Hệ thống pháp luật

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6806:2001 (ISO 8558:1985) về quặng nhôm - chuẩn bị mẫu thử đã sấy sơ bộ do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

  • Số hiệu: TCVN6806:2001
  • Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
  • Ngày ban hành: 12/06/2001
  • Nơi ban hành: Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường
  • Người ký: ***
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 14/06/2024
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản