Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính

Mã thủ tục: 1.011601 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Cơ quan chức năng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ định Lĩnh vực: Văn hóa
Mã thủ tục: 1.011599 Cấp thực hiện: Cấp Bộ Cơ quan thực hiện: Tổng cục Du lịch - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lĩnh vực: Du lịch
Mã thủ tục: 1.011596 Cấp thực hiện: Cấp Bộ Cơ quan thực hiện: Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lĩnh vực: Mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm
Mã thủ tục: 1.011592 Cấp thực hiện: Cấp Bộ, Cấp Tỉnh, Cấp Huyện, Cấp Xã Cơ quan thực hiện: Công an Xã, Bảo hiểm xã hội cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã Lĩnh vực: Hộ tịch - Đăng ký thường trú - Quản lý thu, Sổ - thẻ
Mã thủ tục: 1.011591 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh, Cấp Huyện Cơ quan thực hiện: Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và thủy sản Lĩnh vực: Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
Mã thủ tục: 1.011590 Cấp thực hiện: Cấp Bộ Cơ quan thực hiện: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lĩnh vực: Di sản văn hóa
Mã thủ tục: 1.011589 Cấp thực hiện: Cấp Bộ Cơ quan thực hiện: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lĩnh vực: Di sản văn hóa
Mã thủ tục: 1.011588 Cấp thực hiện: Cấp Bộ Cơ quan thực hiện: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lĩnh vực: Di sản văn hóa
Mã thủ tục: 1.011587 Cấp thực hiện: Cấp Bộ Cơ quan thực hiện: Cục Văn hóa cơ sở - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lĩnh vực: Văn hóa
Mã thủ tục: 1.003781.000.00.00.H24 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Chi cục Chăn nuôi và Thú y Lĩnh vực: Thú y
Mã thủ tục: 1.011586 Cấp thực hiện: Cấp Bộ Cơ quan thực hiện: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lĩnh vực: Văn hóa
Mã thủ tục: 1.002118.000.00.00.H63 Cấp thực hiện: Cơ quan khác Cơ quan thực hiện: Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh, Sở Y Tế - tỉnh Yên Bái Lĩnh vực: Giám định y khoa
Mã thủ tục: 2.001273.000.00.00.H01 Cấp thực hiện: Cấp Xã Cơ quan thực hiện: Văn phòng UBND tỉnh Lĩnh vực: Chính sách
Mã thủ tục: 1.002558.000.00.00.H21 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Cơ quan đại diện có thẩm quyền Lĩnh vực: Nhà ở và công sở
Mã thủ tục: 2.001687.000.00.00.H51 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Trung tâm Tư vấn pháp luật, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước - Sở Tư pháp - Tỉnh Sóc Trăng Lĩnh vực: Trợ giúp pháp lý
Mã thủ tục: 1.001671.000.00.00.H51 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Sở Văn hóa, thể thao và du lịch - Tỉnh Sóc Trăng Lĩnh vực: Mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm
Mã thủ tục: 1.002146.000.00.00.H63 Cấp thực hiện: Cơ quan khác Cơ quan thực hiện: Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh, Sở Y Tế - tỉnh Yên Bái Lĩnh vực: Giám định y khoa
Mã thủ tục: 1.001106.000.00.00.H31 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch - Tỉnh Hưng Yên Lĩnh vực: Di sản văn hóa
Mã thủ tục: 2.001737.000.00.00.H13 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông Lĩnh vực: Xuất Bản, In và Phát hành
Mã thủ tục: 1.001284.000.00.00.H42 Cấp thực hiện: Cấp Bộ, Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: các đơn vị đăng kiểm Lĩnh vực: Đăng kiểm
Mã thủ tục: 1.005005.000.00.00.H42 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh, Cơ quan khác Cơ quan thực hiện: các đơn vị đăng kiểm Lĩnh vực: Đăng kiểm
Mã thủ tục: 1.011578 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh, Cấp Xã Cơ quan thực hiện: Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lĩnh vực: Người có công
Mã thủ tục: 1.011577 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Sở Công Thương - Tỉnh Hà Tĩnh Lĩnh vực: Hóa chất
Mã thủ tục: 1.011572 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh, Cấp Huyện, Cấp Xã Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Lao động - Thương binh vàXã hội Lĩnh vực: Người có công
Mã thủ tục: 2.002541 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Đà Nẵng Lĩnh vực: Các cơ sở giáo dục khác
Mã thủ tục: 1.011569 Cấp thực hiện: Cấp Huyện Cơ quan thực hiện: Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện Lĩnh vực: Tổ chức - Biên chế
Mã thủ tục: 1.007623.000.00.00.H46 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Sở Tài chính - tỉnh Quảng Bình Lĩnh vực: Tài chính doanh nghiệp
Mã thủ tục: 1.010060.000.00.00.H46 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Sở Tài chính - tỉnh Quảng Bình Lĩnh vực: Tài chính doanh nghiệp
Mã thủ tục: 1.011567 Cấp thực hiện: Cấp Huyện Cơ quan thực hiện: Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện Lĩnh vực: Tổ chức - Biên chế
Mã thủ tục: 1.011565 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh, Cấp Huyện, Cấp Xã Cơ quan thực hiện: Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Phòng Lao động - Thương binh vàXã hội, Ủy ban nhân dân xã Lĩnh vực: Người có công
Mã thủ tục: 1.011562 Cấp thực hiện: Cấp Huyện Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp Huyện Lĩnh vực: Tài nguyên nước
Mã thủ tục: 1.011561 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường - Tỉnh Hậu Giang Lĩnh vực: Tài nguyên nước
Mã thủ tục: 1.011560 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường - Tỉnh Hậu Giang Lĩnh vực: Tài nguyên nước
Mã thủ tục: 1.011563 Cấp thực hiện: Cấp Huyện Cơ quan thực hiện: Phòng Tài nguyên và môi trường Lĩnh vực: Tài nguyên nước
Mã thủ tục: 1.011556 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường - Tỉnh Hậu Giang Lĩnh vực: Tài nguyên nước
Mã thủ tục: 1.011555 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường - Tỉnh Hậu Giang Lĩnh vực: Tài nguyên nước
Mã thủ tục: 1.011551 Cấp thực hiện: Cấp Huyện Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Lao động- thương binh và xã hội Lĩnh vực: Người có công
Mã thủ tục: 1.011549 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh, Cấp Huyện Cơ quan thực hiện: Bảo hiểm xã hội cấp huyện Lĩnh vực: Chi trả các chế độ BHXH
Mã thủ tục: 1.011544 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Sở Nội vụ, Ban Thi đua khen thưởng Lĩnh vực: Thi đua - khen thưởng
Mã thủ tục: 1.011557 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường - Tỉnh Hậu Giang Lĩnh vực: Tài nguyên nước
Mã thủ tục: 1.002918.000.00.00.H24 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Sở Xây dựng, Các Sở quản lý chuyên ngành Lĩnh vực: Hoạt động xây dựng
Mã thủ tục: 1.011554 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường - Tỉnh Hậu Giang Lĩnh vực: Tài nguyên nước
Mã thủ tục: 1.011552 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường - Tỉnh Hậu Giang Lĩnh vực: Tài nguyên nước
Mã thủ tục: 1.011545 Cấp thực hiện: Chưa xác định Cơ quan thực hiện: Bảo hiểm xã hội cấp Tỉnh, Bảo hiểm xã hội cấp huyện Lĩnh vực: Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT
Mã thủ tục: 1.011543 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Sở Nội vụ, Ban Thi đua khen thưởng Lĩnh vực: Thi đua - khen thưởng
Mã thủ tục: 1.011538 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường - Tỉnh Hà Tĩnh Lĩnh vực: Đất đai
Mã thủ tục: 1.011537 Cấp thực hiện: Cấp Bộ, Cấp Tỉnh, Cấp Huyện, Cấp Xã Cơ quan thực hiện: Công an Xã, Công an huyện, Bảo hiểm xã hội cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Lao động thương binh và xã hội Lĩnh vực: Hộ tịch - Đăng ký thường trú - Bảo trợ xã hội - Người có công
Mã thủ tục: 2.001838.000.00.00.H51 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản - Sở NNPTNT - Tỉnh Sóc Trăng Lĩnh vực: Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản