Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính

Đang xem kết quả 21 đến 40 trong 156.688 thủ tục hành chính.
Mã thủ tục: 1.011698 Cấp thực hiện: Cấp Huyện Cơ quan thực hiện: UBND cấp huyện Lĩnh vực: Văn hóa
Mã thủ tục: 1.011697 Cấp thực hiện: Cấp Huyện Cơ quan thực hiện: UBND cấp huyện Lĩnh vực: Văn hóa
Mã thủ tục: 1.011696 Cấp thực hiện: Cấp Huyện Cơ quan thực hiện: UBND cấp huyện Lĩnh vực: Văn hóa
Mã thủ tục: 1.011695 Cấp thực hiện: Cấp Huyện Cơ quan thực hiện: UBND cấp huyện Lĩnh vực: Văn hóa
Mã thủ tục: 1.011694 Cấp thực hiện: Cấp Huyện Cơ quan thực hiện: UBND cấp huyện Lĩnh vực: Văn hóa
Mã thủ tục: 1.011687 Cấp thực hiện: Cấp Bộ Cơ quan thực hiện: Vụ Dầu khí và Than - Bộ Công Thương Lĩnh vực: Dầu khí
Mã thủ tục: 1.011683 Cấp thực hiện: Cấp Bộ Cơ quan thực hiện: Vụ Dầu khí và Than - Bộ Công Thương Lĩnh vực: Dầu khí
Mã thủ tục: 1.011682 Cấp thực hiện: Cấp Bộ Cơ quan thực hiện: Vụ Dầu khí và Than - Bộ Công Thương Lĩnh vực: Dầu khí
Mã thủ tục: 1.011681 Cấp thực hiện: Cấp Huyện Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp Huyện Lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng, kiến trúc
Mã thủ tục: 1.011679 Cấp thực hiện: Cấp Huyện Cơ quan thực hiện: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Lĩnh vực: Quản lý chất lượng công trình xây dựng
Mã thủ tục: 1.011692 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lĩnh vực: Việc làm
Mã thủ tục: 1.011691 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lĩnh vực: Việc làm
Mã thủ tục: 1.011689 Cấp thực hiện: Cấp Bộ Cơ quan thực hiện: Vụ Dầu khí và Than - Bộ Công Thương Lĩnh vực: Dầu khí
Mã thủ tục: 1.011688 Cấp thực hiện: Cấp Bộ Cơ quan thực hiện: Vụ Dầu khí và Than - Bộ Công Thương Lĩnh vực: Dầu khí
Mã thủ tục: 1.011686 Cấp thực hiện: Cấp Bộ Cơ quan thực hiện: Vụ Dầu khí và Than - Bộ Công Thương Lĩnh vực: Dầu khí
Mã thủ tục: 1.011685 Cấp thực hiện: Cấp Huyện Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp Huyện Lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng, kiến trúc
Mã thủ tục: 1.011684 Cấp thực hiện: Cấp Bộ Cơ quan thực hiện: Vụ Dầu khí và Than - Bộ Công Thương Lĩnh vực: Dầu khí
Mã thủ tục: 1.011680 Cấp thực hiện: Cấp Huyện Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp Huyện Lĩnh vực: Hạ tầng kỹ thuật
Mã thủ tục: 1.011678 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh, Cấp Huyện Cơ quan thực hiện: An Bình - tỉnh Tây Ninh Lĩnh vực: Văn hóa
Mã thủ tục: 1.011677 Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh Cơ quan thực hiện: Chi cục Kiểm lâm Lĩnh vực: Lâm nghiệp
Đang xem kết quả 21 đến 40 trong 156.688 thủ tục hành chính.