Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính

Đang xem kết quả 101 đến 120 trong 156.688 thủ tục hành chính.
Mã thủ tục: 1.011519 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường Lĩnh vực: Đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý
Mã thủ tục: 1.011515 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Chi cục Bảo vệ môi trường Lĩnh vực: Môi trường
Mã thủ tục: 1.011632 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: An Bình - tỉnh Tây Ninh Lĩnh vực: An toàn bức xạ và hạt nhân
Mã thủ tục: 1.011626 Cấp thực hiện: Cấp Xã Cơ quan thực hiện: Bộ phận Một cửa UBND Xã Định Môn Lĩnh vực: Chứng thực
Mã thủ tục: 1.011512 Cấp thực hiện: Cấp Bộ Cơ quan thực hiện: Cục Quản lý tài nguyên nước - Bộ Tài nguyên và Môi trường Lĩnh vực: Tài nguyên nước
Mã thủ tục: 1.011625 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Chi cục Chăn nuôi và Thú y - Tỉnh Hà Tĩnh Lĩnh vực: Thú y
Mã thủ tục: 1.012017 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Chi nhánh Văn Phòng Đăng ký đất đai thành phố Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng, Chi nhánh Văn Phòng Đăng ký đất đai thành phố Bảo Lộc - Tỉnh Lâm Đồng, Chi nhánh Văn Phòng Đăng ký đất đai huyện Lạc Dương - Tỉnh Lâm Đồng, Chi nhánh Văn Phòng Đăng ký đất đai huyện Đức Trọng - Tỉnh Lâm Đồng, Chi nhánh Văn Phòng Đăng ký đất đai huyện Đơn Dương - Tỉnh Lâm Đồng, Chi nhánh Văn Phòng Đăng ký đất đai huyện Lâm Hà - Tỉnh Lâm Đồng, Chi nhánh Văn Phòng Đăng ký đất đai huyện Đam Rông - Tỉnh Lâm Đồng, Chi nhánh Văn Phòng Đăng ký đất đai huyện Di Linh - Tỉnh Lâm Đồng, Chi nhánh Văn Phòng Đăng ký đất đai huyện Bảo Lâm - Tỉnh Lâm Đồng, Chi nhánh Văn Phòng Đăng ký đất đai huyện Đạ Huoai - Tỉnh Lâm Đồng, Chi nhánh Văn Phòng Đăng ký đất đai huyện Đạ Tẻh - Tỉnh Lâm Đồng, Chi nhánh Văn Phòng Đăng ký đất đai huyện Cát Tiên - Tỉnh Lâm Đồng Lĩnh vực: Đất đai
Mã thủ tục: 1.012014 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Chi nhánh Văn Phòng Đăng ký đất đai thành phố Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng, Chi nhánh Văn Phòng Đăng ký đất đai thành phố Bảo Lộc - Tỉnh Lâm Đồng, Chi nhánh Văn Phòng Đăng ký đất đai huyện Lạc Dương - Tỉnh Lâm Đồng, Chi nhánh Văn Phòng Đăng ký đất đai huyện Đức Trọng - Tỉnh Lâm Đồng, Chi nhánh Văn Phòng Đăng ký đất đai huyện Đơn Dương - Tỉnh Lâm Đồng, Chi nhánh Văn Phòng Đăng ký đất đai huyện Lâm Hà - Tỉnh Lâm Đồng, Chi nhánh Văn Phòng Đăng ký đất đai huyện Đam Rông - Tỉnh Lâm Đồng, Chi nhánh Văn Phòng Đăng ký đất đai huyện Di Linh - Tỉnh Lâm Đồng, Chi nhánh Văn Phòng Đăng ký đất đai huyện Bảo Lâm - Tỉnh Lâm Đồng, Chi nhánh Văn Phòng Đăng ký đất đai huyện Đạ Huoai - Tỉnh Lâm Đồng, Chi nhánh Văn Phòng Đăng ký đất đai huyện Đạ Tẻh - Tỉnh Lâm Đồng, Chi nhánh Văn Phòng Đăng ký đất đai huyện Cát Tiên - Tỉnh Lâm Đồng Lĩnh vực: Đất đai
Mã thủ tục: 2.002565 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Sở Tài chính TP.Đà Nẵng Lĩnh vực: Tài chính doanh nghiệp
Mã thủ tục: 1.012015 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Chi nhánh Văn Phòng Đăng ký đất đai thành phố Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng, Chi nhánh Văn Phòng Đăng ký đất đai thành phố Bảo Lộc - Tỉnh Lâm Đồng, Chi nhánh Văn Phòng Đăng ký đất đai huyện Lạc Dương - Tỉnh Lâm Đồng, Chi nhánh Văn Phòng Đăng ký đất đai huyện Đức Trọng - Tỉnh Lâm Đồng, Chi nhánh Văn Phòng Đăng ký đất đai huyện Đơn Dương - Tỉnh Lâm Đồng, Chi nhánh Văn Phòng Đăng ký đất đai huyện Lâm Hà - Tỉnh Lâm Đồng, Chi nhánh Văn Phòng Đăng ký đất đai huyện Đam Rông - Tỉnh Lâm Đồng, Chi nhánh Văn Phòng Đăng ký đất đai huyện Di Linh - Tỉnh Lâm Đồng, Chi nhánh Văn Phòng Đăng ký đất đai huyện Bảo Lâm - Tỉnh Lâm Đồng, Chi nhánh Văn Phòng Đăng ký đất đai huyện Đạ Huoai - Tỉnh Lâm Đồng, Chi nhánh Văn Phòng Đăng ký đất đai huyện Đạ Tẻh - Tỉnh Lâm Đồng, Chi nhánh Văn Phòng Đăng ký đất đai huyện Cát Tiên - Tỉnh Lâm Đồng Lĩnh vực: Đất đai
Mã thủ tục: 1.012013 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Chi nhánh Văn Phòng Đăng ký đất đai thành phố Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng, Chi nhánh Văn Phòng Đăng ký đất đai thành phố Bảo Lộc - Tỉnh Lâm Đồng, Chi nhánh Văn Phòng Đăng ký đất đai huyện Lạc Dương - Tỉnh Lâm Đồng, Chi nhánh Văn Phòng Đăng ký đất đai huyện Đức Trọng - Tỉnh Lâm Đồng, Chi nhánh Văn Phòng Đăng ký đất đai huyện Đơn Dương - Tỉnh Lâm Đồng, Chi nhánh Văn Phòng Đăng ký đất đai huyện Lâm Hà - Tỉnh Lâm Đồng, Chi nhánh Văn Phòng Đăng ký đất đai huyện Đam Rông - Tỉnh Lâm Đồng, Chi nhánh Văn Phòng Đăng ký đất đai huyện Di Linh - Tỉnh Lâm Đồng, Chi nhánh Văn Phòng Đăng ký đất đai huyện Đạ Huoai - Tỉnh Lâm Đồng, Chi nhánh Văn Phòng Đăng ký đất đai huyện Đạ Tẻh - Tỉnh Lâm Đồng, Chi nhánh Văn Phòng Đăng ký đất đai huyện Cát Tiên - Tỉnh Lâm Đồng Lĩnh vực: Đất đai
Mã thủ tục: 1.011613 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Phòng Lao động TB&XH, Phòng NV-LĐTB&XH - UBND huyện Côn Đảo - tỉnh BRVT Lĩnh vực: Công tác dân tộc
Mã thủ tục: 1.012012 Cấp thực hiện: Cấp Bộ Cơ quan thực hiện: Bộ Khoa học và Công nghệ Lĩnh vực: Hoạt động khoa học và công nghệ
Mã thủ tục: 6.000029 Cấp thực hiện: Cấp Bộ Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh Lĩnh vực: Viễn thông và Internet
Mã thủ tục: 5.000013 Cấp thực hiện: Cấp Bộ Cơ quan thực hiện: Bộ Thông tin và Truyền thông Lĩnh vực: Công nghệ thông tin, điện tử
Mã thủ tục: 5.000012 Cấp thực hiện: Cấp Bộ Cơ quan thực hiện: Bộ Thông tin và Truyền thông Lĩnh vực: Công nghệ thông tin, điện tử
Mã thủ tục: 5.000011 Cấp thực hiện: Cấp Bộ Cơ quan thực hiện: Bộ Thông tin và Truyền thông Lĩnh vực: Công nghệ thông tin, điện tử
Mã thủ tục: 1.012008 Cấp thực hiện: Cấp Huyện Cơ quan thực hiện: UBND cấp huyện Lĩnh vực: Đất đai
Đang xem kết quả 101 đến 120 trong 156.688 thủ tục hành chính.