Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính

Đang xem kết quả 201 đến 220 trong 159.639 thủ tục hành chính.
Mã thủ tục: 1.011877 Cấp thực hiện: Cấp Huyện Cơ quan thực hiện: Phòng Tài chính - kế hoạch Lĩnh vực: Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)
Mã thủ tục: 1.011873 Cấp thực hiện: Cấp Bộ Cơ quan thực hiện: Cục Đăng kiểm Việt Nam Lĩnh vực: Đăng kiểm
Mã thủ tục: 1.011871 Cấp thực hiện: Cấp Bộ Cơ quan thực hiện: Cục Đăng kiểm Việt Nam Lĩnh vực: Đăng kiểm
Mã thủ tục: 1.011869 Cấp thực hiện: Cấp Huyện Cơ quan thực hiện: Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện Lĩnh vực: Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn
Mã thủ tục: 1.011870 Cấp thực hiện: Cấp Huyện, Cấp Xã Cơ quan thực hiện: Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện Lĩnh vực: Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn
Mã thủ tục: 1.011868 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lĩnh vực: Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn
Mã thủ tục: 1.011867 Cấp thực hiện: Cấp Huyện Cơ quan thực hiện: UBND cấp xã, phường, thị trấn - tỉnh Quảng Bình Lĩnh vực: Bảo trợ xã hội
Mã thủ tục: 1.011866 Cấp thực hiện: Cấp Huyện Cơ quan thực hiện: UBND cấp xã, phường, thị trấn - tỉnh Quảng Bình Lĩnh vực: Bảo trợ xã hội
Mã thủ tục: 1.011851 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Sở Y tế - TP.HCM Lĩnh vực: Khám bệnh, chữa bệnh
Đang xem kết quả 201 đến 220 trong 159.639 thủ tục hành chính.