủ tục: 1.011660 Cấp thực hiện: Cấp Bộ Cơ quan thực hiện: Tổng công ty Đường sắt Việt Nam Lĩnh vực: Hải quan
Mã thủ tục: 1.011659 Cấp thực hiện: Cấp Bộ Cơ quan thực hiện: Cục Bản quyền tác giả - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lĩnh vực: Bản quyền tác giả
Mã thủ tục: 1.011657 Cấp thực hiện: Cấp Bộ Cơ quan thực hiện: Cục Bản quyền tác giả - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lĩnh vực: Bản quyền tác giả
Mã thủ tục: 1.011651 Cấp thực hiện: Cấp Bộ Cơ quan thực hiện: Cục Bản quyền tác giả - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lĩnh vực: Bản quyền tác giả
Mã thủ tục: 1.011650 Cấp thực hiện: Cấp Bộ Cơ quan thực hiện: Cục Bản quyền tác giả - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lĩnh vực: Bản quyền tác giả
Mã thủ tục: 1.011649 Cấp thực hiện: Cấp Bộ Cơ quan thực hiện: Cục Bản quyền tác giả - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lĩnh vực: Bản quyền tác giả
Mã thủ tục: 1.011648 Cấp thực hiện: Cấp Bộ Cơ quan thực hiện: Cục Bản quyền tác giả - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lĩnh vực: Bản quyền tác giả
Đang xem kết quả 41 đến 60 trong 156.688 thủ tục hành chính.