Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 3451 đến 3480 trong tổng số 3.800 thuật ngữ

PHIẾU TRƯNG CẦU Ý DÂN
Là phiếu theo mẫu do Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định, trong đó ghi rõ nội dung trưng cầu ý dân để sử dụng trong từng cuộc trưng cầu ý dân.(Theo khoản 3 ...
TÀU CÔNG VỤ
Là tàu thuyền chuyên dùng để thực hiện công vụ của Nhà nước không vì mục đích thương mại.(Theo Khoản 2, Điều 4, Bộ luật hàng hải Việt Nam 2015)
TÀU NGẦM
Là phương tiện có khả năng hoạt động độc lập trên mặt nước và dưới mặt nước.(Theo Khoản 3, Điều 4, Bộ luật hàng hải Việt Nam 2015)
TÀU LẶN
Là phương tiện có khả năng hoạt động dưới mặt nước phụ thuộc vào sự hỗ trợ của phương tiện, thiết bị trên mặt nước hoặc trên bờ.(Theo Khoản 4, Điều 4, Bộ luật hàng ...
KHO CHỨA NỔI
Là cấu trúc nổi chuyên dùng để chứa, sơ chế dầu phục vụ thăm dò, khai thác, chế biến dầu khí.(Theo Khoản 5, Điều 4, Bộ luật hàng hải Việt Nam 2015)
GIÀN DI ĐỘNG
Là cấu trúc nổi chuyên dùng phục vụ thăm dò, khai thác và hoạt động trên biển.(Theo Khoản 6, Điều 4, Bộ luật hàng hải Việt Nam 2015)
Ụ NỔI
Là cấu trúc nổi không tự hành dùng để nâng, hạ tàu thuyền phục vụ cho mục đích đóng mới, sửa chữa, kiểm tra tàu thuyền.(Theo Khoản 7, Điều 4, Bộ luật hàng hải Việt ...
VÙNG ĐẤT CẢNG
Là vùng đất được giới hạn để xây dựng cầu cảng, kho, bãi, nhà xưởng, trụ sở, cơ sở dịch vụ, hệ thống giao thông, thông tin liên lạc, điện, nước, các công trình phụ ...
VÙNG NƯỚC CẢNG
Là vùng nước được giới hạn để thiết lập vùng nước trước cầu cảng, vùng quay trở tàu, khu neo đậu, khu chuyển tải, khu tránh bão, vùng đón trả hoa tiêu, vùng kiểm dịch, ...
BẾN CẢNG
Là khu vực bao gồm vùng đất và vùng nước thuộc một cảng biển, được xây dựng cầu cảng, kho, bãi, nhà xưởng, trụ sở, cơ sở dịch vụ, hệ thống giao thông, thông tin ...
CẦU CẢNG
Là kết cấu cố định hoặc kết cấu nổi thuộc bến cảng, được sử dụng cho tàu thuyền neo đậu, bốc dỡ hàng hóa, đón, trả hành khách và thực hiện các dịch vụ khác.(Theo ...
CẢNG CẠN
Là một bộ phận thuộc kết cấu hạ tầng giao thông vận tải, Là đầu mối tổ chức vận tải gắn liền với hoạt động của cảng biển, cảng hàng không, cảng đường thủy nội ...
KHU NEO ĐẬU
Là vùng nước được thiết lập và công bố để tàu thuyền neo đậu chờ cập cầu, cập kho chứa nổi, chờ vào khu chuyển tải, chờ đi qua luồng hoặc thực hiện các dịch ...
KHU CHUYỂN TẢI
Là vùng nước được thiết lập và công bố để tàu thuyền neo đậu thực hiện chuyển tải hàng hóa, hành khách hoặc thực hiện các dịch vụ khác.(Theo Khoản 14, Điều 4, Bộ luật ...
KHU TRÁNH BÃO
Là vùng nước được thiết lập và công bố để tàu thuyền neo đậu tránh trú bão và thiên tai khác.(Theo Khoản 15, Điều 4, Bộ luật hàng hải Việt Nam 2015)
VÙNG ĐÓN TRẢ HOA TIÊU
Là vùng nước được thiết lập và công bố cho tàu thuyền đón, trả hoa tiêu.(Theo Khoản 16, Điều 4, Bộ luật hàng hải Việt Nam 2015)
VÙNG KIỂM DỊCH
Là vùng nước được thiết lập và công bố cho tàu thuyền neo đậu để thực hiện việc kiểm dịch theo quy định của pháp luật.(Theo Khoản 17, Điều 4, Bộ luật hàng hải Việt ...
VÙNG QUAY TRỞ
Là vùng nước được thiết lập và công bố để tàu thuyền quay trở.(Theo Khoản 18, Điều 4, Bộ luật hàng hải Việt Nam 2015)
LUỒNG HÀNG HẢI
Là phần giới hạn vùng nước được xác định bởi hệ thống báo hiệu hàng hải và các công trình phụ trợ khác để bảo đảm an toàn cho hoạt động của tàu biển và ...
LUỒNG HÀNG HẢI CÔNG CỘNG
Là luồng hàng hải được đầu tư xây dựng và quản lý, khai thác phục vụ chung cho hoạt động hàng hải.(Theo Khoản 20, Điều 4, Bộ luật hàng hải Việt Nam 2015)
LUỒNG HÀNG HẢI CHUYÊN DÙNG
Là luồng hàng hải được đầu tư xây dựng và quản lý, khai thác phục vụ hoạt động của cảng chuyên dùng.(Theo Khoản 21, Điều 4, Bộ luật hàng hải Việt Nam 2015)
BÁO HIỆU HÀNG HẢI
Là các công trình, thiết bị chỉ dẫn hành hải, bao gồm các báo hiệu nhận biết bằng hình ảnh, ánh sáng, âm thanh và tín hiệu vô tuyến điện tử, được thiết lập và ...
VẬN TẢI BIỂN NỘI ĐỊA
Là việc vận chuyển hàng hóa, hành khách, hành lý bằng tàu biển mà điểm nhận và điểm trả hàng hóa, hành khách, hành lý thuộc vùng biển Việt Nam.(Theo Khoản 23, Điều 4, Bộ ...
KẾT CẤU HẠ TẦNG HÀNG HẢI
Bao gồm kết cấu hạ tầng cảng biển, cảng dầu khí ngoài khơi, luồng hàng hải, hệ thống hỗ trợ hàng hải, báo hiệu hàng hải, hệ thống thông tin điện tử hàng hải, đê ...
GT
Là ký hiệu viết tắt của tổng dung tích của tàu biển được xác định theo Công ước quốc tế về đo dung tích tàu biển năm 1969.(Theo Khoản 25, Điều 4, Bộ luật hàng ...
CÔNG NHÂN VÀ VIÊN CHỨC QUỐC PHÒNG
Là công dân Việt Nam có trình độ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ, được tuyển chọn, tuyển dụng vào Quân đội nhân dân theo vị trí việc Làm hoặc chức danh nghề nghiệp mà ...
QUÂN NHÂN CHUYÊN NGHIỆP TẠI NGŨ
Là quân nhân chuyên nghiệp đang phục vụ trong lực lượng thường trực của Quân đội nhân dân.(Theo Khoản 3, Điều 2, Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng 2015)
QUÂN NHÂN CHUYÊN NGHIỆP DỰ BỊ
Là công dân Việt Nam có trình độ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ đã đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị của Quân đội nhân dân theo quy định của Luật này.(Theo Khoản ...
CHIẾN ĐẤU VIÊN
Là quân nhân chuyên nghiệp tại ngũ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu.(Theo Khoản 5, Điều 2, Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng 2015)
BÁO CHÍ
Là sản phẩm thông tin về các sự kiện, vấn đề trong đời sống xã hội thể hiện bằng chữ viết, hình ảnh, âm thanh, được sáng tạo, xuất bản định kỳ và phát hành, ...