Văn bản pháp luật

Đang xem kết quả 241 đến 271 trong 441.696 văn bản

Quyết định 3199/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính cấp tỉnh được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thú y thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam
Ngày 23/11/2022, Quyết định 3199/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính cấp tỉnh được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thú y thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 3199/QĐ-UBND Ngày ban hành: 23/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 3169/QĐ-UBND năm 2022 công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Ngày 23/11/2022, Quyết định 3169/QĐ-UBND năm 2022 công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 3169/QĐ-UBND Ngày ban hành: 23/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 4063/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa
Ngày 23/11/2022, Quyết định 4063/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 4063/QĐ-UBND Ngày ban hành: 23/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 4060/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa
Ngày 23/11/2022, Quyết định 4060/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 4060/QĐ-UBND Ngày ban hành: 23/11/2022 Hiệu lực:
Kế hoạch 231/KH-UBND năm 2022 triển khai công tác khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh trên địa bàn thành phố Cần Thơ
Ngày 23/11/2022, Kế hoạch 231/KH-UBND năm 2022 triển khai công tác khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh trên địa bàn thành phố Cần Thơ được ban hành bởi...
Loại: Kế hoạch   Số hiệu: 231/KH-UBND Ngày ban hành: 23/11/2022 Hiệu lực:
Kế hoạch 232/KH-UBND thực hiện kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2022 của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do Thành phố Cần Thơ ban hành
Ngày 23/11/2022, Kế hoạch 232/KH-UBND thực hiện kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2022 của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do Thành phố Cần Thơ ban hành và...
Loại: Kế hoạch   Số hiệu: 232/KH-UBND Ngày ban hành: 23/11/2022 Hiệu lực:
Công văn 57306/CTHN-TTHT năm 2022 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản lãi tiền gửi chưa đáo hạn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
Ngày 23/11/2022, Công văn 57306/CTHN-TTHT năm 2022 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản lãi tiền gửi chưa đáo hạn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 57306/CTHN-TTHT Ngày ban hành: 23/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 1542/QĐ-BGTVT về Kế hoạch thực hiện đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong những tháng cuối năm 2022 và dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày 23/11/2022, Quyết định 1542/QĐ-BGTVT về Kế hoạch thực hiện đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong những tháng cuối năm 2022 và dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1542/QĐ-BGTVT Ngày ban hành: 23/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 1540/QĐ-BGTVT năm 2022 về mã định danh điện tử của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan đơn vị theo Quyết định 20/2020/QĐ-TTg
Ngày 23/11/2022, Quyết định 1540/QĐ-BGTVT năm 2022 về mã định danh điện tử của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan đơn vị theo Quyết định 20/2020/QĐ-TTg được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1540/QĐ-BGTVT Ngày ban hành: 23/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 3159/QĐ-BYT năm 2022 phê duyệt tài liệu
Ngày 23/11/2022, Quyết định 3159/QĐ-BYT năm 2022 phê duyệt tài liệu được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 3159/QĐ-BYT Ngày ban hành: 23/11/2022 Hiệu lực:
Nghị quyết 154/NQ-CP năm 2022 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Chính phủ ban hành
Ngày 23/11/2022, Nghị quyết 154/NQ-CP năm 2022 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Chính phủ ban hành và...
Loại: Nghị quyết   Số hiệu: 154/NQ-CP Ngày ban hành: 23/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 753/QĐ-QLD năm 2022 sửa đổi thông tin tại Danh mục thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam kèm theo các Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành của Cục Quản lý Dược
Ngày 23/11/2022, Quyết định 753/QĐ-QLD năm 2022 sửa đổi thông tin tại Danh mục thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam kèm theo các Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành của Cục Quản lý Dược được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 753/QĐ-QLD Ngày ban hành: 23/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 2220/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Đề án
Ngày 22/11/2022, Quyết định 2220/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Đề án được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 2220/QĐ-UBND Ngày ban hành: 22/11/2022 Hiệu lực:
Công văn 4953/TCHQ-GSQL năm 2022 về hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính do Tổng cục Hải quan ban hành
Ngày 22/11/2022, Công văn 4953/TCHQ-GSQL năm 2022 về hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính do Tổng cục Hải quan ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4953/TCHQ-GSQL Ngày ban hành: 22/11/2022 Hiệu lực:
Công văn 8253/NHNN-CSTT về tăng trưởng tín dụng năm 2022 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ngày 22/11/2022, Công văn 8253/NHNN-CSTT về tăng trưởng tín dụng năm 2022 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 8253/NHNN-CSTT Ngày ban hành: 22/11/2022 Hiệu lực:
Hướng dẫn 05-HD/UBKTTW năm 2022 thực hiện một số điều trong Quy định 69-QĐ/TW về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm do Ủy ban kiểm tra Trung ương ban hành
Ngày 22/11/2022, Hướng dẫn 05-HD/UBKTTW năm 2022 thực hiện một số điều trong Quy định 69-QĐ/TW về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm do Ủy ban kiểm tra Trung ương ban hành và...
Loại: Hướng dẫn   Số hiệu: 05-HD/UBKTTW Ngày ban hành: 22/11/2022 Hiệu lực:
Công văn 8444/BKHĐT-TCTK báo cáo kiểm kê nguồn lực năm 2022 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
Ngày 22/11/2022, Công văn 8444/BKHĐT-TCTK báo cáo kiểm kê nguồn lực năm 2022 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 8444/BKHĐT-TCTK Ngày ban hành: 22/11/2022 Hiệu lực:
Công văn 7823/VPCP-KTTH năm 2022 triển khai Nghị quyết về Đẩy mạnh việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Quốc hội do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 22/11/2022, Công văn 7823/VPCP-KTTH năm 2022 triển khai Nghị quyết về Đẩy mạnh việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Quốc hội do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 7823/VPCP-KTTH Ngày ban hành: 22/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 39/2022/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động của Đài truyền thanh xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
Ngày 22/11/2022, Quyết định 39/2022/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động của Đài truyền thanh xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 39/2022/QĐ-UBND Ngày ban hành: 22/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 62/2022/QĐ-UBND về khung giá dịch vụ sử dụng đò tại khu du lịch Vân Long, xã Gia Vân, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình
Ngày 22/11/2022, Quyết định 62/2022/QĐ-UBND về khung giá dịch vụ sử dụng đò tại khu du lịch Vân Long, xã Gia Vân, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 62/2022/QĐ-UBND Ngày ban hành: 22/11/2022 Hiệu lực:
Kế hoạch 3990/KH-UBND năm 2022 thực hiện Đề án phát triển cụm liên kết ngành kinh tế biển gắn với xây dựng các trung tâm kinh tế biển mạnh thời kỳ đến năm 2030 do tỉnh Bình Thuận ban hành
Ngày 22/11/2022, Kế hoạch 3990/KH-UBND năm 2022 thực hiện Đề án phát triển cụm liên kết ngành kinh tế biển gắn với xây dựng các trung tâm kinh tế biển mạnh thời kỳ đến năm 2030 do tỉnh Bình Thuận ban hành và...
Loại: Kế hoạch   Số hiệu: 3990/KH-UBND Ngày ban hành: 22/11/2022 Hiệu lực:
Kế hoạch 3994/KH-UBND năm 2022 về tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Ngày 22/11/2022, Kế hoạch 3994/KH-UBND năm 2022 về tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận được ban hành bởi...
Loại: Kế hoạch   Số hiệu: 3994/KH-UBND Ngày ban hành: 22/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 42/2022/QĐ-UBND quy định chi phí hỗ trợ chuẩn bị đầu tư, quản lý dự án đối với dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Ngày 22/11/2022, Quyết định 42/2022/QĐ-UBND quy định chi phí hỗ trợ chuẩn bị đầu tư, quản lý dự án đối với dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 42/2022/QĐ-UBND Ngày ban hành: 22/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 23/2022/QĐ-UBND Quy định quản lý hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Thái Bình
Ngày 22/11/2022, Quyết định 23/2022/QĐ-UBND Quy định quản lý hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Thái Bình được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 23/2022/QĐ-UBND Ngày ban hành: 22/11/2022 Hiệu lực:
Kế hoạch 3991/KH-UBND năm 2022 thực hiện Đề án bảo vệ môi trường trong hoạt động thủy sản giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Ngày 22/11/2022, Kế hoạch 3991/KH-UBND năm 2022 thực hiện Đề án bảo vệ môi trường trong hoạt động thủy sản giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận được ban hành bởi...
Loại: Kế hoạch   Số hiệu: 3991/KH-UBND Ngày ban hành: 22/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 4579/QĐ-UBND năm 2022 quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Phát triển nông thôn Hà Nội thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hà Nội
Ngày 22/11/2022, Quyết định 4579/QĐ-UBND năm 2022 quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Phát triển nông thôn Hà Nội thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hà Nội được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 4579/QĐ-UBND Ngày ban hành: 22/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 2836/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường/Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày 22/11/2022, Quyết định 2836/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường/Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Thừa Thiên Huế được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 2836/QĐ-UBND Ngày ban hành: 22/11/2022 Hiệu lực:
Thông báo 4960/TB-TCHQ năm 2022 về kết quả xác định trước mã số đối với Xăng nhiệt phân thô - Raw pyrolysis Gasoline do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành
Ngày 22/11/2022, Thông báo 4960/TB-TCHQ năm 2022 về kết quả xác định trước mã số đối với Xăng nhiệt phân thô - Raw pyrolysis Gasoline do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành và...
Loại: Thông báo   Số hiệu: 4960/TB-TCHQ Ngày ban hành: 22/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 33/2022/QĐ-UBND Quy định về hình thức đào tạo, nội dung và phương án tổ chức sát hạch để cấp giấy phép lái xe mô tô hai bánh hạng A1 đối với đồng bào dân tộc thiểu số không biết đọc, viết tiếng Việt trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Ngày 22/11/2022, Quyết định 33/2022/QĐ-UBND Quy định về hình thức đào tạo, nội dung và phương án tổ chức sát hạch để cấp giấy phép lái xe mô tô hai bánh hạng A1 đối với đồng bào dân tộc thiểu số không biết đọc, viết tiếng Việt trên địa bàn tỉnh Quảng Trị được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 33/2022/QĐ-UBND Ngày ban hành: 22/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 35/2022/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Bình Thuận
Ngày 22/11/2022, Quyết định 35/2022/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Bình Thuận được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 35/2022/QĐ-UBND Ngày ban hành: 22/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 35/2022/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Bình Thuận
Ngày 22/11/2022, Quyết định 35/2022/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Bình Thuận được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 35/2022/QĐ-UBND Ngày ban hành: 22/11/2022 Hiệu lực:
Quyết định 35/2022/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Bình Thuận
Ngày 22/11/2022, Quyết định 35/2022/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Bình Thuận được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 35/2022/QĐ-UBND Ngày ban hành: 22/11/2022 Hiệu lực: