Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 4240 trong tổng số 7.658 thuật ngữ

VÙNG ĐẤT CẢNG
Là vùng đất được giới hạn để xây dựng cầu cảng, kho, bãi, nhà xưởng, trụ sở, cơ sở dịch vụ, hệ thống giao thông, thông tin liên lạc, điện, ...
Ụ NỔI
Là cấu trúc nổi không tự hành dùng để nâng, hạ tàu thuyền phục vụ cho mục đích đóng mới, sửa chữa, kiểm tra tàu thuyền.(Theo Khoản 7, Điều 4, ...
GIÀN DI ĐỘNG
Là cấu trúc nổi chuyên dùng phục vụ thăm dò, khai thác và hoạt động trên biển.(Theo Khoản 6, Điều 4, Bộ luật hàng hải Việt Nam 2015)
KHO CHỨA NỔI
Là cấu trúc nổi chuyên dùng để chứa, sơ chế dầu phục vụ thăm dò, khai thác, chế biến dầu khí.(Theo Khoản 5, Điều 4, Bộ luật hàng hải Việt ...
TÀU LẶN
Là phương tiện có khả năng hoạt động dưới mặt nước phụ thuộc vào sự hỗ trợ của phương tiện, thiết bị trên mặt nước hoặc trên bờ.(Theo Khoản 4, ...
TÀU NGẦM
Là phương tiện có khả năng hoạt động độc lập trên mặt nước và dưới mặt nước.(Theo Khoản 3, Điều 4, Bộ luật hàng hải Việt Nam 2015)
TÀU CÔNG VỤ
Là tàu thuyền chuyên dùng để thực hiện công vụ của Nhà nước không vì mục đích thương mại.(Theo Khoản 2, Điều 4, Bộ luật hàng hải Việt Nam 2015)
PHIẾU TRƯNG CẦU Ý DÂN
Là phiếu theo mẫu do Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định, trong đó ghi rõ nội dung trưng cầu ý dân để sử dụng trong từng cuộc trưng ...
ĐỀ NGHỊ TRƯNG CẦU Ý DÂN
Là việc cơ quan, người có thẩm quyền theo quy định của Luật này đề xuất vấn đề cần trưng cầu ý dân để Quốc hội xem xét, quyết định.(Theo ...
THÂN NHÂN CỦA NGƯỜI BỊ TẠM GIỮ, NGƯỜI BỊ TẠM GIAM
Là người có quan hệ ông bà nội, ông bà ngoại; bố mẹ đẻ, bố mẹ nuôi, bố mẹ vợ, bố mẹ chồng; vợ, chồng; anh chị em ruột hoặc ...
CHỈ BẢN
là bản ghi thông tin tóm tắt về lý lịch và in dấu vân tất cả các ngón tay của người chấp hành án do cơ quan có thẩm quyền ...
DANH BẢN
là bản ghi thông tin tóm tắt về lý lịch, nhân dạng, ảnh chụp ba tư thế, in dấu vân hai ngón tay trỏ của người chấp hành án, người ...
TRÍCH XUẤT
là việc thực hiện quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền theo quy định của Luật này đưa phạm nhân, người bị kết án tử hình hoặc người ...
CƠ SỞ GIAM GIỮ
Là nơi tổ chức giam giữ, quản lý người bị tạm giữ, người bị tạm giam, bao gồm trại tạm giam, nhà tạm giữ, buồng tạm giữ thuộc đồn biên ...
CHẾ ĐỘ TẠM GIỮ, TẠM GIAM
Là chế độ quản lý giam giữ người bị tạm giữ, người bị tạm giam và chế độ ăn, ở, mặc, tư trang, chăm sóc y tế, sinh hoạt tinh ...
NGƯỜI BỊ TẠM GIAM
Là người đang bị quản lý tại cơ sở giam giữ trong thời hạn tạm giam, gia hạn tạm giam theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự, ...
NGƯỜI BỊ TẠM GIỮ
Là người đang bị quản lý tại cơ sở giam giữ trong thời hạn tạm giữ, gia hạn tạm giữ theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.(Theo ...
TRỞ NGẠI KHÁCH QUAN
Là những trở ngại do hoàn cảnh khách quan tác động Làm cho người có quyền, nghĩa vụ không thể biết về việc quyền, lợi ích hợp pháp của mình ...
VỤ ÁN PHỨC TẠP
Là vụ án có liên quan đến quyền và lợi ích của nhiều người; có tài liệu, chứng cứ mâu thuẫn với nhau cần có thời gian kiểm tra, xác ...
CƠ QUAN, TỔ CHỨC
Bao gồm cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã ...
NGƯỜI CÓ QUYỀN LỢI, NGHĨA VỤ LIÊN QUAN
Là cá nhân, cơ quan, tổ chức có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trực tiếp đến việc thực hiện quyền, nghĩa vụ thi hành án của đương sự.(Theo khoản ...
NGƯỜI BỊ KIỆN
Là cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc, quyết định giải quyết khiếu nại về ...
NGƯỜI KHỞI KIỆN
Là cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện vụ án hành chính đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc, ...
QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH, HÀNH VI HÀNH CHÍNH MANG TÍNH NỘI BỘ CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC
Là những quyết định, hành vi chỉ đạo, điều hành việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác; quản lý, tổ chức cán bộ, kinh phí, tài ...
QUYẾT ĐỊNH KỶ LUẬT BUỘC THÔI VIỆC
Là quyết định bằng văn bản của người đứng đầu cơ quan, tổ chức để áp dụng hình thức kỷ luật buộc thôi việc đối với công chức thuộc quyền ...
HÀNH VI HÀNH CHÍNH BỊ KIỆN
Là hành vi quy định tại khoản 3 Điều này mà hành vi đó Làm ảnh hưởng đến việc thực hiện quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ ...
QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH BỊ KIỆN
Là quyết định quy định tại khoản 1 Điều này mà quyết định đó Làm phát sinh, thay đổi, hạn chế, chấm dứt quyền, lợi ích hợp pháp của cơ ...
NƯỚC BIỂN DÂNG
Là sự dâng lên của mực nước đại dương trung bình do tác động của biến đổi khí hậu, trong đó không bao gồm triều cường, nước dâng do bão ...
HIỆN TƯỢNG KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN CỰC ĐOAN
Là hiện tượng khí tượng thủy văn bất thường về mức độ, thời gian xuất hiện, khu vực xảy ra, có thể gây thiệt hại về người, tài sản, ảnh ...
CHUẨN KHÍ HẬU
Là giá trị trung bình của các yếu tố khí tượng trong một khoảng thời gian nhất định, thường Là 30 năm; Làm căn cứ để đánh giá sự khác ...
TÁC ĐỘNG VÀO THỜI TIẾT
Là tác động của con người lên các quá trình vật lý và hoá học của khí quyển thông qua các giải pháp khoa học và công nghệ nhằm ngăn ...
HÀNH LANG KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN
Là khoảng không, diện tích mặt đất, dưới đất, mặt nước, dưới nước cần thiết để bảo đảm công trình khí tượng thủy văn hoạt động đúng tiêu chuẩn kỹ ...
TRẠM GIÁM SÁT BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
Là trạm được lựa chọn trong số các trạm khí tượng thủy văn hoặc được xây dựng riêng theo yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế để ...
TRẠM KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN
Là nơi được lựa chọn theo các yêu cầu kỹ thuật chuyên môn để đặt một hoặc nhiều công trình khí tượng thủy văn, gồm các loại: trạm khí tượng ...
CÔNG TRÌNH KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN
Là cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu kỹ thuật chuyên ngành để lắp đặt phương tiện đo, thiết bị thông tin khí tượng thủy văn.(Theo khoản 16 Điều ...
KỊCH BẢN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
Là giả định có cơ sở khoa học và có tính tin cậy về xu hướng trong tương lai của khí hậu dựa trên mối quan hệ giữa hoạt động ...
GIÁM SÁT BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
Là quá trình thu thập thông tin, dữ liệu, phân tích, đánh giá, theo dõi diễn biến của khí hậu trong khoảng thời gian dài để xác định các biểu ...
BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
Là sự thay đổi của khí hậu trong một khoảng thời gian dài do tác động của các điều kiện tự nhiên và hoạt động của con người, biểu hiện ...
DỰ BÁO KHÍ HẬU
Là đưa ra thông tin, dữ liệu về trạng thái và xu thế của khí hậu trong tương lai, mức độ dao động của yếu tố khí hậu theo tháng, ...
KHÍ HẬU
Là tổng hợp các điều kiện thời tiết ở một khu vực nhất định, đặc trưng bởi các đại lượng thống kê dài hạn của các yếu tố khí tượng ...