Văn bản pháp luật

Đang xem kết quả 31 đến 61 trong 441.664 văn bản

Kế hoạch 8025/KH-UBND thực hiện nội dung 2 và nội dung 3 của Dự án 7- Chăm sóc sức khỏe Nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2022
Ngày 01/12/2022, Kế hoạch 8025/KH-UBND thực hiện nội dung 2 và nội dung 3 của Dự án 7- Chăm sóc sức khỏe Nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2022 được ban hành bởi...
Loại: Kế hoạch   Số hiệu: 8025/KH-UBND Ngày ban hành: 01/12/2022 Hiệu lực:
Thông tư 30/2022/TT-BGTVT về quy định biểu mẫu và việc quản lý, sử dụng biểu mẫu xử phạt vi phạm hành chính trong ngành Giao thông vận tải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày 01/12/2022, Thông tư 30/2022/TT-BGTVT về quy định biểu mẫu và việc quản lý, sử dụng biểu mẫu xử phạt vi phạm hành chính trong ngành Giao thông vận tải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành và...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 30/2022/TT-BGTVT Ngày ban hành: 01/12/2022 Hiệu lực:
Kế hoạch 309/KH-UBND năm 2022 về khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư tái định cư trên địa bàn thành phố Hà Nội
Ngày 01/12/2022, Kế hoạch 309/KH-UBND năm 2022 về khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư tái định cư trên địa bàn thành phố Hà Nội được ban hành bởi...
Loại: Kế hoạch   Số hiệu: 309/KH-UBND Ngày ban hành: 01/12/2022 Hiệu lực:
Kế hoạch 2810/KH-UBND năm 2022 thực hiện Quyết định 896/QĐ-TTg về Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn đến năm 2050
Ngày 01/12/2022, Kế hoạch 2810/KH-UBND năm 2022 thực hiện Quyết định 896/QĐ-TTg về Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn đến năm 2050 được ban hành bởi...
Loại: Kế hoạch   Số hiệu: 2810/KH-UBND Ngày ban hành: 01/12/2022 Hiệu lực:
Công văn 8065/VPCP-CN năm 2022 về Dự án cầu Lại Xuân và cải tạo, mở rộng đường tỉnh 352, thành phố Hải Phòng do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 01/12/2022, Công văn 8065/VPCP-CN năm 2022 về Dự án cầu Lại Xuân và cải tạo, mở rộng đường tỉnh 352, thành phố Hải Phòng do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 8065/VPCP-CN Ngày ban hành: 01/12/2022 Hiệu lực:
Công văn 6979/BYT-BH năm 2022 thực hiện Mục 3 Nghị quyết 144/NQ-CP do Bộ Y tế ban hành
Ngày 01/12/2022, Công văn 6979/BYT-BH năm 2022 thực hiện Mục 3 Nghị quyết 144/NQ-CP do Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 6979/BYT-BH Ngày ban hành: 01/12/2022 Hiệu lực:
Quyết định 903/QĐ-UBDT năm 2022 về phân công công tác của Bộ trưởng, Chủ nhiệm và các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc
Ngày 01/12/2022, Quyết định 903/QĐ-UBDT năm 2022 về phân công công tác của Bộ trưởng, Chủ nhiệm và các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 903/QĐ-UBDT Ngày ban hành: 01/12/2022 Hiệu lực:
Quyết định 1497/QĐ-TTg bổ sung kinh phí năm 2022 thực hiện Quyết định 558/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 01/12/2022, Quyết định 1497/QĐ-TTg bổ sung kinh phí năm 2022 thực hiện Quyết định 558/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1497/QĐ-TTg Ngày ban hành: 01/12/2022 Hiệu lực:
Quyết định 3323/QĐ-BTNMT năm 2022 về đính chính Thông tư 02/2022/TT-BTNMT hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Ngày 01/12/2022, Quyết định 3323/QĐ-BTNMT năm 2022 về đính chính Thông tư 02/2022/TT-BTNMT hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 3323/QĐ-BTNMT Ngày ban hành: 01/12/2022 Hiệu lực:
Quyết định 1505/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 01/12/2022, Quyết định 1505/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1505/QĐ-TTg Ngày ban hành: 01/12/2022 Hiệu lực:
Công văn 7706/BCT-TTTN năm 2022 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
Ngày 01/12/2022, Công văn 7706/BCT-TTTN năm 2022 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 7706/BCT-TTTN Ngày ban hành: 01/12/2022 Hiệu lực:
Thông tư 29/2022/TT-BGTVT hướng dẫn xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Giao thông vận tải
Ngày 01/12/2022, Thông tư 29/2022/TT-BGTVT hướng dẫn xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Giao thông vận tải được ban hành bởi...
Loại: Thông tư   Số hiệu: 29/2022/TT-BGTVT Ngày ban hành: 01/12/2022 Hiệu lực:
Công văn 8056/VPCP-KGVX năm 2022 về nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023 do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 01/12/2022, Công văn 8056/VPCP-KGVX năm 2022 về nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023 do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 8056/VPCP-KGVX Ngày ban hành: 01/12/2022 Hiệu lực:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 03:2022/BXD về Phân cấp công trình phục vụ thiết kế xây dựng
Ngày 30/11/2022, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 03:2022/BXD về Phân cấp công trình phục vụ thiết kế xây dựng được ban hành bởi...
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN03:2022/BXD Ngày ban hành: 30/11/2022 Hiệu lực:
Kế hoạch 306/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình hành động 16-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TW về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Thành phố Hà Nội ban hành
Ngày 30/11/2022, Kế hoạch 306/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình hành động 16-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TW về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Thành phố Hà Nội ban hành và...
Loại: Kế hoạch   Số hiệu: 306/KH-UBND Ngày ban hành: 30/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 4029/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Hội Vespa cổ Cần Thơ do thành phố Cần Thơ ban hành
Ngày 30/11/2022, Quyết định 4029/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Hội Vespa cổ Cần Thơ do thành phố Cần Thơ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 4029/QĐ-UBND Ngày ban hành: 30/11/2022 Hiệu lực:
Công văn 6938/BYT-KCB năm 2022 thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW và Quyết định số 2215/QĐ-TTg do Bộ Y tế ban hành
Ngày 30/11/2022, Công văn 6938/BYT-KCB năm 2022 thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW và Quyết định số 2215/QĐ-TTg do Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 6938/BYT-KCB Ngày ban hành: 30/11/2022 Hiệu lực:
Công văn 4014/UBND-TNMT năm 2022 về tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ đầu tư công trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Ngày 30/11/2022, Công văn 4014/UBND-TNMT năm 2022 về tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ đầu tư công trên địa bàn Thành phố Hà Nội được ban hành bởi...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4014/UBND-TNMT Ngày ban hành: 30/11/2022 Hiệu lực:
Công văn 4926/LĐTBXH-TCCB về đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức năm 2022 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày 30/11/2022, Công văn 4926/LĐTBXH-TCCB về đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức năm 2022 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4926/LĐTBXH-TCCB Ngày ban hành: 30/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 2208/QĐ-BTTTT năm 2022 về Kế hoạch tổng thể xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Ngày 30/11/2022, Quyết định 2208/QĐ-BTTTT năm 2022 về Kế hoạch tổng thể xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 2208/QĐ-BTTTT Ngày ban hành: 30/11/2022 Hiệu lực:
Công văn 2010/TCTK-TKQG về thông báo số liệu Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (GRDP) sơ bộ 6 tháng đầu năm, ước tính 6 tháng cuối năm và cả năm 2022 do Tổng cục Thống kê ban hành
Ngày 30/11/2022, Công văn 2010/TCTK-TKQG về thông báo số liệu Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (GRDP) sơ bộ 6 tháng đầu năm, ước tính 6 tháng cuối năm và cả năm 2022 do Tổng cục Thống kê ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2010/TCTK-TKQG Ngày ban hành: 30/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 3000/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tổ chức cán bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên
Ngày 30/11/2022, Quyết định 3000/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tổ chức cán bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 3000/QĐ-UBND Ngày ban hành: 30/11/2022 Hiệu lực:
Công văn 5444/BXD-KTXD năm 2022 công bố chỉ số giá xây dựng để chuyển đổi giá trị khi thay đổi thời điểm gốc do Bộ Xây dựng ban hành
Ngày 30/11/2022, Công văn 5444/BXD-KTXD năm 2022 công bố chỉ số giá xây dựng để chuyển đổi giá trị khi thay đổi thời điểm gốc do Bộ Xây dựng ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 5444/BXD-KTXD Ngày ban hành: 30/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 3238/QĐ-UBND năm 2022 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Văn hóa, Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng
Ngày 30/11/2022, Quyết định 3238/QĐ-UBND năm 2022 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Văn hóa, Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 3238/QĐ-UBND Ngày ban hành: 30/11/2022 Hiệu lực:
Thông báo 508/TB-BGTVT năm 2022 về kết luận của Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Duy Lâm tại buổi làm việc với tỉnh: An Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Tiền Giang, Hậu Giang và thành phố Cần Thơ về Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 và Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu, giai đoạn 1 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày 30/11/2022, Thông báo 508/TB-BGTVT năm 2022 về kết luận của Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Duy Lâm tại buổi làm việc với tỉnh: An Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Tiền Giang, Hậu Giang và thành phố Cần Thơ về Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 và Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu, giai đoạn 1 do Bộ Giao thông vận tải ban hành và...
Loại: Thông báo   Số hiệu: 508/TB-BGTVT Ngày ban hành: 30/11/2022 Hiệu lực:
Công văn 4022/UBND-KTN năm 2022 triển khai thí điểm dịch vụ xe đạp đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Ngày 30/11/2022, Công văn 4022/UBND-KTN năm 2022 triển khai thí điểm dịch vụ xe đạp đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội được ban hành bởi...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4022/UBND-KTN Ngày ban hành: 30/11/2022 Hiệu lực:
Thông báo 6209/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 12 năm 2022 do Kho bạc Nhà nước ban hành
Ngày 30/11/2022, Thông báo 6209/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 12 năm 2022 do Kho bạc Nhà nước ban hành và...
Loại: Thông báo   Số hiệu: 6209/TB-KBNN Ngày ban hành: 30/11/2022 Hiệu lực:
Kế hoạch 5227/KH-UBND năm 2022 về sản xuất nông nghiệp và chuyển đổi cơ cấu cây trồng vụ Đông Xuân năm 2022-2023 do tỉnh Ninh Thuận ban hành
Ngày 30/11/2022, Kế hoạch 5227/KH-UBND năm 2022 về sản xuất nông nghiệp và chuyển đổi cơ cấu cây trồng vụ Đông Xuân năm 2022-2023 do tỉnh Ninh Thuận ban hành và...
Loại: Kế hoạch   Số hiệu: 5227/KH-UBND Ngày ban hành: 30/11/2022 Hiệu lực:
Thông báo 365/TB-VPCP năm 2022 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 30/11/2022, Thông báo 365/TB-VPCP năm 2022 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Thông báo   Số hiệu: 365/TB-VPCP Ngày ban hành: 30/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 3128/QĐ-BVHTTDL năm 2022 về tổ chức xây dựng và nhân rộng mô hình bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống của dân tộc Khơ Mú, tỉnh Điện Biên gắn với xây dựng nông thôn mới do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Ngày 30/11/2022, Quyết định 3128/QĐ-BVHTTDL năm 2022 về tổ chức xây dựng và nhân rộng mô hình bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống của dân tộc Khơ Mú, tỉnh Điện Biên gắn với xây dựng nông thôn mới do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 3128/QĐ-BVHTTDL Ngày ban hành: 30/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 3128/QĐ-BVHTTDL năm 2022 về tổ chức xây dựng và nhân rộng mô hình bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống của dân tộc Khơ Mú, tỉnh Điện Biên gắn với xây dựng nông thôn mới do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Ngày 30/11/2022, Quyết định 3128/QĐ-BVHTTDL năm 2022 về tổ chức xây dựng và nhân rộng mô hình bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống của dân tộc Khơ Mú, tỉnh Điện Biên gắn với xây dựng nông thôn mới do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 3128/QĐ-BVHTTDL Ngày ban hành: 30/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 3128/QĐ-BVHTTDL năm 2022 về tổ chức xây dựng và nhân rộng mô hình bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống của dân tộc Khơ Mú, tỉnh Điện Biên gắn với xây dựng nông thôn mới do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Ngày 30/11/2022, Quyết định 3128/QĐ-BVHTTDL năm 2022 về tổ chức xây dựng và nhân rộng mô hình bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống của dân tộc Khơ Mú, tỉnh Điện Biên gắn với xây dựng nông thôn mới do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 3128/QĐ-BVHTTDL Ngày ban hành: 30/11/2022 Hiệu lực: