Văn bản pháp luật

Đang xem kết quả 61 đến 91 trong 440.856 văn bản

Quyết định 1851/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
Ngày 19/11/2022, Quyết định 1851/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1851/QĐ-UBND Ngày ban hành: 19/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 1445/QĐ-TTg năm 2022 về Chương trình hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 19/11/2022, Quyết định 1445/QĐ-TTg năm 2022 về Chương trình hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1445/QĐ-TTg Ngày ban hành: 19/11/2022 Hiệu lực:
Công văn 7785/VPCP-NN năm 2022 về liên quan đến vấn đề xuất khẩu thịt lợn do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 19/11/2022, Công văn 7785/VPCP-NN năm 2022 về liên quan đến vấn đề xuất khẩu thịt lợn do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 7785/VPCP-NN Ngày ban hành: 19/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 4538/QĐ-UBND năm 2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Nhà hát Cải lương Hà Nội trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội
Ngày 18/11/2022, Quyết định 4538/QĐ-UBND năm 2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Nhà hát Cải lương Hà Nội trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 4538/QĐ-UBND Ngày ban hành: 18/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 2800/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày 18/11/2022, Quyết định 2800/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 2800/QĐ-UBND Ngày ban hành: 18/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 2801/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày 18/11/2022, Quyết định 2801/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 2801/QĐ-UBND Ngày ban hành: 18/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 2877/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thú y thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên
Ngày 18/11/2022, Quyết định 2877/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thú y thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 2877/QĐ-UBND Ngày ban hành: 18/11/2022 Hiệu lực:
Công văn 7802/BNN-PCTT năm 2022 về đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch phòng, chống thiên tai quốc gia năm 2022 và đề xuất kế hoạch thực hiện năm 2023 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Ngày 18/11/2022, Công văn 7802/BNN-PCTT năm 2022 về đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch phòng, chống thiên tai quốc gia năm 2022 và đề xuất kế hoạch thực hiện năm 2023 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 7802/BNN-PCTT Ngày ban hành: 18/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 3187/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình
Ngày 18/11/2022, Quyết định 3187/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 3187/QĐ-UBND Ngày ban hành: 18/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 1848/QĐ-UBND năm 2022 về Quy chế thí điểm đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hằng tháng tỉnh Lạng Sơn
Ngày 18/11/2022, Quyết định 1848/QĐ-UBND năm 2022 về Quy chế thí điểm đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hằng tháng tỉnh Lạng Sơn được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1848/QĐ-UBND Ngày ban hành: 18/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 46/2022/QĐ-UBND Quy định quản lý, thanh toán và quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước giao cho cộng đồng tự thực hiện xây dựng công trình theo định mức hỗ trợ thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Ngày 18/11/2022, Quyết định 46/2022/QĐ-UBND Quy định quản lý, thanh toán và quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước giao cho cộng đồng tự thực hiện xây dựng công trình theo định mức hỗ trợ thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Điện Biên được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 46/2022/QĐ-UBND Ngày ban hành: 18/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 43/2022/QĐ-UBND Quy định về cơ chế quay vòng một phần vốn hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Ngày 18/11/2022, Quyết định 43/2022/QĐ-UBND Quy định về cơ chế quay vòng một phần vốn hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 43/2022/QĐ-UBND Ngày ban hành: 18/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 4540/QĐ-UBND năm 2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý di tích danh thắng Hà Nội trực thuộc Sở văn hóa và thể thao thành phố Hà Nội
Ngày 18/11/2022, Quyết định 4540/QĐ-UBND năm 2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý di tích danh thắng Hà Nội trực thuộc Sở văn hóa và thể thao thành phố Hà Nội được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 4540/QĐ-UBND Ngày ban hành: 18/11/2022 Hiệu lực:
Chỉ thị 5706/CT-CHK năm 2022 về tăng cường công tác đảm bảo an toàn hàng không dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2023 do Cục Hàng không Việt Nam ban hành
Ngày 18/11/2022, Chỉ thị 5706/CT-CHK năm 2022 về tăng cường công tác đảm bảo an toàn hàng không dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2023 do Cục Hàng không Việt Nam ban hành và...
Loại: Chỉ thị   Số hiệu: 5706/CT-CHK Ngày ban hành: 18/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 2423/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng năm 2023 do tỉnh Sơn La ban hành
Ngày 18/11/2022, Quyết định 2423/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng năm 2023 do tỉnh Sơn La ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 2423/QĐ-UBND Ngày ban hành: 18/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 2442/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra năm 2023 của Thanh tra tỉnh Sơn La
Ngày 18/11/2022, Quyết định 2442/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra năm 2023 của Thanh tra tỉnh Sơn La được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 2442/QĐ-UBND Ngày ban hành: 18/11/2022 Hiệu lực:
Thông báo 4902/TB-TCHQ năm 2022 về kết quả xác định trước mã số đối với Kit, Patient Starter EN CN JP do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành
Ngày 18/11/2022, Thông báo 4902/TB-TCHQ năm 2022 về kết quả xác định trước mã số đối với Kit, Patient Starter EN CN JP do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành và...
Loại: Thông báo   Số hiệu: 4902/TB-TCHQ Ngày ban hành: 18/11/2022 Hiệu lực:
Thông báo 4903/TB-TCHQ năm 2022 về kết quả xác định trước mã số đối với MS TOPFOAM ANIMAL do Tổng cục Hải quan ban hành
Ngày 18/11/2022, Thông báo 4903/TB-TCHQ năm 2022 về kết quả xác định trước mã số đối với MS TOPFOAM ANIMAL do Tổng cục Hải quan ban hành và...
Loại: Thông báo   Số hiệu: 4903/TB-TCHQ Ngày ban hành: 18/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 4486/QĐ-BNN-KN năm 2022 phê duyệt Danh mục dự án khuyến nông Trung ương thực hiện từ năm 2023 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Ngày 18/11/2022, Quyết định 4486/QĐ-BNN-KN năm 2022 phê duyệt Danh mục dự án khuyến nông Trung ương thực hiện từ năm 2023 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 4486/QĐ-BNN-KN Ngày ban hành: 18/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 2118/QĐ-BTTTT năm 2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Kinh tế số và Xã hội số do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Ngày 18/11/2022, Quyết định 2118/QĐ-BTTTT năm 2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Kinh tế số và Xã hội số do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 2118/QĐ-BTTTT Ngày ban hành: 18/11/2022 Hiệu lực:
Kế hoạch 227/KH-UBND năm 2022 thực hiện Đề án phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục thành phố Cần Thơ đáp ứng yêu cầu triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
Ngày 18/11/2022, Kế hoạch 227/KH-UBND năm 2022 thực hiện Đề án phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục thành phố Cần Thơ đáp ứng yêu cầu triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 được ban hành bởi...
Loại: Kế hoạch   Số hiệu: 227/KH-UBND Ngày ban hành: 18/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 2228/QĐ-UBND năm 2022 Quy định về cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Kạn
Ngày 18/11/2022, Quyết định 2228/QĐ-UBND năm 2022 Quy định về cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Kạn được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 2228/QĐ-UBND Ngày ban hành: 18/11/2022 Hiệu lực:
Kế hoạch 358/KH-UBND năm 2022 thực hiện Nghị quyết 131/NQ-CP về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Ngày 18/11/2022, Kế hoạch 358/KH-UBND năm 2022 thực hiện Nghị quyết 131/NQ-CP về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang được ban hành bởi...
Loại: Kế hoạch   Số hiệu: 358/KH-UBND Ngày ban hành: 18/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 2232/QĐ-UBND năm 2022 Quy định về cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Bắc Kạn
Ngày 18/11/2022, Quyết định 2232/QĐ-UBND năm 2022 Quy định về cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Bắc Kạn được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 2232/QĐ-UBND Ngày ban hành: 18/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 41/2022/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý và phát triển hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn thành phố Hà Nội
Ngày 18/11/2022, Quyết định 41/2022/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý và phát triển hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn thành phố Hà Nội được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 41/2022/QĐ-UBND Ngày ban hành: 18/11/2022 Hiệu lực:
Nghị quyết 13/2022/NQ-HĐND quy định mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Ngày 18/11/2022, Nghị quyết 13/2022/NQ-HĐND quy định mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk được ban hành bởi...
Loại: Nghị quyết   Số hiệu: 13/2022/NQ-HĐND Ngày ban hành: 18/11/2022 Hiệu lực:
Nghị quyết 14/2022/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ đối với trẻ em, giáo viên và cơ sở giáo dục mầm non độc lập thuộc loại hình dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp tại tỉnh Đắk Lắk
Ngày 18/11/2022, Nghị quyết 14/2022/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ đối với trẻ em, giáo viên và cơ sở giáo dục mầm non độc lập thuộc loại hình dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp tại tỉnh Đắk Lắk được ban hành bởi...
Loại: Nghị quyết   Số hiệu: 14/2022/NQ-HĐND Ngày ban hành: 18/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 3976/QĐ-UBND năm 2022 về Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2023-2025
Ngày 18/11/2022, Quyết định 3976/QĐ-UBND năm 2022 về Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2023-2025 được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 3976/QĐ-UBND Ngày ban hành: 18/11/2022 Hiệu lực:
Chỉ thị 26/CT-UBND năm 2022 về tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường, quán bar, các cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi giải trí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
Ngày 18/11/2022, Chỉ thị 26/CT-UBND năm 2022 về tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường, quán bar, các cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi giải trí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc được ban hành bởi...
Loại: Chỉ thị   Số hiệu: 26/CT-UBND Ngày ban hành: 18/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 3977/QĐ-UBND năm 2022 về Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 09-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025
Ngày 18/11/2022, Quyết định 3977/QĐ-UBND năm 2022 về Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 09-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025 được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 3977/QĐ-UBND Ngày ban hành: 18/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 3977/QĐ-UBND năm 2022 về Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 09-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025
Ngày 18/11/2022, Quyết định 3977/QĐ-UBND năm 2022 về Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 09-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025 được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 3977/QĐ-UBND Ngày ban hành: 18/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 3977/QĐ-UBND năm 2022 về Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 09-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025
Ngày 18/11/2022, Quyết định 3977/QĐ-UBND năm 2022 về Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 09-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025 được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 3977/QĐ-UBND Ngày ban hành: 18/11/2022 Hiệu lực: