Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 4640 trong tổng số 9.730 thuật ngữ

CÁN BỘ, CHIẾN SĨ BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG
Bao gồm sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng, hạ sĩ quan, binh sĩ thuộc biên chế của bộ đội biên phòng.(Theo Khoản 5 ...
VÀNH ĐAI BIÊN GIỚI
Là phần lãnh thổ từ đường biên giới quốc gia trên đất liền trở vào từ 100 m đến 1.000 m do hội đồng nhân dân cấp tỉnh nơi có ...
THẾ TRẬN BIÊN PHÒNG TOÀN DÂN
Là việc tổ chức, triển khai, bố trí lực lượng và các nguồn lực cần thiết để thực hiện nhiệm vụ biên phòng phù hợp với chiến lược bảo vệ ...
NỀN BIÊN PHÒNG TOÀN DÂN
Là sức mạnh biên phòng của đất nước, được xây dựng trên nền tảng chính trị, tinh thần và các nguồn lực với phương châm toàn dân, toàn diện, độc ...
BIÊN PHÒNG
Là tổng thể các hoạt động, biện pháp bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc và bảo đảm an ninh, trật tự, ...
HỆ THỐNG CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG
Là tập hợp số liệu, thông tin về người lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.(Theo Khoản 6 Điều 3 Luật Người lao động ...
CƯỠNG BỨC LAO ĐỘNG
Là việc dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc các thủ đoạn khác để ép buộc người lao động phải làm việc trái ý muốn của họ.(Theo Khoản ...
PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ
Là hành vi phân biệt, loại trừ hoặc ưu tiên dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia hoặc nguồn gốc xã hội, dân tộc, giới tính, độ ...
BÊN NƯỚC NGOÀI TIẾP NHẬN LAO ĐỘNG
Là người sử dụng lao động ở nước ngoài, tổ chức dịch vụ việc làm ở nước ngoài.(Theo Khoản 3 Điều 3 Luật Người lao động Việt Nam đi làm ...
NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG Ở NƯỚC NGOÀI
Là doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trực tiếp thuê mướn, sử dụng người lao động việt nam làm việc cho mình ở nước ngoài theo hợp đồng lao động.(Theo ...
NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG
Là công dân việt nam từ đủ 18 tuổi trở lên cư trú tại việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo quy định của Luật Người lao động ...
NƠI Ở HIỆN TẠI
Là nơi thường trú hoặc nơi tạm trú mà công dân đang thường xuyên sinh sống; trường hợp không có nơi thường trú, nơi tạm trú thì nơi ở hiện ...
NƠI TẠM TRÚ
Là nơi công dân sinh sống trong một khoảng thời gian nhất định ngoài nơi thường trú và đã được đăng ký tạm trú.(Theo Khoản 9 Điều 2 Luật cư ...
NƠI THƯỜNG TRÚ
Là nơi công dân sinh sống ổn định, lâu dài và đã được đăng ký thường trú;(Theo Khoản 8 Điều 2 Luật cư trú 2020)
TẠM VẮNG
Là việc công dân vắng mặt tại nơi cư trú trong một khoảng thời gian nhất định.(Theo Khoản 7 Điều 2 Luật cư trú 2020)
LƯU TRÚ
Là việc công dân ở lại một địa điểm không phải nơi thường trú hoặc nơi tạm trú trong thời gian ít hơn 30 ngày.(Theo Khoản 6 Điều 2 Luật ...
ĐĂNG KÝ CƯ TRÚ
Là việc thực hiện thủ tục đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, khai báo tạm vắng; thông báo lưu trú và khai báo thông tin, điều chỉnh thông ...
CƠ QUAN ĐĂNG KÝ CƯ TRÚ
Là cơ quan quản lý cư trú trực tiếp thực hiện việc đăng ký cư trú của công dân, bao gồm công an xã, phường, thị trấn; công an huyện, ...
CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ CƯ TRÚ
Là cơ sở dữ liệu chuyên ngành, tập hợp thông tin về cư trú của công dân, được số hóa, lưu trữ, quản lý bằng cơ sở hạ tầng thông ...
CƯ TRÚ
Là việc công dân sinh sống tại một địa điểm thuộc đơn vị hành chính cấp xã hoặc đơn vị hành chính cấp huyện ở nơi không có đơn vị ...
CHỖ Ở HỢP PHÁP
Là nơi được sử dụng để sinh sống, thuộc quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng của công dân, bao gồm nhà ở, tàu, thuyền, phương tiện khác có khả ...
TẠM ĐÌNH CHỈ THỰC HIỆN THỎA THUẬN QUỐC TẾ
Là hành vi do bên ký kết việt nam thực hiện để tạm ngừng thực hiện toàn bộ hoặc một phần thỏa thuận quốc tế.(Theo Khoản 9 Điều 2 Luật ...
RÚT KHỎI THỎA THUẬN QUỐC TẾ
Là hành vi do bên ký kết việt nam thực hiện để từ bỏ việc chấp nhận sự ràng buộc của thỏa thuận quốc tế.(Theo Khoản 8 Điều 2 Luật ...
CHẤM DỨT HIỆU LỰC CỦA THỎA THUẬN QUỐC TẾ
Là hành vi do bên ký kết việt nam thực hiện để từ bỏ hiệu lực của thỏa thuận quốc tế.(Theo Khoản 7 Điều 2 Luật Thỏa thuận quốc tế 2020)
Là hành vi của người có thẩm quyền hoặc người được ủy quyền dùng chữ ký của mình để chấp nhận sự giao kết của cơ quan, tổ chức ký ...
KÝ KẾT
Là hành vi do người có thẩm quyền hoặc cơ quan có thẩm quyền thực hiện, bao gồm ký, thông qua thỏa thuận quốc tế hoặc trao đổi văn kiện ...
BÊN KÝ KẾT NƯỚC NGOÀI
Là nhà nước, quốc hội, chính phủ, chính quyền địa phương, cơ quan, tổ chức được thành lập theo pháp luật nước ngoài, tổ chức quốc tế, cá nhân nước ...
CƠ QUAN NHÀ NƯỚC Ở TRUNG ƯƠNG
Bao gồm các cơ quan quy định tại các điểm b, c và d khoản 2 Điều 2 Luật Thỏa thuận quốc tế 2020 này.(Theo Khoản 3 Điều 2 Luật ...
BÊN KÝ KẾT VIỆT NAM
Bao gồm:a) Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ;b) Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội (sau đây gọi chung là cơ quan của Quốc hội), Tổng Thư ký ...
THỎA THUẬN QUỐC TẾ
Là thỏa thuận bằng văn bản về hợp tác quốc tế giữa bên ký kết việt nam trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình với bên ...
CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
Là chủ đầu tư hoặc nhà đầu tư của dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư, đầu tư công, đầu tư theo phương thức đối tác ...
KHU SẢN XUẤT, KINH DOANH, DỊCH VỤ TẬP TRUNG
Gồm khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu chức năng sản xuất công nghiệp của khu kinh tế .(Theo Khoản 37 Điều 3 Luật Bảo ...
KỸ THUẬT HIỆN CÓ TỐT NHẤT
Là giải pháp kỹ thuật tốt nhất được lựa chọn bảo đảm phù hợp với thực tế, hiệu quả trong phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm, giảm thiểu tác động ...
TÍN CHỈ CÁC-BON
Là chứng nhận có thể giao dịch thương mại và thể hiện quyền phát thải một tấn khí carbon dioxide (co2) hoặc một tấn khí carbon dioxide (co2) tương đương.(Theo ...
TẦNG Ô-DÔN
Là một lớp trong tầng bình lưu của trái đất, có tác dụng bảo vệ trái đất khỏi các bức xạ cực tím có hại từ mặt trời.(Theo Khoản 34 ...
HẠN NGẠCH PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH
Là lượng khí nhà kính của quốc gia, tổ chức, cá nhân được phép phát thải trong một khoảng thời gian xác định, được tính theo tấn khí carbon dioxide ...
ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
Là hoạt động của con người nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính.(Theo Khoản 32 Điều 3 Luật Bảo vệ môi ...
GIẢM NHẸ PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH
Là hoạt động nhằm giảm nhẹ mức độ hoặc cường độ phát thải khí nhà kính, tăng cường hấp thụ khí nhà kính.(Theo Khoản 31 Điều 3 Luật Bảo vệ ...
HIỆU ỨNG NHÀ KÍNH
Là hiện tượng năng lượng bức xạ của mặt trời được hấp thụ trong khí quyển, chuyển hóa thành nhiệt lượng gây hiện tượng nóng lên toàn cầu.(Theo Khoản 30 ...
KHÍ NHÀ KÍNH
Là loại khí trong khí quyển gây hiệu ứng nhà kính.(Theo Khoản 29 Điều 3 Luật Bảo vệ môi trường 2020)