Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính

Đang xem kết quả 181 đến 200 trong 159.639 thủ tục hành chính.
Mã thủ tục: 1.011887 Cấp thực hiện: Cấp Bộ Cơ quan thực hiện: Cục Tần số vô tuyến điện Lĩnh vực: Tần số vô tuyến điện
Mã thủ tục: 1.011886 Cấp thực hiện: Cấp Bộ Cơ quan thực hiện: Cục Tần số vô tuyến điện Lĩnh vực: Tần số vô tuyến điện
Mã thủ tục: 1.011883 Cấp thực hiện: Cấp Bộ Cơ quan thực hiện: Cục Tần số vô tuyến điện Lĩnh vực: Tần số vô tuyến điện
Mã thủ tục: 1.001131.000.00.00.H30 Cấp thực hiện: Cấp Bộ, Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Các đơn vị đăng kiểm Lĩnh vực: Đăng kiểm
Mã thủ tục: 1.011891 Cấp thực hiện: Cấp Bộ Cơ quan thực hiện: Cục Tần số vô tuyến điện Lĩnh vực: Tần số vô tuyến điện
Mã thủ tục: 1.011888 Cấp thực hiện: Cấp Bộ Cơ quan thực hiện: Cục Tần số vô tuyến điện Lĩnh vực: Tần số vô tuyến điện
Mã thủ tục: 1.011885 Cấp thực hiện: Cấp Bộ Cơ quan thực hiện: Cục Viễn thông Lĩnh vực: Viễn thông và Internet
Mã thủ tục: 1.011884 Cấp thực hiện: Cấp Bộ Cơ quan thực hiện: Cục Viễn thông Lĩnh vực: Viễn thông và Internet
Mã thủ tục: 1.011882 Cấp thực hiện: Cấp Bộ Cơ quan thực hiện: Bộ Thông tin và Truyền thông Lĩnh vực: Tần số vô tuyến điện
Mã thủ tục: 1.011881 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh - Tỉnh Tuyên Quang Lĩnh vực: Quản lý chất lượng công trình xây dựng
Mã thủ tục: 1.011715.000.00.00.H41 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Ban Chỉ huy quân sự cấp sư đoàn, cấp tỉnh và tương đương Lĩnh vực: Tuyển sinh quân sự
Mã thủ tục: 1.011880 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Sở Y tế - Tỉnh Tuyên Quang Lĩnh vực: Khám bệnh, chữa bệnh
Mã thủ tục: 1.009394.000.00.00.H16 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Sở Giáo dục đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo - Tỉnh Bạc Liêu Lĩnh vực: Thi, tuyển sinh
Mã thủ tục: 1.011879 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phòng Đăng ký kinh doanh Lĩnh vực: Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
Mã thủ tục: 2.002557 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh, Cấp Huyện Cơ quan thực hiện: Ngân hàng Chính sách xã hội Lĩnh vực: Hoạt động tín dụng
Mã thủ tục: 1.011878 Cấp thực hiện: Cấp Huyện Cơ quan thực hiện: Phòng Tài chính - kế hoạch Lĩnh vực: Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)
Mã thủ tục: 2.002556 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh, Cấp Huyện Cơ quan thực hiện: Ngân hàng Chính sách xã hội Lĩnh vực: Hoạt động tín dụng
Mã thủ tục: 1.011876 Cấp thực hiện: Cấp Huyện Cơ quan thực hiện: Phòng Tài chính - kế hoạch Lĩnh vực: Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)
Mã thủ tục: 1.011874 Cấp thực hiện: Cấp Bộ Cơ quan thực hiện: Cục Đăng kiểm Việt Nam Lĩnh vực: Đăng kiểm
Mã thủ tục: 1.011872 Cấp thực hiện: Cấp Bộ Cơ quan thực hiện: Cục Đăng kiểm Việt Nam Lĩnh vực: Đăng kiểm
Đang xem kết quả 181 đến 200 trong 159.639 thủ tục hành chính.