Văn bản pháp luật

Đang xem kết quả 91 đến 121 trong 441.696 văn bản

Công văn 6938/BYT-KCB năm 2022 thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW và Quyết định số 2215/QĐ-TTg do Bộ Y tế ban hành
Ngày 30/11/2022, Công văn 6938/BYT-KCB năm 2022 thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW và Quyết định số 2215/QĐ-TTg do Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 6938/BYT-KCB Ngày ban hành: 30/11/2022 Hiệu lực:
Công văn 4014/UBND-TNMT năm 2022 về tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ đầu tư công trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Ngày 30/11/2022, Công văn 4014/UBND-TNMT năm 2022 về tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ đầu tư công trên địa bàn Thành phố Hà Nội được ban hành bởi...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4014/UBND-TNMT Ngày ban hành: 30/11/2022 Hiệu lực:
Công văn 4926/LĐTBXH-TCCB về đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức năm 2022 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày 30/11/2022, Công văn 4926/LĐTBXH-TCCB về đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức năm 2022 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4926/LĐTBXH-TCCB Ngày ban hành: 30/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 2208/QĐ-BTTTT năm 2022 về Kế hoạch tổng thể xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Ngày 30/11/2022, Quyết định 2208/QĐ-BTTTT năm 2022 về Kế hoạch tổng thể xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 2208/QĐ-BTTTT Ngày ban hành: 30/11/2022 Hiệu lực:
Công văn 2010/TCTK-TKQG về thông báo số liệu Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (GRDP) sơ bộ 6 tháng đầu năm, ước tính 6 tháng cuối năm và cả năm 2022 do Tổng cục Thống kê ban hành
Ngày 30/11/2022, Công văn 2010/TCTK-TKQG về thông báo số liệu Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (GRDP) sơ bộ 6 tháng đầu năm, ước tính 6 tháng cuối năm và cả năm 2022 do Tổng cục Thống kê ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2010/TCTK-TKQG Ngày ban hành: 30/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 3000/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tổ chức cán bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên
Ngày 30/11/2022, Quyết định 3000/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tổ chức cán bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 3000/QĐ-UBND Ngày ban hành: 30/11/2022 Hiệu lực:
Công văn 5444/BXD-KTXD năm 2022 công bố chỉ số giá xây dựng để chuyển đổi giá trị khi thay đổi thời điểm gốc do Bộ Xây dựng ban hành
Ngày 30/11/2022, Công văn 5444/BXD-KTXD năm 2022 công bố chỉ số giá xây dựng để chuyển đổi giá trị khi thay đổi thời điểm gốc do Bộ Xây dựng ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 5444/BXD-KTXD Ngày ban hành: 30/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 3238/QĐ-UBND năm 2022 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Văn hóa, Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng
Ngày 30/11/2022, Quyết định 3238/QĐ-UBND năm 2022 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Văn hóa, Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 3238/QĐ-UBND Ngày ban hành: 30/11/2022 Hiệu lực:
Thông báo 508/TB-BGTVT năm 2022 về kết luận của Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Duy Lâm tại buổi làm việc với tỉnh: An Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Tiền Giang, Hậu Giang và thành phố Cần Thơ về Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 và Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu, giai đoạn 1 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày 30/11/2022, Thông báo 508/TB-BGTVT năm 2022 về kết luận của Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Duy Lâm tại buổi làm việc với tỉnh: An Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Tiền Giang, Hậu Giang và thành phố Cần Thơ về Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 và Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu, giai đoạn 1 do Bộ Giao thông vận tải ban hành và...
Loại: Thông báo   Số hiệu: 508/TB-BGTVT Ngày ban hành: 30/11/2022 Hiệu lực:
Công văn 4022/UBND-KTN năm 2022 triển khai thí điểm dịch vụ xe đạp đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Ngày 30/11/2022, Công văn 4022/UBND-KTN năm 2022 triển khai thí điểm dịch vụ xe đạp đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội được ban hành bởi...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4022/UBND-KTN Ngày ban hành: 30/11/2022 Hiệu lực:
Thông báo 6209/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 12 năm 2022 do Kho bạc Nhà nước ban hành
Ngày 30/11/2022, Thông báo 6209/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 12 năm 2022 do Kho bạc Nhà nước ban hành và...
Loại: Thông báo   Số hiệu: 6209/TB-KBNN Ngày ban hành: 30/11/2022 Hiệu lực:
Kế hoạch 5227/KH-UBND năm 2022 về sản xuất nông nghiệp và chuyển đổi cơ cấu cây trồng vụ Đông Xuân năm 2022-2023 do tỉnh Ninh Thuận ban hành
Ngày 30/11/2022, Kế hoạch 5227/KH-UBND năm 2022 về sản xuất nông nghiệp và chuyển đổi cơ cấu cây trồng vụ Đông Xuân năm 2022-2023 do tỉnh Ninh Thuận ban hành và...
Loại: Kế hoạch   Số hiệu: 5227/KH-UBND Ngày ban hành: 30/11/2022 Hiệu lực:
Thông báo 365/TB-VPCP năm 2022 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 30/11/2022, Thông báo 365/TB-VPCP năm 2022 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Thông báo   Số hiệu: 365/TB-VPCP Ngày ban hành: 30/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 3128/QĐ-BVHTTDL năm 2022 về tổ chức xây dựng và nhân rộng mô hình bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống của dân tộc Khơ Mú, tỉnh Điện Biên gắn với xây dựng nông thôn mới do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Ngày 30/11/2022, Quyết định 3128/QĐ-BVHTTDL năm 2022 về tổ chức xây dựng và nhân rộng mô hình bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống của dân tộc Khơ Mú, tỉnh Điện Biên gắn với xây dựng nông thôn mới do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 3128/QĐ-BVHTTDL Ngày ban hành: 30/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 1496/QĐ-TTg năm 2022 về đổi tên Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thành Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và phê duyệt Điều lệ Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 30/11/2022, Quyết định 1496/QĐ-TTg năm 2022 về đổi tên Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thành Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và phê duyệt Điều lệ Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1496/QĐ-TTg Ngày ban hành: 30/11/2022 Hiệu lực:
Nghị định 99/2022/NĐ-CP về đăng ký biện pháp bảo đảm
Ngày 30/11/2022, Nghị định 99/2022/NĐ-CP về đăng ký biện pháp bảo đảm được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 99/2022/NĐ-CP Ngày ban hành: 30/11/2022 Hiệu lực:
Kế hoạch 5238/KH-UBND năm 2022 về phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2023 do tỉnh Ninh Thuận ban hành
Ngày 30/11/2022, Kế hoạch 5238/KH-UBND năm 2022 về phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2023 do tỉnh Ninh Thuận ban hành và...
Loại: Kế hoạch   Số hiệu: 5238/KH-UBND Ngày ban hành: 30/11/2022 Hiệu lực:
Thông tư 13/2022/TT-BYT về quy trình, biểu mẫu giám định pháp y, thời hạn, nhân lực thực hiện giám định pháp y do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày 30/11/2022, Thông tư 13/2022/TT-BYT về quy trình, biểu mẫu giám định pháp y, thời hạn, nhân lực thực hiện giám định pháp y do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 13/2022/TT-BYT Ngày ban hành: 30/11/2022 Hiệu lực:
Công văn 354/TANDTC-KHTC năm 2022 đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử về tài sản công do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
Ngày 30/11/2022, Công văn 354/TANDTC-KHTC năm 2022 đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử về tài sản công do Tòa án nhân dân tối cao ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 354/TANDTC-KHTC Ngày ban hành: 30/11/2022 Hiệu lực:
Thông tư 72/2022/TT-BTC ngưng hiệu lực của Thông tư 31/2022/TT-BTC về Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày 30/11/2022, Thông tư 72/2022/TT-BTC ngưng hiệu lực của Thông tư 31/2022/TT-BTC về Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 72/2022/TT-BTC Ngày ban hành: 30/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 2692/QĐ-CHK năm 2022 công bố điều chỉnh tham số điều phối giờ hạ, cất cánh Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất do Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam
Ngày 30/11/2022, Quyết định 2692/QĐ-CHK năm 2022 công bố điều chỉnh tham số điều phối giờ hạ, cất cánh Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất do Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 2692/QĐ-CHK Ngày ban hành: 30/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 35/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Quảng Trị
Ngày 29/11/2022, Quyết định 35/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Quảng Trị được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 35/2022/QĐ-UBND Ngày ban hành: 29/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 36/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị
Ngày 29/11/2022, Quyết định 36/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 36/2022/QĐ-UBND Ngày ban hành: 29/11/2022 Hiệu lực:
Công văn 8050/BNN-VPĐP năm 2022 hướng dẫn triển khai chương trình chuyên đề thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Ngày 29/11/2022, Công văn 8050/BNN-VPĐP năm 2022 hướng dẫn triển khai chương trình chuyên đề thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 8050/BNN-VPĐP Ngày ban hành: 29/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 4609/QĐ-BNN-VPĐP năm 2022 về Quy chế hoạt động của Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp Quốc gia do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Ngày 29/11/2022, Quyết định 4609/QĐ-BNN-VPĐP năm 2022 về Quy chế hoạt động của Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp Quốc gia do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 4609/QĐ-BNN-VPĐP Ngày ban hành: 29/11/2022 Hiệu lực:
Thông báo 5124/TB-TCHQ năm 2022 về kết quả xác định trước mã số đối với Acrylic PSA Tape ST-5541C(G) do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành
Ngày 29/11/2022, Thông báo 5124/TB-TCHQ năm 2022 về kết quả xác định trước mã số đối với Acrylic PSA Tape ST-5541C(G) do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành và...
Loại: Thông báo   Số hiệu: 5124/TB-TCHQ Ngày ban hành: 29/11/2022 Hiệu lực:
Thông báo 5125/TB-TCHQ năm 2022 về kết quả xác định trước mã số đối với FPCB carrier film do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành
Ngày 29/11/2022, Thông báo 5125/TB-TCHQ năm 2022 về kết quả xác định trước mã số đối với FPCB carrier film do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành và...
Loại: Thông báo   Số hiệu: 5125/TB-TCHQ Ngày ban hành: 29/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 3283/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới lĩnh vực phòng, chống thiên tai thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
Ngày 29/11/2022, Quyết định 3283/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới lĩnh vực phòng, chống thiên tai thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 3283/QĐ-UBND Ngày ban hành: 29/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 3284/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa
Ngày 29/11/2022, Quyết định 3284/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 3284/QĐ-UBND Ngày ban hành: 29/11/2022 Hiệu lực:
Kế hoạch 183/KH-UBND năm 2022 thực hiện Tiểu dự án 4: Đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai Chương trình ở các cấp thuộc Dự án 5, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025
Ngày 29/11/2022, Kế hoạch 183/KH-UBND năm 2022 thực hiện Tiểu dự án 4: Đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai Chương trình ở các cấp thuộc Dự án 5, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 được ban hành bởi...
Loại: Kế hoạch   Số hiệu: 183/KH-UBND Ngày ban hành: 29/11/2022 Hiệu lực:
Kế hoạch 183/KH-UBND năm 2022 thực hiện Tiểu dự án 4: Đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai Chương trình ở các cấp thuộc Dự án 5, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025
Ngày 29/11/2022, Kế hoạch 183/KH-UBND năm 2022 thực hiện Tiểu dự án 4: Đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai Chương trình ở các cấp thuộc Dự án 5, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 được ban hành bởi...
Loại: Kế hoạch   Số hiệu: 183/KH-UBND Ngày ban hành: 29/11/2022 Hiệu lực:
Kế hoạch 183/KH-UBND năm 2022 thực hiện Tiểu dự án 4: Đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai Chương trình ở các cấp thuộc Dự án 5, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025
Ngày 29/11/2022, Kế hoạch 183/KH-UBND năm 2022 thực hiện Tiểu dự án 4: Đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai Chương trình ở các cấp thuộc Dự án 5, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 được ban hành bởi...
Loại: Kế hoạch   Số hiệu: 183/KH-UBND Ngày ban hành: 29/11/2022 Hiệu lực: