Văn bản pháp luật

Đang xem kết quả 151 đến 181 trong 440.855 văn bản

Thông báo 488/TB-BGTVT năm 2022 về kết luận của Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Xuân Sang tại cuộc họp về đầu tư tuyến đường giao thông sau bến cảng từ số 3 đến số 6 Khu bến cảng Lạch Huyện, cảng biển Hải Phòng do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày 16/11/2022, Thông báo 488/TB-BGTVT năm 2022 về kết luận của Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Xuân Sang tại cuộc họp về đầu tư tuyến đường giao thông sau bến cảng từ số 3 đến số 6 Khu bến cảng Lạch Huyện, cảng biển Hải Phòng do Bộ Giao thông vận tải ban hành và...
Loại: Thông báo   Số hiệu: 488/TB-BGTVT Ngày ban hành: 16/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 32/2022/QĐ-UBND quy định về chi phí hỗ trợ chuẩn bị đầu tư, quản lý dự án đối với dự án được áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2021-2025
Ngày 16/11/2022, Quyết định 32/2022/QĐ-UBND quy định về chi phí hỗ trợ chuẩn bị đầu tư, quản lý dự án đối với dự án được áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2021-2025 được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 32/2022/QĐ-UBND Ngày ban hành: 16/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 42/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn
Ngày 16/11/2022, Quyết định 42/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 42/2022/QĐ-UBND Ngày ban hành: 16/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 42/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn
Ngày 16/11/2022, Quyết định 42/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 42/2022/QĐ-UBND Ngày ban hành: 16/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 45/2022/QĐ-UBND bãi bỏ nội dung Quyết định 30/2017/QĐ-UBND đơn giá bồi thường về nhà, công trình xây dựng trên đất, cây trồng, vật nuôi và tài sản khác gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Ngày 16/11/2022, Quyết định 45/2022/QĐ-UBND bãi bỏ nội dung Quyết định 30/2017/QĐ-UBND đơn giá bồi thường về nhà, công trình xây dựng trên đất, cây trồng, vật nuôi và tài sản khác gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 45/2022/QĐ-UBND Ngày ban hành: 16/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 3531/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tài nguyên nước; thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Ngày 16/11/2022, Quyết định 3531/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tài nguyên nước; thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 3531/QĐ-UBND Ngày ban hành: 16/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 3529/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Ngày 16/11/2022, Quyết định 3529/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 3529/QĐ-UBND Ngày ban hành: 16/11/2022 Hiệu lực:
Công văn 12006/BTC-TCT năm 2022 về tiền cấp quyền khai thác khoáng sản do Bộ Tài chính ban hành
Ngày 16/11/2022, Công văn 12006/BTC-TCT năm 2022 về tiền cấp quyền khai thác khoáng sản do Bộ Tài chính ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 12006/BTC-TCT Ngày ban hành: 16/11/2022 Hiệu lực:
Hướng dẫn 12030/HD-BGTVT năm 2022 về khen thưởng thành tích trong Phong trào thi đua
Ngày 16/11/2022, Hướng dẫn 12030/HD-BGTVT năm 2022 về khen thưởng thành tích trong Phong trào thi đua được ban hành bởi...
Loại: Hướng dẫn   Số hiệu: 12030/HD-BGTVT Ngày ban hành: 16/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 3530/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Ngày 16/11/2022, Quyết định 3530/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 3530/QĐ-UBND Ngày ban hành: 16/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 497/QĐ-UBND năm 2022 về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh
Ngày 16/11/2022, Quyết định 497/QĐ-UBND năm 2022 về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 497/QĐ-UBND Ngày ban hành: 16/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 711/QĐ-UBND năm 2022 về Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Ngày 16/11/2022, Quyết định 711/QĐ-UBND năm 2022 về Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 711/QĐ-UBND Ngày ban hành: 16/11/2022 Hiệu lực:
Công văn 5220/BXD-QLN năm 2022 về xác định chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở để phục vụ tái định cư do Bộ Xây dựng ban hành
Ngày 16/11/2022, Công văn 5220/BXD-QLN năm 2022 về xác định chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở để phục vụ tái định cư do Bộ Xây dựng ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 5220/BXD-QLN Ngày ban hành: 16/11/2022 Hiệu lực:
Công văn 5221/BXD-QLN năm 2022 về hướng dẫn việc bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước do Bộ Xây dựng ban hành
Ngày 16/11/2022, Công văn 5221/BXD-QLN năm 2022 về hướng dẫn việc bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước do Bộ Xây dựng ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 5221/BXD-QLN Ngày ban hành: 16/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 1527/QĐ-BGTVT năm 2022 phê duyệt điều chỉnh Dự án cải tạo khu gian Hòa Duyệt - Thanh Luyện, tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày 16/11/2022, Quyết định 1527/QĐ-BGTVT năm 2022 phê duyệt điều chỉnh Dự án cải tạo khu gian Hòa Duyệt - Thanh Luyện, tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1527/QĐ-BGTVT Ngày ban hành: 16/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 1524/QĐ-BGTVT năm 2022 về điều chỉnh một số đoạn tuyến Quốc lộ 3 thuộc địa phận tỉnh Cao Bằng thành đường địa phương do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày 16/11/2022, Quyết định 1524/QĐ-BGTVT năm 2022 về điều chỉnh một số đoạn tuyến Quốc lộ 3 thuộc địa phận tỉnh Cao Bằng thành đường địa phương do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1524/QĐ-BGTVT Ngày ban hành: 16/11/2022 Hiệu lực:
Công văn 4567/BVHTTDL-KHTC năm 2022 về đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử về tài sản công do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Ngày 16/11/2022, Công văn 4567/BVHTTDL-KHTC năm 2022 về đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử về tài sản công do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4567/BVHTTDL-KHTC Ngày ban hành: 16/11/2022 Hiệu lực:
Công văn 4413/SGDĐT-KHTC năm 2022 về đề nghị báo cáo số liệu đề xuất phương án mua sách giáo khoa cho học sinh mượn sử dụng do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Ngày 16/11/2022, Công văn 4413/SGDĐT-KHTC năm 2022 về đề nghị báo cáo số liệu đề xuất phương án mua sách giáo khoa cho học sinh mượn sử dụng do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4413/SGDĐT-KHTC Ngày ban hành: 16/11/2022 Hiệu lực:
Công văn 2608/VSDTTU-TCQG về tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 hạn tháng 11/2022 do Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương ban hành
Ngày 16/11/2022, Công văn 2608/VSDTTU-TCQG về tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 hạn tháng 11/2022 do Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2608/VSDTTƯ-TCQG Ngày ban hành: 16/11/2022 Hiệu lực:
Công văn 6615/BYT-KCB hưởng ứng Tuần lễ truyền thông phòng, chống kháng thuốc 2022 do Bộ Y tế ban hành
Ngày 16/11/2022, Công văn 6615/BYT-KCB hưởng ứng Tuần lễ truyền thông phòng, chống kháng thuốc 2022 do Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 6615/BYT-KCB Ngày ban hành: 16/11/2022 Hiệu lực:
Công văn 7696/VPCP-CN năm 2022 về báo cáo tình hình đầu tư nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không Côn Đảo do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 16/11/2022, Công văn 7696/VPCP-CN năm 2022 về báo cáo tình hình đầu tư nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không Côn Đảo do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 7696/VPCP-CN Ngày ban hành: 16/11/2022 Hiệu lực:
Công văn 7705/VPCP-PL năm 2022 về rà soát, bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 16/11/2022, Công văn 7705/VPCP-PL năm 2022 về rà soát, bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 7705/VPCP-PL Ngày ban hành: 16/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 2647/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế chuyên ngành văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre
Ngày 16/11/2022, Quyết định 2647/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế chuyên ngành văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 2647/QĐ-UBND Ngày ban hành: 16/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 2138/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định
Ngày 16/11/2022, Quyết định 2138/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 2138/QĐ-UBND Ngày ban hành: 16/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 1525/QĐ-BGTVT năm 2022 công bố chuyển đổi luồng đường thủy nội địa quốc gia trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thành luồng đường thủy nội địa địa phương do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày 16/11/2022, Quyết định 1525/QĐ-BGTVT năm 2022 công bố chuyển đổi luồng đường thủy nội địa quốc gia trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thành luồng đường thủy nội địa địa phương do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1525/QĐ-BGTVT Ngày ban hành: 16/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 2974/QĐ-BVHTTDL năm 2022 về đính chính Thông tư 10/2022/TT-BVHTTDL quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn và điện ảnh do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Ngày 16/11/2022, Quyết định 2974/QĐ-BVHTTDL năm 2022 về đính chính Thông tư 10/2022/TT-BVHTTDL quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn và điện ảnh do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 2974/QĐ-BVHTTDL Ngày ban hành: 16/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 1830/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
Ngày 15/11/2022, Quyết định 1830/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1830/QĐ-UBND Ngày ban hành: 15/11/2022 Hiệu lực:
Công văn 5589/BTTTT-VP năm 2022 về tăng cường các biện pháp chế tài, mức phạt tăng thêm cho các hành vi vi phạm thuần phong mỹ tục do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Ngày 15/11/2022, Công văn 5589/BTTTT-VP năm 2022 về tăng cường các biện pháp chế tài, mức phạt tăng thêm cho các hành vi vi phạm thuần phong mỹ tục do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 5589/BTTTT-VP Ngày ban hành: 15/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 27/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái
Ngày 15/11/2022, Quyết định 27/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 27/2022/QĐ-UBND Ngày ban hành: 15/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 44/2022/QĐ-UBND Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Ngày 15/11/2022, Quyết định 44/2022/QĐ-UBND Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Điện Biên được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 44/2022/QĐ-UBND Ngày ban hành: 15/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 44/2022/QĐ-UBND Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Ngày 15/11/2022, Quyết định 44/2022/QĐ-UBND Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Điện Biên được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 44/2022/QĐ-UBND Ngày ban hành: 15/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 44/2022/QĐ-UBND Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Ngày 15/11/2022, Quyết định 44/2022/QĐ-UBND Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Điện Biên được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 44/2022/QĐ-UBND Ngày ban hành: 15/11/2022 Hiệu lực: