Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính

Mã thủ tục: 1.009321.H44 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Sở Nội vụ Lĩnh vực: Tổ chức - Biên chế
Mã thủ tục: 1.009993.H44 Cấp thực hiện: Cấp Huyện Cơ quan thực hiện: Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện Lĩnh vực: Hoạt động xây dựng
Mã thủ tục: 1.009992.H44 Cấp thực hiện: Cấp Huyện Cơ quan thực hiện: Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện Lĩnh vực: Hoạt động xây dựng
Mã thủ tục: 1.000715.000.00.00.H60 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo Lĩnh vực: Kiểm định chất lượng giáo dục
Mã thủ tục: 2.002333.H44 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư Lĩnh vực: Đầu tư bằng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức
Mã thủ tục: 1.001056.000.00.00.H07 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - tỉnh Bến Tre Lĩnh vực: Thể dục thể thao
Mã thủ tục: 1.001195.000.00.00.H07 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - tỉnh Bến Tre Lĩnh vực: Thể dục thể thao
Mã thủ tục: 2.002227.H44 Cấp thực hiện: Cấp Xã Cơ quan thực hiện: Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Lĩnh vực: Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác
Mã thủ tục: 2.002226.H44 Cấp thực hiện: Cấp Xã Cơ quan thực hiện: Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Lĩnh vực: Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác
Mã thủ tục: 2.002228.H44 Cấp thực hiện: Cấp Xã Cơ quan thực hiện: Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Lĩnh vực: Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác
Mã thủ tục: 1.001527.000.00.00.H07 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - tỉnh Bến Tre Lĩnh vực: Thể dục thể thao
Mã thủ tục: 2.002335.H44 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư Lĩnh vực: Đầu tư bằng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức
Mã thủ tục: 2.002334.H44 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư Lĩnh vực: Đầu tư bằng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức
Mã thủ tục: 1.005357.000.00.00.H07 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - tỉnh Bến Tre Lĩnh vực: Thể dục thể thao
Mã thủ tục: 1.003628.000.00.00.H10 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Sở Y tế - tỉnh Bình Phước Lĩnh vực: Khám bệnh, chữa bệnh
Mã thủ tục: 1.010936.000.00.00.H41 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Lĩnh vực: Phòng, chống tệ nạn xã hội
Mã thủ tục: 2.001808.000.00.00.H42 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp Lĩnh vực: Bán đấu giá tài sản
Mã thủ tục: 1.010802.000.00.00.H41 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh, Cấp Xã Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Lĩnh vực: Người có công
Mã thủ tục: 1.004596.000.00.00.H05 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Sở Y tế - tỉnh Bắc Ninh Lĩnh vực: Dược phẩm
Mã thủ tục: 1.000509.000.00.00.H41 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Lĩnh vực: Giáo dục nghề nghiệp
Mã thủ tục: 1.001819.000.00.00.H58 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang Lĩnh vực: Trọng tài thương mại
Mã thủ tục: 1.011637 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh biên giới Lĩnh vực: Hoạt động ngoại hối
Mã thủ tục: 2.000340.000.00.00.H08 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Sở Công thương Lĩnh vực: Thương mại quốc tế
Mã thủ tục: 1.006425.000.00.00.H43 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Sở Y tế Lĩnh vực: Y tế Dự phòng
Mã thủ tục: 1.004470.000.00.00.H22 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông Lĩnh vực: Bưu chính
Mã thủ tục: 2.000970.000.00.00.H24 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp Lĩnh vực: Trợ giúp pháp lý
Mã thủ tục: 2.002041.000.00.00.H01 Cấp thực hiện: Cấp Bộ, Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phòng Đăng ký kinh doanh Lĩnh vực: Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
Mã thủ tục: 1.005169.000.00.00.H16 Cấp thực hiện: Cấp Bộ, Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phòng Đăng ký kinh doanh Lĩnh vực: Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
Mã thủ tục: 2.001724.000.00.00.H05 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Sở Công Thương - tỉnh Bắc Ninh Lĩnh vực: Điện
Mã thủ tục: 2.001249.000.00.00.H07 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Sở Công Thương - tỉnh Bến Tre Lĩnh vực: Điện
Mã thủ tục: 2.000526.000.00.00.H11 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Sở Công Thương - tỉnh Bình Thuận Lĩnh vực: Điện
Mã thủ tục: 2.002206.000.00.00.H48 Cấp thực hiện: Cấp Bộ, Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính, Sở Tài chính Lĩnh vực: Tin học - Thống kê
Mã thủ tục: 1.001106.000.00.00.H07 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - tỉnh Bến Tre Lĩnh vực: Di sản văn hóa
Mã thủ tục: 1.003901.000.00.00.H07 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - tỉnh Bến Tre Lĩnh vực: Di sản văn hóa
Mã thủ tục: 1.011380.000.00.00.H11 Cấp thực hiện: Cấp Bộ, Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - tỉnh Bình Thuận Lĩnh vực: Chính sách
Mã thủ tục: 3.000233 Cấp thực hiện: Cấp Xã Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã Lĩnh vực: Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn
Mã thủ tục: 3.000232 Cấp thực hiện: Cấp Xã Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã Lĩnh vực: Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn
Mã thủ tục: 1.011610 Cấp thực hiện: Cấp Bộ Cơ quan thực hiện: Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu
Mã thủ tục: 1.005068.000.00.00.H49 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh Lĩnh vực: Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
Mã thủ tục: 2.001912.000.00.00.H27 Cấp thực hiện: Cấp Huyện Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp Huyện Lĩnh vực: Giáo dục mầm non
Mã thủ tục: 2.001908.000.00.00.H27 Cấp thực hiện: Cấp Huyện Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp Huyện Lĩnh vực: Giáo dục mầm non
Mã thủ tục: 2.001591.000.00.00.H31 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch - Tỉnh Hưng Yên Lĩnh vực: Di sản văn hóa
Mã thủ tục: 1.004684.000.00.00.H51 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Chi cục Thủy sản - Sở NNPTNT - Tỉnh Sóc Trăng Lĩnh vực: Thủy sản
Mã thủ tục: 1.011604 Cấp thực hiện: Cấp Huyện Cơ quan thực hiện: Uỷ ban nhân dân huyện Lĩnh vực: Văn hóa
Mã thủ tục: 1.011603 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Cơ quan chức năng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ định Lĩnh vực: Mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm
Mã thủ tục: 1.011602 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Cơ quan phân cấp, ủy quyền của UBND cấp tỉnh Lĩnh vực: Mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm