Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 3481 đến 3510 trong tổng số 3.800 thuật ngữ

HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ
Là hoạt động sáng tạo tác phẩm báo chí, sản phẩm báo chí, sản phẩm thông tin có tính chất báo chí; cung cấp thông tin và phản hồi thông tin cho báo chí; cải ...
BÁO IN
Là loại hình báo chí sử dụng chữ viết, tranh, ảnh, thực hiện bằng phương tiện in để phát hành đến bạn đọc, gồm báo in, tạp chí in.(Theo Khoản 3, Điều 3, Luật báo ...
BÁO NÓI
Là loại hình báo chí sử dụng tiếng nói, âm thanh, được truyền dẫn, phát sóng trên các hạ tầng kỹ thuật ứng dụng công nghệ khác nhau.(Theo Khoản 4, Điều 3, Luật báo chí 2015)
BÁO HÌNH
Là loại hình báo chí sử dụng hình ảnh Là chủ yếu, kết hợp tiếng nói, âm thanh, chữ viết, được truyền dẫn, phát sóng trên các hạ tầng kỹ thuật ứng dụng công nghệ ...
BÁO ĐIỆN TỬ
Là loại hình báo chí sử dụng chữ viết, hình ảnh, âm thanh, được truyền dẫn trên môi trường mạng, gồm báo điện tử và tạp chí điện tử.(Theo Khoản 6, Điều 3, Luật báo ...
TÁC PHẨM BÁO CHÍ
Là đơn vị cấu thành nhỏ nhất của sản phẩm báo chí, có nội dung độc lập và cấu tạo hoàn chỉnh, gồm tin, bài được thể hiện bằng chữ viết, âm thanh hoặc hình ...
SẢN PHẨM BÁO CHÍ
Là ấn phẩm, phụ trương của báo in; nội dung hoàn chỉnh của báo điện tử; bản tin thông tấn; kênh phát thanh, kênh truyền hình; chuyên trang của báo điện tử.(Theo Khoản 8, Điều ...
BẢN TIN THÔNG TẤN
Là sản phẩm báo chí xuất bản định kỳ của cơ quan thông tấn nhà nước, được thể hiện bằng chữ viết, tiếng nói, âm thanh, hình ảnh để chuyển tải tin tức thời sự ...
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH, CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH
Là tập hợp các tin, bài trên báo nói, báo hình theo một chủ đề trong thời lượng nhất định, có dấu hiệu nhận biết mở đầu và kết thúc.(Theo Khoản 10, Điều 3, Luật ...
KÊNH PHÁT THANH, KÊNH TRUYỀN HÌNH
Là sản phẩm báo chí, gồm các chương trình phát thanh, truyền hình được sắp xếp ổn định, liên tục, được phát sóng trong khung giờ nhất định và có dấu hiệu nhận biết.(Theo Khoản ...
PHỤ TRƯƠNG
Là trang tăng thêm ngoài số trang quy định và được phát hành cùng số chính của báo in.(Theo Khoản 12, Điều 3, Luật báo chí 2015)
TRANG CHỦ
Là trang thông tin hiển thị đầu tiên của báo điện tử, có địa chỉ tên miền quy định tại giấy phép hoạt động báo điện tử.(Theo Khoản 13, Điều 3, Luật báo chí 2015)
CHUYÊN TRANG CỦA BÁO ĐIỆN TỬ
Là trang thông tin về một chủ đề nhất định, phù hợp với tôn chỉ, Mục đích của báo điện tử, có tên miền cấp dưới của tên miền đã được quy định tại giấy ...
TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
Là sản phẩm báo chí xuất bản định kỳ, đăng tin, bài có tính chất chuyên ngành, được truyền dẫn trên môi trường mạng.(Theo Khoản 15, Điều 3, Luật báo chí 2015)
TẠP CHÍ KHOA HỌC
Là sản phẩm báo chí xuất bản định kỳ để công bố kết quả nghiên cứu khoa học, thông tin về hoạt động khoa học chuyên ngành.(Theo Khoản 16, Điều 3, Luật báo chí 2015)
SẢN PHẨM THÔNG TIN CÓ TÍNH CHẤT BÁO CHÍ
Là sản phẩm thông tin được thể hiện bằng các thể loại báo chí, được đăng trên bản tin, đặc san, trang thông tin điện tử tổng hợp của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.(Theo ...
BẢN TIN
Là sản phẩm thông tin có tính chất báo chí xuất bản định kỳ, sử dụng thể loại tin tức để thông tin về hoạt động nội bộ, hướng dẫn nghiệp vụ, kết quả nghiên ...
ĐẶC SAN
Là sản phẩm thông tin có tính chất báo chí xuất bản không định kỳ theo sự kiện, chủ đề.(Theo Khoản 19, Điều 3, Luật báo chí 2015)
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP
Là sản phẩm thông tin có tính chất báo chí của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cung cấp thông tin tổng hợp trên cơ sở đăng đường dẫn truy cập tới nguồn tin báo ...
BẢO VỆ TRẺ EM
Là việc thực hiện các biện pháp phù hợp để bảo đảm trẻ em được sống an toàn, Lành mạnh; phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm hại trẻ em; trợ ...
PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN CỦA TRẺ EM
Là sự phát triển đồng thời cả về thể chất, trí tuệ, tinh thần, đạo đức và mối quan hệ xã hội của trẻ em.(Theo Khoản 2, Điều 4, Luật trẻ em 2016)
CHĂM SÓC THAY THẾ
Là việc tổ chức, gia đình, cá nhân nhận trẻ em về chăm sóc, nuôi dưỡng khi trẻ em không còn cha mẹ; trẻ em không được hoặc không thể sống cùng cha đẻ, mẹ ...
NGƯỜI CHĂM SÓC TRẺ EM
Là người đảm nhận nhiệm vụ chăm sóc trẻ em, bao gồm người giám hộ của trẻ em; người nhận chăm sóc thay thế hoặc người được giao trách nhiệm cùng với cha, mẹ của ...
XÂM HẠI TRẺ EM
Là hành vi gây tổn hại về thể chất, tình cảm, tâm lý, danh dự, nhân phẩm của trẻ em dưới các hình thức bạo lực, bóc lột, xâm hại tình dục, mua bán, bỏ ...
BÓC LỘT TRẺ EM
Là hành vi bắt trẻ em lao động trái quy định của pháp luật về lao động; trình diễn hoặc sản xuất sản phẩm khiêu dâm; tổ chức, hỗ trợ hoạt động du lịch nhằm ...
XÂM HẠI TÌNH DỤC TRẺ EM
Là việc dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực, ép buộc, lôi kéo, dụ dỗ trẻ em tham gia vào các hành vi liên quan đến tình dục, bao gồm hiếp dâm, cưỡng dâm, ...
BỎ RƠI, BỎ MẶC TRẺ EM
Là hành vi của cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm của mình trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em.(Theo Khoản ...
TRẺ EM CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT
Là trẻ em không đủ Điều kiện thực hiện được quyền sống, quyền được bảo vệ, quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng, quyền học tập, cần có sự hỗ trợ, can thiệp đặc biệt của ...
GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN QUYỀN TRẺ EM THEO Ý KIẾN, NGUYỆN VỌNG CỦA TRẺ EM
Là việc xem xét, đánh giá hoạt động của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan về trách nhiệm bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và giải quyết các ý kiến, kiến ...
THÔNG TIN
Là tin, dữ liệu được chứa đựng trong văn bản, hồ sơ, tài liệu có sẵn, tồn tại dưới dạng bản viết, bản in, bản điện tử, tranh, ảnh, bản vẽ, băng, đĩa, bản ghi ...