Hệ thống pháp luật

Văn bản pháp luật

Đang xem kết quả 181 đến 211 trong 468.142 văn bản

Loại: Quyết định   Số hiệu: 2146/QĐ-UBND Ngày ban hành: 12/09/2023 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Kế hoạch   Số hiệu: 148/KH-UBND Ngày ban hành: 12/09/2023 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Kế hoạch   Số hiệu: 232/KH-UBND Ngày ban hành: 12/09/2023 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Kế hoạch   Số hiệu: 233/KH-UBND Ngày ban hành: 12/09/2023 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra