Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 3241 đến 3270 trong tổng số 3.800 thuật ngữ

VỐN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT
Là phần vốn góp hoặc cổ phần, theo đó người sở hữu có quyền biểu quyết về những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ ...
CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ
Là cơ quan có thẩm quyền cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.(Theo khoản 1 Điều 3 Luật Đẩu tư 2014)
DỰ ÁN ĐẦU TƯ
Là tập hợp đề xuất bỏ vốn trung hạn hoặc dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư kinh doanh trên địa bàn cụ thể, trong khoảng thời gian xác định.(Theo khoản 2 ...
DỰ ÁN ĐẦU TƯ MỞ RỘNG
Là dự án đầu tư phát triển dự án đang hoạt động đầu tư kinh doanh bằng cách mở rộng quy mô, nâng cao công suất, đổi mới công nghệ, giảm ô nhiễm hoặc cải ...
DỰ ÁN ĐẦU TƯ MỚI
Là dự án thực hiện lần đầu hoặc dự án hoạt động độc lập với dự án đang thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh.(Theo khoản 4 Điều 3 Luật Đẩu tư 2014)
ĐẦU TƯ KINH DOANH
Là việc nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư để thực hiện hoạt động kinh doanh thông qua việc thành lập tổ chức kinh tế; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp ...
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ
Là văn bản, bản điện tử ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án đầu tư.(Theo khoản 6 Điều 3 Luật Đẩu tư 2014)
HỆ THỐNG THÔNG TIN QUỐC GIA VỀ ĐẦU TƯ
Là hệ thống thông tin nghiệp vụ chuyên môn để theo dõi, đánh giá, phân tích tình hình đầu tư trên phạm vi cả nước nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước và ...
HỢP ĐỒNG ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ (SAU ĐÂY GỌI LÀ HỢP ĐỒNG PPP)
Là hợp đồng được ký kết giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án để thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Điều 27 ...
HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH(SAU ĐÂY GỌI LÀ HỢP ĐỒNG BCC)
Là hợp đồng được ký giữa các nhà đầu tư nhằm hợp tác kinh doanh phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm mà không thành lập tổ chức kinh tế.(Theo khoản 9 Điều 3 ...
KHU KINH TẾ
Là khu vực có ranh giới địa lý xác định, gồm nhiều khu chức năng, được thành lập để thực hiện các mục tiêu thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội ...
NHÀ ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC
Là cá nhân có quốc tịch Việt Nam, tổ chức kinh tế không có nhà đầu tư nước ngoài Là thành viên hoặc cổ đông.(Theo khoản 15 Điều 3 Luật Đẩu tư 2014)
TỔ CHỨC KINH TẾ CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Là tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài Là thành viên hoặc cổ đông.(Theo khoản 17 Điều 3 Luật Đẩu tư 2014)
GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
Là một bậc học của hệ thống giáo dục quốc dân nhằm đào tạo trình độ sơ cấp, trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác ...
ĐÀO TẠO NGHỀ NGHIỆP
Là hoạt động dạy và học nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng và thái độ nghề nghiệp cần thiết cho người học để có thể tìm được việc Làm hoặc tự tạo việc Làm ...
MÔ-ĐUN
Là đơn vị học tập được tích hợp giữa kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành và thái độ nghề nghiệp một cách hoàn chỉnh nhằm giúp cho người học có năng lực thực ...
TÍN CHỈL
Là đơn vị dùng để đo lường khối lượng kiến thức, kỹ năng và kết quả học tập đã tích lũy được trong một khoảng thời gian nhất định.(Theo khoản 4 Điều 3 Luật Giáo ...
ĐÀO TẠO CHÍNH QUY
Là hình thức đào tạo theo các khóa học tập trung toàn bộ thời gian do cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục đại học, doanh nghiệp có đăng ký hoạt ...
ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN
Là hình thức đào tạo vừa Làm vừa học, học từ xa hoặc tự học có hướng dẫn đối với các chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng và các ...
CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TƯ THỤC VÀ CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI HOẠT ĐỘNG KHÔNG VÌ LỢI NHUẬN
Là cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục và cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài mà phần lợi nhuận tích lũy hằng năm Là tài sản chung không ...
ĐỘ TUỔI THỰC HIỆN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ
Là độ tuổi công dân thực hiện nghĩa vụ phục vụ tại ngũ và phục vụ trong ngạch dự bị của Quân đội nhân dân.(Theo khoản 1 Điều 3 Luật nghĩa vụ quân sự 2015)
ĐĂNG KÝ NGHĨA VỤ QUÂN SỰ
Là việc lập hồ sơ về nghĩa vụ quân sự của công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự.(Theo khoản 2 Điều 3 Luật nghĩa vụ quân sự 2015)
NHẬP NGŨ
Là việc công dân vào phục vụ có thời hạn trong lực lượng thường trực của Quân đội nhân dân và lực lượng Cảnh sát biển. Là việc công dân vào phục vụ có thời hạn ...
XUẤT NGŨ
Là việc hạ sĩ quan, binh sĩ thôi phục vụ tại ngũ trong Quân đội nhân dân và lực lượng Cảnh sát biển.(Theo khoản 4 Điều 3 Luật nghĩa vụ quân sự 2015)
HẠ SĨ QUAN, BINH SĨ TẠI NGŨ
Là công dân đang phục vụ trong lực lượng thường trực của Quân đội nhân dân và lực lượng Cảnh sát biển.(Theo khoản 5 Điều 3 Luật nghĩa vụ quân sự 2015)
HẠ SĨ QUAN, BINH SĨ DỰ BỊ
Là công dân đã đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị của Quân đội nhân dân.(Theo khoản 6 Điều 3 Luật nghĩa vụ quân sự 2015)
GIẢI NGẠCH DỰ BỊ
Là chuyển hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị ra khỏi lực lượng dự bị của Quân đội nhân dân.(Theo khoản 7 Điều 3 Luật nghĩa vụ quân sự 2015)
TRỐN TRÁNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ
Là hành vi không chấp hành lệnh gọi đăng ký nghĩa vụ quân sự; lệnh gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự; lệnh gọi nhập ngũ; lệnh gọi tập trung huấn luyện, diễn tập, ...
ĐỘNG VẬT
 Động vật bao gồm: Động vật trên cạn Là các loài gia súc, gia cầm, động vật hoang dã, bò sát, ong, tằm và một số loài động vật khác sống trên cạn; Động vật thủy sản ...
SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT
Là các loại sản phẩm có nguồn gốc từ động vật, bao gồm: Sản phẩm động vật trên cạn Là thịt, trứng, sữa, mật ong, sáp ong, sữa ong chúa, tinh dịch, phôi động vật, huyết, ...