Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 4560 trong tổng số 7.658 thuật ngữ

TRỊ GIÁ HẢI QUAN
Là trị giá của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phục vụ cho mục đích tính thuế, thống kê hải quan.(Theo khoản 24 Điều 4 Luật Hải quan 2014)
THÔNG TIN HẢI QUAN
Là những thông tin, dữ liệu về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động xuất khẩu, ...
THÔNG QUAN
Là việc hoàn thành các thủ tục hải quan để hàng hóa được nhập khẩu, xuất khẩu hoặc đặt dưới chế độ quản lý nghiệp vụ hải quan khác.(Theo khoản ...
TÀI SẢN DI CHUYỂN
Là đồ dùng, vật dụng phục vụ sinh hoạt, Làm việc của cá nhân, gia đình, tổ chức được mang theo khi thôi cư trú, chấm dứt hoạt động ở ...
PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI
Bao gồm phương tiện vận tải đường bộ, đường sắt, đường hàng không, đường biển, đường thủy nội địa xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.(Theo khoản 17 Điều 4 Luật ...
PHÂN LOẠI HÀNG HÓA
Là việc căn cứ vào đặc điểm, thành phần, cấu tạo, tính chất lý, hóa, công dụng, quy cách đóng gói và các thuộc tính khác của hàng hóa để ...
NIÊM PHONG HẢI QUAN
Là việc sử dụng các công cụ kỹ thuật hoặc các dấu hiệu để nhận biết và bảo đảm tính nguyên trạng của hàng hóa.(Theo khoản 15 Điều 4 Luật ...
NGƯỜI KHAI HẢI QUAN
Bao gồm: chủ hàng hóa; chủ phương tiện vận tải; người điều khiển phương tiện vận tải; đại lý Làm thủ tục hải quan, người khác được chủ hàng hóa, ...
KIỂM TRA HẢI QUAN
Là việc cơ quan hải quan kiểm tra hồ sơ hải quan, các chứng từ, tài liệu liên quan và kiểm tra thực tế hàng hóa, phương tiện vận tải.(Theo khoản ...
KIỂM SOÁT HẢI QUAN
Là biện pháp tuần tra, điều tra, xác minh hoặc biện pháp nghiệp vụ khác do cơ quan hải quan áp dụng để phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái ...
KHO BẢO THUẾ
Là kho dùng để chứa nguyên liệu, vật tư nhập khẩu đã được thông quan nhưng chưa nộp thuế để sản xuất hàng hóa xuất khẩu của chủ kho bảo ...
HỒ SƠ HẢI QUAN
gồm tờ khai hải quan, các chứng từ phải nộp hoặc xuất trình cho cơ quan hải quan theo quy định của Luật này.(Theo khoản 8 Điều 4 Luật Hải quan 2014)
HÀNH LÝ CỦA NGƯỜI XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH
Là vật dụng cần thiết cho nhu cầu sinh hoạt hoặc mục đích chuyến đi của người xuất cảnh, nhập cảnh, bao gồm hành lý mang theo người, hành lý ...
HÀNGHÓA
Bao gồm động sản có tên gọi và mã số theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam được xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hoặc được ...
GIÁM SÁT HẢI QUAN
Là biện pháp nghiệp vụ do cơ quan hải quan áp dụng để bảo đảm sự nguyên trạng của hàng hóa, sự tuân thủ quy định của pháp luật trong việc ...
ĐỊA ĐIỂM THU GOM HÀNG LẺ
Là khu vực kho, bãi dùng để thực hiện các hoạt động thu gom, chia, tách hàng hóa của nhiều chủ hàng vận chuyển chung công-te-nơ.(Theo khoản 4 Điều 4 Luật Hải ...
CƠ CHẾ MỘT CỬA QUỐC GIA
Là việc cho phép người khai hải quan gửi thông tin, chứng từ điện tử để thực hiện thủ tục hải quan và thủ tục của cơ quan quản lý ...
CHUYỂN TẢI
Là việc chuyển hàng hóa từ phương tiện vận tải vận chuyển nội địa, phương tiện vận tải nhập cảnh sang phương tiện vận tải xuất cảnh để xuất khẩu hoặc từ ...
CHUYỂN CỬA KHẨU
Là việc chuyển hàng hóa, phương tiện vận tải đang chịu sự kiểm tra, giám sát hải quan từ địa điểm Làm thủ tục hải quan này đến địa điểm Làm ...
TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG
Bao gồm Phòng công chứng và Văn phòng công chứng được tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật này và các văn bản quy phạm pháp luật ...
VĂN BẢN CÔNG CHỨNG
Là hợp đồng, giao dịch, bản dịch đã được công chứng viên chứng nhận theo quy định của Luật này.(Theo khoản 4 Điều 2 Luật Công chứng 2014)
NGƯỜI YÊU CẦU CÔNG CHỨNG
Là cá nhân, tổ chức Việt Nam hoặc cá nhân, tổ chức nước ngoài có yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch, bản dịch theo quy định của Luật ...
QUAN HỆ HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI
Là quan hệ hôn nhân và gia đình mà ít nhất một bên tham gia Là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài; quan hệ hôn ...
MANG THAI HỘ VÌ MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI
Là việc một người phụ nữ mang thai cho người khác bằng việc áp dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản để được hưởng lợi về kinh tế hoặc lợi ...
MANG THAI HỘ VÌ MỤC ĐÍCH NHÂN ĐẠO
Là việc một người phụ nữ tự nguyện, không vì mục đích thương mại giúp mang thai cho cặp vợ chồng mà người vợ không thể mang thai và sinh ...
SINH CON BẰNG KỸ THUẬT HỖ TRỢ SINH SẢN
Là việc sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh nhân tạo hoặc thụ tinh trong ống nghiệm.(Theo khoản 21 Điều 3 Luật hôn nhân và gia đình 2014)
NHU CẦU THIẾT YẾU
Là nhu cầu sinh hoạt thông thường về ăn, mặc, ở, học tập, khám bệnh, chữa bệnh và nhu cầu sinh hoạt thông thường khác không thể thiếu cho cuộc ...
NHỮNG NGƯỜI CÓ HỌ TRONG PHẠM VI BA ĐỜI
Là những người cùng một gốc sinh ra gồm cha mẹ Là đời thứ nhất; anh, chị, em cùng cha mẹ, cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha Là ...
NHỮNG NGƯỜI CÙNG DÒNG MÁUVỀ TRỰC HỆ
Là những người có quan hệ huyết thống, trong đó, người này sinh ra người kia kế tiếp nhau(Theo khoản 17 Điều 3 Luật hôn nhân và gia đình 2014)
THÀNH VIÊN GIA ĐÌNH
Bao gồm vợ, chồng; cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi, cha dượng, mẹ kế, cha mẹ vợ, cha mẹ chồng; con đẻ, con nuôi, con riêng của vợ hoặc chồng, ...
LY HÔN GIẢ TẠO
Là việc lợi dụng ly hôn để trốn tránh nghĩa vụ tài sản, vi phạm chính sách, pháp luật về dân số hoặc để đạt được mục đích khác mà ...
THỜI KỲ HÔN NHÂN
Là khoảng thời gian tồn tại quan hệ vợ chồng, được tính từ ngày đăng ký kết hôn đến ngày chấm dứt hôn nhân.(Theo khoản 13 Điều 3 Luật hôn ...
YÊU SÁCH CỦA CẢI TRONG KẾT HÔN
Là việc đòi hỏi về vật chất một cách quá đáng và coi đó Là điều kiện để kết hôn nhằm cản trở việc kết hôn tự nguyện của nam, ...
KẾT HÔN GIẢ TẠO
Là việc lợi dụng kết hôn để xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú, nhập quốc tịch Việt Nam, quốc tịch nước ngoài; hưởng chế độ ưu đãi của Nhà nước hoặc để ...
CẢN TRỞ KẾT HÔN, LY HÔN
Là việc đe dọa, uy hiếp tinh thần, hành hạ, ngược đãi, yêu sách của cải hoặc hành vi khác để ngăn cản việc kết hôn của người có đủ ...
CƯỠNG ÉP KẾT HÔN, LY HÔN
Là việc đe dọa, uy hiếp tinh thần, hành hạ, ngược đãi, yêu sách của cải hoặc hành vi khác để buộc người khác phải kết hôn hoặc ly hôn ...
KẾT HÔN TRÁI PHÁP LUẬT
Là việc nam, nữ đã đăng ký kết hôn tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng một bên hoặc cả hai bên vi phạm điều kiện kết hôn ...
TẬP QUÁN VỀ HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH
Là quy tắc xử sự có nội dung rõ ràng về quyền, nghĩa vụ của các bên trong quan hệ hôn nhân và gia đình, được lặp đi, lặp lại ...
CHẾ ĐỘ HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH
Là toàn bộ những quy định của pháp luật về kết hôn, ly hôn; quyền và nghĩa vụ giữa vợ và chồng, giữa cha mẹ và con, giữa các thành ...
HÔN NHÂN
Là quan hệ giữa vợ và chồng sau khi kết hôn.(Theo khoản 1 Điều 3 Luật hôn nhân và gia đình 2014)