- Trang 11

Đang xem kết quả 201 đến 220 trong tổng số 143.485 thủ tục hành chính.

Thành lập Trung tâm dạy nghề tư thục - Phú Thọ
Cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện - Hà Nam
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện - Hà Nam
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và quản lý cơ sở kinh doanh - Hà Nam
Từ chối hướng dẫn tập sự (trường hợp tổ chức hành nghề công chứng không có công chứng viên khác đủ điều kiện hướng dẫn tập sự) - Cà Mau
Đăng ký lại tập sự hành nghề công chứng trong trường hợp tạm ngừng tập sự quá ba tháng - Cà Mau
Đăng ký tập sự hành nghề công chứng - Cà Mau
Công bố lại đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác - Quảng Trị
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (khi bị hư hỏng) - Hà Nam
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện liên hiệp hợp tác xã (khi bị mất) - Hà Nam
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiêp hợp tác xã (khi bị mất) - Hà Nam
Đăng ký liên hiệp hợp tác xã - Hà Nam
Đăng ký giải thể tự nguyện của Hợp tác xã - Hà Nam
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện liên hiệp hợp tác xã (khi bị hư hỏng) - Hà Nam
Xóa đăng ký đối với Phương tiện kỹ thuật (PTKT) thuộc diện huy động bổ sung cho lực lượng thường trực của quân đội - Hà Nam
Đăng ký di chuyển đối với Người sẵn sàng nhập ngũ (SSNN) khi được gọi vào học tại các trường - Hà Nam
Đăng ký vắng mặt đối với người sẵn sàng nhập ngũ (SSNN) được cơ quan, tổ chức cử đi công tác ở nước ngoài từ một năm trở lên - Hà Nam
Đăng ký vắng mặt đối với người sẵn sàng nhập ngũ (SSNN) được phép ra nước ngoài về việc riêng từ 1 năm trở lên - Hà Nam
Đăng ký vắng mặt đối với người sẵn sàng nhập ngũ (SSNN) được cơ quan, tổ chức cử đi công tác ở nước ngoài từ 3 tháng đến dưới 1 năm - Hà Nam
Đăng ký vắng mặt đối với người sẵn sàng nhập ngũ được phép ra nước ngoài về việc riêng từ 3 tháng đến dưới 1 năm - Hà Nam

Menu