Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính

Đang xem kết quả 121 đến 140 trong 156.688 thủ tục hành chính.
Mã thủ tục: 6.000021 Cấp thực hiện: Cấp Bộ Cơ quan thực hiện: Cục An toàn thông tin Lĩnh vực: An toàn thông tin
Mã thủ tục: 1.012003 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh Lĩnh vực: Trồng trọt
Mã thủ tục: 1.012004.H13 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh Lĩnh vực: Trồng trọt
Mã thủ tục: 1.012011 Cấp thực hiện: Cấp Huyện Cơ quan thực hiện: Phòng Tài nguyên Môi trường Lĩnh vực: Đất đai
Mã thủ tục: 1.012010 Cấp thực hiện: Cấp Huyện Cơ quan thực hiện: UBND cấp huyện Lĩnh vực: Đất đai
Mã thủ tục: 1.012009 Cấp thực hiện: Cấp Huyện Cơ quan thực hiện: UBND cấp huyện Lĩnh vực: Đất đai
Mã thủ tục: 1.012007 Cấp thực hiện: Cấp Huyện Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Tài nguyên Môi trường Lĩnh vực: Đất đai
Mã thủ tục: 6.000024 Cấp thực hiện: Cấp Bộ Cơ quan thực hiện: Cục An toàn thông tin Lĩnh vực: An toàn thông tin
Mã thủ tục: 6.000022 Cấp thực hiện: Cấp Bộ Cơ quan thực hiện: Cục An toàn thông tin Lĩnh vực: An toàn thông tin
Mã thủ tục: 1.012002 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh Lĩnh vực: Trồng trọt
Mã thủ tục: 1.012001 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh Lĩnh vực: Trồng trọt
Mã thủ tục: 6.000020 Cấp thực hiện: Cấp Bộ Cơ quan thực hiện: Cục An toàn thông tin Lĩnh vực: An toàn thông tin
Mã thủ tục: 1.011997 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Sở Công Thương - tỉnh Bắc Ninh Lĩnh vực: Công nghiệp địa phương
Mã thủ tục: 1.012000 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh Lĩnh vực: Trồng trọt
Mã thủ tục: 1.011999 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh Lĩnh vực: Trồng trọt
Mã thủ tục: 1.011998 Cấp thực hiện: Cấp Bộ Cơ quan thực hiện: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lĩnh vực: Trồng trọt
Mã thủ tục: 1.011509 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa Lĩnh vực: Hoạt động khoa học và công nghệ
Mã thủ tục: 1.011996 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Sở Công Thương - tỉnh Bắc Ninh Lĩnh vực: Công nghiệp địa phương
Mã thủ tục: 6.000019 Cấp thực hiện: Cấp Bộ Cơ quan thực hiện: Cục Hàng không Việt Nam Lĩnh vực: Tần số vô tuyến điện
Đang xem kết quả 121 đến 140 trong 156.688 thủ tục hành chính.