Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 4640 trong tổng số 7.658 thuật ngữ

DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
Là tập hợp các đề xuất có liên quan đến việc sử dụng vốn để tiến hành hoạt động xây dựng để xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo công trình xây ...
CƠ QUAN CHUYÊN MÔN TRỰC THUỘC NGƯỜI QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ
Là cơ quan, tổ chức có chuyên môn phù hợp với tính chất, nội dung của dự án và được người quyết định đầu tư giao nhiệm vụ thẩm định.(Theo khoản 14 ...
CƠ QUAN CHUYÊN MÔN VỀ XÂY DỰNG
Là cơ quan chuyên môn trực thuộc Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành; Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ...
CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÂY DỰNG
Gồm Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung Là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành ...
CỐT XÂY DỰNG
Là cao độ xây dựng tối thiểu bắt buộc phải tuân thủ được chọn phù hợp với quy hoạch về cao độ nền và thoát nước mưa.(Theo khoản 11 Điều 3 Luật ...
CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
Là sản phẩm được tạo thành bởi sức lao động của con người, vật liệu xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình, được liên kết định vị với ...
CHỦ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG(SAU ĐÂY GỌI LÀ CHỦ ĐẦU TƯ)
Là cơ quan, tổ chức, cá nhân sở hữu vốn, vay vốn hoặc được giao trực tiếp quản lý, sử dụng vốn để thực hiện hoạt động đầu tư xây ...
CHỈ TIÊU KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA ĐỒ ÁN QUY HOẠCHXÂY DỰNG
Là chỉ tiêu được dự báo, xác định, lựa chọn Làm cơ sở đề xuất các phương án, giải pháp quy hoạch xây dựng bao gồm quy mô dân số, đất đai, ...
CHỈ TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT QUY HOẠCH XÂY DỰNG
Là chỉ tiêu để quản lý phát triển không gian, kiến trúc được xác định cụ thể cho một khu vực hay một lô đất bao gồm mật độ xây ...
CHỈ GIỚI XÂY DỰNG
Là đường giới hạn cho phép xây dựng công trình chính trên thửa đất.(Theo khoản 6 Điều 3 Luật xây 2014)
CHỈ GIỚI ĐƯỜNG ĐỎ
Là đường ranh giới được xác định trên bản đồ quy hoạch và thực địa để phân định ranh giới giữa phần đất được xây dựng công trình và phần ...
BỘ QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CHUYÊN NGÀNH
Là Bộ được giao nhiệm vụ quản lý, thực hiện đầu tư xây dựng công trình thuộc chuyên ngành xây dựng do mình quản lý.(Theo khoản 4 Điều 3 Luật ...
BÁO CÁO KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
Là tài liệu trình bày các nội dung về sự cần thiết, mức độ khả thi và hiệu quả của việc đầu tư xây dựng theo phương án thiết kế ...
BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
Là tài liệu trình bày các nội dung nghiên cứu về sự cần thiết, mức độ khả thi và hiệu quả của việc đầu tư xây dựng theo phương án thiết kế ...
BÁO CÁO NGHIÊN CỨU TIỀN KHẢ THI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
Là tài liệu trình bày các nội dung nghiên cứu sơ bộ về sự cần thiết, tính khả thi và hiệu quả của việc đầu tư xây dựng, Làm cơ ...
CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN CẤP THỊ THỰC CỦA VIỆT NAMỞ NƯỚC NGOÀI
Gồm cơ quan đại diện hoặc cơ quan khác của Việt Nam ở nước ngoài được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự.(Theo khoản 17 Điều 3 Luật nhập ...
ĐƠN VỊ KIỂM SOÁT XUẤT NHẬP CẢNH
Là đơn vị chuyên trách Làm nhiệm vụ kiểm soát nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh của người nước ngoài tại cửa khẩu.(Theo khoản 16 Điều 3 Luật nhập cảnh, ...
CƠ QUAN QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH
Là cơ quan chuyên trách thuộc Bộ Công an Làm nhiệm vụ quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.(Theo khoản ...
THẺ THƯỜNG TRÚ
Là loại giấy tờ do cơ quan quản lý xuất nhập cảnh cấp cho người nước ngoài được phép cư trú không thời hạn tại Việt Nam và có giá ...
THẺ TẠM TRÚ
Là loại giấy tờ do cơ quan quản lý xuất nhập cảnh hoặc cơ quan có thẩm quyền của Bộ Ngoại giao cấp cho người nước ngoài được phép cư ...
CHỨNG NHẬN TẠM TRÚ
Là việc cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam xác định thời hạn người nước ngoài được phép tạm trú tại Việt Nam.(Theo khoản 12 Điều 3 Luật nhập ...
BUỘC XUẤT CẢNH
Là việc người có thẩm quyền của Việt Nam quyết định người nước ngoài phải rời khỏi lãnh thổ Việt Nam qua cửa khẩu của Việt Nam.(Theo khoản 8 Điều ...
TẠM HOÃN XUẤT CẢNH
là việc dừng, không được xuất cảnh có thời hạn đối với công dân Việt Nam.(Theo Khoản 7, Điều 2, Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019)
QUÁ CẢNH
Là việc người nước ngoài đi qua hoặc lưu lại khu vực quá cảnh tại cửa khẩu quốc tế của Việt Nam để đi nước thứ ba.(Theo khoản 5 Điều ...
GIẤY TỜ CÓ GIÁ TRỊ ĐI LẠIQUỐCTẾ
Là loại giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của một nước cấp cho người không quốc tịch đang cư trú tại nước đó và được cơ quan có ...
GIẤY TỜ XÁC ĐỊNH QUỐC TỊCH NƯỚC NGOÀI
Là loại giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài hoặc Liên hợp quốc cấp, gồm hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu ...
HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN TRỰC TIẾP SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP
Là hộ gia đình, cá nhân đã được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp; nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp và ...
HỘ GIA ĐÌNH SỬ DỤNG ĐẤT
Là những người có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, đang sống chung và có quyền ...
ĐẤT ĐỂ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NGẦM
Là phần đất để xây dựng công trình trong lòng đất mà công trình này không phải Là phần ngầm của công trình xây dựng trên mặt đất.(Theo khoản 28 ...
TỔ CHỨC KINH TẾ
Bao gồm doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ chức kinh tế khác theo quy định của pháp luật về dân sự, trừ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ...
TỔ CHỨC SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP
Là tổ chức do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thành lập, có chức năng thực hiện ...
HỦY HOẠI ĐẤT
Là hành vi Làm biến dạng địa hình, Làm suy giảm chất lượng đất, gây ô nhiễm đất, Làm mất hoặc giảm khả năng sử dụng đất theo mục đích ...
TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI
Là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất giữa hai hoặc nhiều bên trong quan hệ đất đai.(Theo khoản 24 Điều 3 Luật đất đai 2013)
CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI
Là tập hợp các dữ liệu đất đai được sắp xếp, tổ chức để truy cập, khai thác, quản lý và cập nhật thông qua phương tiện điện tử.(Theo khoản ...
HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐẤT ĐAI
Là hệ thống tổng hợp các yếu tố hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, phần mềm, dữ liệu và quy trình, thủ tục được xây dựng để thu ...
TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT
Là số tiền mà người sử dụng đất phải trả cho Nhà nước khi được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích ...
KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI
Là việc Nhà nước tổ chức điều tra, tổng hợp, đánh giá trên hồ sơ địa chính và trên thực địa về hiện trạng sử dụng đất tại thời điểm ...
GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
Là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người ...
ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI, NHÀ Ở, TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
Là việc kê khai và ghi nhận tình trạng pháp lý về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất và quyền ...
HỖ TRỢ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT
Là việc Nhà nước trợ giúp cho người có đất thu hồi để ổn định đời sống, sản xuất và phát triển.(Theo khoản 14 Điều 3 Luật đất đai 2013)

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH