Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 4400 trong tổng số 9.730 thuật ngữ

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ LÀM THỦ TỤC CHO PHƯƠNG TIỆN, TÀU BIỂN, THỦY PHI CƠ, PHƯƠNG TIỆN THỦY NƯỚC NGOÀI VÀO, RỜI CẢNG, BẾN THỦY NỘI ĐỊA, KHU NEO ĐẬU
Là chủ phương tiện, tàu biển, thủy phi cơ, phương tiện thủy nước ngoài, thuyền viên, người lái phương tiện, người khai thác thủy phi cơ hoặc người được ủy ...
NGƯỜI QUẢN LÝ KHAI THÁC CẢNG, BẾN THỦY NỘI ĐỊA, KHU NEO ĐẬU
Là chủ cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu trực tiếp khai thác cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu hoặc tổ chức, cá nhân thuê cảng, bến ...
CHỦ CẢNG, BẾN THỦY NỘI ĐỊA, KHU NEO ĐẬU
Là tổ chức, cá nhân sở hữu công trình cảng, bến thủy nội địa, phao neo, trụ neo và được giao sử dụng vùng đất, vùng nước của cảng, bến ...
KHU NEO ĐẬU
Là vùng nước bên ngoài vùng nước của cảng, bến thủy nội địa được thiết lập bằng hệ thống phao neo, trụ neo hoặc tự neo để phương tiện, tàu ...
BẾN PHAO
Là bến thủy nội địa sử dụng kết cấu nổi, phương tiện, pông - tông đặt tại một vị trí ổn định trên vùng nước để tiếp nhận phương tiện ...
BẾN KHÁCH NGANG SÔNG
Là bến thủy nội địa chuyên phục vụ vận tải hành khách, hàng hóa từ bờ bên này sang bờ bên kia sông, kênh, rạch, hồ, đầm phá. một vị ...
CẢNG, BẾN THỦY NỘI ĐỊA CHUYÊN DÙNG
Là cảng, bến thủy nội địa chỉ xếp, dỡ nguyên liệu, nhiên liệu, khoáng sản, vật tư, thiết bị phục vụ sản xuất cho chủ cảng, bến đó hoặc phục ...
LUỒNG CHẠY TÀU THUYỀN
Là vùng nước được giới hạn bằng hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa để phương tiện đi lại thông suốt, an toàn (trong nghị định này gọi là ...
KẾT CẤU HẠ TẦNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA,
Gồm luồng đường thủy nội địa, hành lang bảo vệ luồng, cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu, âu tàu, công trình đưa phương tiện qua đập thác; kè, ...
CẤU KIỆN XÂY DỰNG
Là sản phẩm vật liệu xây dựng được chế tạo để lắp ghép thành kết cấu công trình.(Theo Khoản 3 Điều 3 Nghị định 09/2021/NĐ-CP về quản lý vật liệu ...
VẬT LIỆU XÂY DỰNG TIẾT KIỆM TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN, TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG, THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG
Bao gồm vật liệu xây không nung, vật liệu xây dựng được sản xuất từ việc sử dụng chất thải làm nguyên liệu hoặc nhiên liệu, vật liệu xây dựng ...
VẬT LIỆU XÂY DỰNG
Là sản phẩm, hàng hóa được sử dụng để tạo nên công trình xây dựng, trừ các trang thiết bị điện và thiết bị công nghệ.(Theo Khoản 1 Điều 3 ...
VĂN BẢN CHO PHÉP KHAI THÁC, SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN BIỂN CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN CẤP CHO TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT
Là:a) Giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên biển được cấp cho tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật chuyên ngành;b) Trường hợp pháp luật chuyên ...
VÙNG BIỂN 06 HẢI LÝ
Là vùng biển có ranh giới trong là đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm, ranh giới ngoài là đường cách đường mép nước biển thấp ...
VÙNG BIỂN 03 HẢI LÝ
Là vùng biển có ranh giới trong là đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm, ranh giới ngoài là đường cách đường mép nước biển thấp ...
KHU VỰC BIỂN LIÊN VÙNG
Là khu vực biển có phạm vi thuộc hai hay nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển hoặc có một phần diện tích nằm trong vùng biển ...
KHU VỰC BIỂN GIAO CHO TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
Là một phần của vùng biển việt nam có vị trí, tọa độ, ranh giới, diện tích, độ sâu cụ thể được xác định bởi một hoặc nhiều thành phần ...
GIAO KHU VỰC BIỂN
Là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định cho tổ chức, cá nhân được phép sử dụng một hoặc nhiều khu vực biển nhất định (sau đây ...
DỊCH VỤ ĐƯA ĐÓN TRẺ
Là các dịch vụ đưa đón trẻ em mầm non từ nơi ở đến cơ sở giáo dục mầm non và ngược lại.(Theo Khoản 5 Điều 2 Nghị định 105/2020/NĐ-CP ...
DỊCH VỤ GIÁO DỤC MẦM NON NGOÀI GIỜ
Là các dịch vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em mầm non ngoài giờ chính khóa theo quy định của pháp luật.(Theo Khoản 4 Điều 2 Nghị định ...
DỊCH VỤ BÁN TRÚ
Là các dịch vụ phục vụ trực tiếp cho trẻ em ăn, ngủ trưa tại cơ sở giáo dục mầm non.(Theo Khoản 3 Điều 2 Nghị định 105/2020/NĐ-CP quy định ...
CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON ĐỘC LẬP
Là cơ sở giáo dục khác trong hệ thống giáo dục quốc dân, bao gồm: nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập đã ...
CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON Ở ĐỊA BÀN CÓ KHU CÔNG NGHIỆP:
Là cơ sở giáo dục mầm non thuộc địa bàn cấp huyện, nơi có khu công nghiệp đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập theo quy ...
LÔ RUỘNG LÚA THƠM
Là diện tích xác định của một thửa hoặc nhiều thửa ruộng liền kề được gieo cấy cùng một loại giống, cùng thời gian.(Theo Khoản 2 Điều 3 Nghị định ...
GẠO THƠM
Là loại gạo thuộc Danh mục quy định tại điểm 8 tiểu mục 1 mục B Phụ lục 2-A của Hiệp định EVFTA, được ban hành tại Phụ lục I ...
TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH KHI NHẬP KHẨU GỖ
Là việc chủ gỗ nhập khẩu cung cấp các thông tin liên quan đến tính hợp pháp của nguồn gốc gỗ nhập khẩu, thực hiện các biện pháp đánh giá ...
GỖ THUỘC LOẠI RỦI RO CAO
Là gỗ thuộc một trong các tiêu chí theo quy định tại khoản 1 điều 6 nghị định này.(Theo Khoản 12 Điều 3 Nghị định 102/2020/NĐ-CP quy định về Hệ ...
QUỐC GIA THUỘC VÙNG ĐỊA LÝ TÍCH CỰC
Là quốc gia đáp ứng được một trong các tiêu chí quy định tại khoản 1 điều 5 nghị định này.(Theo Khoản 11 Điều 3 Nghị định 102/2020/NĐ-CP quy định ...
BẢNG KÊ GỖ
Là các thông tin về lô hàng gỗ do chủ gỗ kê khai khi nhập khẩu, xuất khẩu gỗ. chủ gỗ chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội ...
QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT CÓ LIÊN QUAN CỦA QUỐC GIA NƠI KHAI THÁC
Là những quy định hiện hành của quốc gia đó về khai thác rừng, quản lý rừng, thuế, thương mại, hải quan đối với gỗ.(Theo Khoản 9 Điều 3 Nghị ...
HỆ THỐNG THÔNG TIN PHÂN LOẠI DOANH NGHIỆP
Là hệ thống tự động để phân loại doanh nghiệp có chức năng tiếp nhận thông tin đăng ký phân loại doanh nghiệp, xử lý và lưu trữ thông tin, ...
LÔ HÀNG GỖ NHẬP KHẨU, XUẤT KHẨU; TẠM NHẬP, TÁI XUẤT
Là một số lượng gỗ nhất định được nhập khẩu, xuất khẩu; tạm nhập, tái xuất một lần cùng với hồ sơ nhập khẩu, xuất khẩu; tạm nhập, tái xuất.(Theo ...
CƠ QUAN KIỂM LÂM SỞ TẠI
Bao gồm cơ quan kiểm lâm cấp huyện, cơ quan kiểm lâm cấp tỉnh ở những địa phương không có cơ quan kiểm lâm cấp huyện.(Theo Khoản 6 Điều 3 ...
XÁC MINH
Là những hoạt động kiểm tra, đối chiếu tính hợp lệ, hợp pháp và sự phù hợp của hồ sơ với thực tế lô hàng gỗ nhập khẩu, xuất khẩu.(Theo ...
TỔ CHỨC
Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, ban quản lý rừng phòng hộ, ban quản lý rừng đặc dụng và các tổ chức khác được thành ...
CHỦ GỖ
Là tổ chức; hộ kinh doanh, hộ gia đình, cộng đồng dân cư, cá nhân (sau đây viết tắt là cá nhân) có quyền sở hữu hợp pháp đối với ...
GIẤY PHÉP KINH DOANH KHÍ
Gồm giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LPG/LNG/CNG, giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG/LNG/CNG, giấy chứng nhận ...
GIẤY PHÉP KINH DOANH XĂNG DẦU
Gồm giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu, giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu, giấy xác nhận đủ điều kiện ...
HÀNG HÓA KHÔNG RÕ NGUỒN GỐC, XUẤT XỨ
Là hàng hóa lưu thông trên thị trường không có căn cứ xác định được nguồn gốc nơi sản xuất hoặc xuất xứ của hàng hóa. căn cứ xác định ...
BÊN THỨ BA TRONG VIỆC CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ TỚI NGƯỜI TIÊU DÙNG
Là các tổ chức, cá nhân được tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ yêu cầu thực hiện việc cung cấp thông tin về hàng hóa, dịch ...

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH