Văn bản pháp luật

Đang xem kết quả 211 đến 241 trong 440.855 văn bản

Kế hoạch 3844/KH-UBND năm 2022 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 03 năm 2023-2025 từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường do tỉnh Kon Tum ban hành
Ngày 14/11/2022, Kế hoạch 3844/KH-UBND năm 2022 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 03 năm 2023-2025 từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường do tỉnh Kon Tum ban hành và...
Loại: Kế hoạch   Số hiệu: 3844/KH-UBND Ngày ban hành: 14/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 1815/QĐ-UBND năm 2022 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Ngày 14/11/2022, Quyết định 1815/QĐ-UBND năm 2022 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1815/QĐ-UBND Ngày ban hành: 14/11/2022 Hiệu lực:
Báo cáo 1528/BC-BYT năm 2022 về thực trạng tình hình cung ứng, sử dụng thuốc, vật tư tiêu hao và trang thiết bị tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ Y tế ban hành
Ngày 14/11/2022, Báo cáo 1528/BC-BYT năm 2022 về thực trạng tình hình cung ứng, sử dụng thuốc, vật tư tiêu hao và trang thiết bị tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Báo cáo   Số hiệu: 1528/BC-BYT Ngày ban hành: 14/11/2022 Hiệu lực:
Kế hoạch 217/KH-UBND năm 2022 thực hiện Quyết định 546/QĐ-TTg về giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ bảo hiểm y tế giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Ngày 14/11/2022, Kế hoạch 217/KH-UBND năm 2022 thực hiện Quyết định 546/QĐ-TTg về giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ bảo hiểm y tế giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu được ban hành bởi...
Loại: Kế hoạch   Số hiệu: 217/KH-UBND Ngày ban hành: 14/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 41/2022/QĐ-UBND Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Ngày 14/11/2022, Quyết định 41/2022/QĐ-UBND Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 41/2022/QĐ-UBND Ngày ban hành: 14/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 1470/QĐ-UBND phê duyệt danh mục nền tảng số quốc gia tập trung thúc đẩy sử dụng trên địa bàn tỉnh Lai Châu từ năm 2022
Ngày 14/11/2022, Quyết định 1470/QĐ-UBND phê duyệt danh mục nền tảng số quốc gia tập trung thúc đẩy sử dụng trên địa bàn tỉnh Lai Châu từ năm 2022 được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1470/QĐ-UBND Ngày ban hành: 14/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 2191/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Kạn
Ngày 14/11/2022, Quyết định 2191/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Kạn được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 2191/QĐ-UBND Ngày ban hành: 14/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 24/2022/QĐ-UBND sửa đổi Quy định quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng kèm theo Quyết định 06/2016/QĐ-UBND
Ngày 14/11/2022, Quyết định 24/2022/QĐ-UBND sửa đổi Quy định quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng kèm theo Quyết định 06/2016/QĐ-UBND được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 24/2022/QĐ-UBND Ngày ban hành: 14/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 40/2022/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế phối hợp giữa các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hòa Bình kèm theo Quyết định 23/2019/QĐ-UBND
Ngày 14/11/2022, Quyết định 40/2022/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế phối hợp giữa các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hòa Bình kèm theo Quyết định 23/2019/QĐ-UBND được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 40/2022/QĐ-UBND Ngày ban hành: 14/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 1587/QĐ-UBND năm 2022 về Đề án Bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
Ngày 14/11/2022, Quyết định 1587/QĐ-UBND năm 2022 về Đề án Bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1587/QĐ-UBND Ngày ban hành: 14/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 2343/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Quy trình thực hiện Dịch vụ công trực tuyến đối với thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn, đăng ký khai tử lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
Ngày 14/11/2022, Quyết định 2343/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Quy trình thực hiện Dịch vụ công trực tuyến đối với thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn, đăng ký khai tử lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 2343/QĐ-UBND Ngày ban hành: 14/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 2344/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long
Ngày 14/11/2022, Quyết định 2344/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 2344/QĐ-UBND Ngày ban hành: 14/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 2347/QĐ-UBND năm 2022 về Kế hoạch kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030; giai đoạn I từ năm 2022 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
Ngày 14/11/2022, Quyết định 2347/QĐ-UBND năm 2022 về Kế hoạch kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030; giai đoạn I từ năm 2022 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 2347/QĐ-UBND Ngày ban hành: 14/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 2753/QĐ-UBND năm 2022 công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
Ngày 14/11/2022, Quyết định 2753/QĐ-UBND năm 2022 công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 2753/QĐ-UBND Ngày ban hành: 14/11/2022 Hiệu lực:
Kế hoạch 2635/KH-UBND năm 2022 thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu phát triển thanh niên tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2030
Ngày 14/11/2022, Kế hoạch 2635/KH-UBND năm 2022 thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu phát triển thanh niên tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2030 được ban hành bởi...
Loại: Kế hoạch   Số hiệu: 2635/KH-UBND Ngày ban hành: 14/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 40/2022/QĐ-UBND về phân cấp thẩm quyền thực hiện việc đăng ký phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước và quản lý phương tiện được miễn đăng ký trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Ngày 14/11/2022, Quyết định 40/2022/QĐ-UBND về phân cấp thẩm quyền thực hiện việc đăng ký phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước và quản lý phương tiện được miễn đăng ký trên địa bàn tỉnh Gia Lai được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 40/2022/QĐ-UBND Ngày ban hành: 14/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 2207/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Trà Vinh đến năm 2025
Ngày 14/11/2022, Quyết định 2207/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Trà Vinh đến năm 2025 được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 2207/QĐ-UBND Ngày ban hành: 14/11/2022 Hiệu lực:
Kế hoạch 347/KH-UBND năm 2022 thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Ngày 14/11/2022, Kế hoạch 347/KH-UBND năm 2022 thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang được ban hành bởi...
Loại: Kế hoạch   Số hiệu: 347/KH-UBND Ngày ban hành: 14/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 740/QĐ-QLD năm 2022 công bố Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học Đợt 30 do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành
Ngày 14/11/2022, Quyết định 740/QĐ-QLD năm 2022 công bố Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học Đợt 30 do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 740/QĐ-QLD Ngày ban hành: 14/11/2022 Hiệu lực:
Công văn 9793/TXNK-TGHQ năm 2022 về kê khai điều kiện giao hàng do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
Ngày 14/11/2022, Công văn 9793/TXNK-TGHQ năm 2022 về kê khai điều kiện giao hàng do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 9793/TXNK-TGHQ Ngày ban hành: 14/11/2022 Hiệu lực:
Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2022 về tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn Tết Nguyên đán Quý Mão và các sự kiện chính trị, lễ hội lớn năm 2023 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
Ngày 14/11/2022, Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2022 về tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn Tết Nguyên đán Quý Mão và các sự kiện chính trị, lễ hội lớn năm 2023 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành và...
Loại: Chỉ thị   Số hiệu: 11/CT-UBND Ngày ban hành: 14/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 2414/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Tôn giáo Chính phủ và lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Ngày 14/11/2022, Quyết định 2414/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Tôn giáo Chính phủ và lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 2414/QĐ-UBND Ngày ban hành: 14/11/2022 Hiệu lực:
Công văn 11827/BTC-TCHQ năm 2022 triển khai quy định miễn kiểm tra chất lượng đối với hàng hóa nhập khẩu không nhằm mục đích kinh doanh tại Nghị định 13/2022/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành
Ngày 14/11/2022, Công văn 11827/BTC-TCHQ năm 2022 triển khai quy định miễn kiểm tra chất lượng đối với hàng hóa nhập khẩu không nhằm mục đích kinh doanh tại Nghị định 13/2022/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 11827/BTC-TCHQ Ngày ban hành: 14/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 3893/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt danh mục Chương trình khuyến công địa phương và Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2023 do tỉnh Thanh Hóa ban hành
Ngày 14/11/2022, Quyết định 3893/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt danh mục Chương trình khuyến công địa phương và Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2023 do tỉnh Thanh Hóa ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 3893/QĐ-UBND Ngày ban hành: 14/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 3900/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính được giải quyết theo hình thức liên thông cùng cấp và liên thông giữa các cấp chính quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, tỉnh Thanh Hóa
Ngày 14/11/2022, Quyết định 3900/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính được giải quyết theo hình thức liên thông cùng cấp và liên thông giữa các cấp chính quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, tỉnh Thanh Hóa được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 3900/QĐ-UBND Ngày ban hành: 14/11/2022 Hiệu lực:
Kế hoạch 294/KH-UBND năm 2022 về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023
Ngày 14/11/2022, Kế hoạch 294/KH-UBND năm 2022 về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023 được ban hành bởi...
Loại: Kế hoạch   Số hiệu: 294/KH-UBND Ngày ban hành: 14/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 2894/QĐ-UBND năm 2022 quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Trị
Ngày 14/11/2022, Quyết định 2894/QĐ-UBND năm 2022 quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Trị được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 2894/QĐ-UBND Ngày ban hành: 14/11/2022 Hiệu lực:
Công văn 33629/SLĐTBXH-VLATLĐ năm 2022 thực hiện Điều 4 Nghị định 145/2020/NĐ-CP về báo cáo sử dụng lao động do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Ngày 14/11/2022, Công văn 33629/SLĐTBXH-VLATLĐ năm 2022 thực hiện Điều 4 Nghị định 145/2020/NĐ-CP về báo cáo sử dụng lao động do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 33629/SLĐTBXH-VLATLĐ Ngày ban hành: 14/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 2400/QĐ-BCT năm 2022 về rà soát nhà xuất khẩu mới trong vụ việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm plastic và sản phẩm bằng plastic được làm từ các polyme từ propylen có xuất xứ từ Ma-lai-xi-a, Thái Lan và Trung Hoa (mã vụ việc: NR01.AD07) do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
Ngày 14/11/2022, Quyết định 2400/QĐ-BCT năm 2022 về rà soát nhà xuất khẩu mới trong vụ việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm plastic và sản phẩm bằng plastic được làm từ các polyme từ propylen có xuất xứ từ Ma-lai-xi-a, Thái Lan và Trung Hoa (mã vụ việc: NR01.AD07) do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 2400/QĐ-BCT Ngày ban hành: 14/11/2022 Hiệu lực:
Công văn 4817/TCHQ-TXNK năm 2022 thực hiện Thông tư 05/2021/TT-BKHĐT do Tổng cục Hải quan ban hành
Ngày 14/11/2022, Công văn 4817/TCHQ-TXNK năm 2022 thực hiện Thông tư 05/2021/TT-BKHĐT do Tổng cục Hải quan ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4817/TCHQ-TXNK Ngày ban hành: 14/11/2022 Hiệu lực:
Công văn 4817/TCHQ-TXNK năm 2022 thực hiện Thông tư 05/2021/TT-BKHĐT do Tổng cục Hải quan ban hành
Ngày 14/11/2022, Công văn 4817/TCHQ-TXNK năm 2022 thực hiện Thông tư 05/2021/TT-BKHĐT do Tổng cục Hải quan ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4817/TCHQ-TXNK Ngày ban hành: 14/11/2022 Hiệu lực:
Công văn 4817/TCHQ-TXNK năm 2022 thực hiện Thông tư 05/2021/TT-BKHĐT do Tổng cục Hải quan ban hành
Ngày 14/11/2022, Công văn 4817/TCHQ-TXNK năm 2022 thực hiện Thông tư 05/2021/TT-BKHĐT do Tổng cục Hải quan ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4817/TCHQ-TXNK Ngày ban hành: 14/11/2022 Hiệu lực: