Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 3121 đến 3150 trong tổng số 3.800 thuật ngữ

CHUYỂN TẢI
Là việc chuyển hàng hóa từ phương tiện vận tải vận chuyển nội địa, phương tiện vận tải nhập cảnh sang phương tiện vận tải xuất cảnh để xuất khẩu hoặc từ phương tiện vận tải vận ...
CƠ CHẾ MỘT CỬA QUỐC GIA
Là việc cho phép người khai hải quan gửi thông tin, chứng từ điện tử để thực hiện thủ tục hải quan và thủ tục của cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến ...
ĐỊA ĐIỂM THU GOM HÀNG LẺ
Là khu vực kho, bãi dùng để thực hiện các hoạt động thu gom, chia, tách hàng hóa của nhiều chủ hàng vận chuyển chung công-te-nơ.(Theo khoản 4 Điều 4 Luật Hải quan 2014)
GIÁM SÁT HẢI QUAN
Là biện pháp nghiệp vụ do cơ quan hải quan áp dụng để bảo đảm sự nguyên trạng của hàng hóa, sự tuân thủ quy định của pháp luật trong việc bảo quản, lưu giữ, xếp ...
HÀNGHÓA
Bao gồm động sản có tên gọi và mã số theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam được xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hoặc được lưu giữ trong địa bàn ...
HÀNH LÝ CỦA NGƯỜI XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH
Là vật dụng cần thiết cho nhu cầu sinh hoạt hoặc mục đích chuyến đi của người xuất cảnh, nhập cảnh, bao gồm hành lý mang theo người, hành lý gửi trước hoặc gửi sau ...
HỒ SƠ HẢI QUAN
gồm tờ khai hải quan, các chứng từ phải nộp hoặc xuất trình cho cơ quan hải quan theo quy định của Luật này.(Theo khoản 8 Điều 4 Luật Hải quan 2014)
KHO BẢO THUẾ
Là kho dùng để chứa nguyên liệu, vật tư nhập khẩu đã được thông quan nhưng chưa nộp thuế để sản xuất hàng hóa xuất khẩu của chủ kho bảo thuế.(Theo khoản 9 Điều 4 ...
KIỂM SOÁT HẢI QUAN
Là biện pháp tuần tra, điều tra, xác minh hoặc biện pháp nghiệp vụ khác do cơ quan hải quan áp dụng để phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên ...
KIỂM TRA HẢI QUAN
Là việc cơ quan hải quan kiểm tra hồ sơ hải quan, các chứng từ, tài liệu liên quan và kiểm tra thực tế hàng hóa, phương tiện vận tải.(Theo khoản 12 Điều 4 Luật Hải ...
NGƯỜI KHAI HẢI QUAN
Bao gồm: chủ hàng hóa; chủ phương tiện vận tải; người điều khiển phương tiện vận tải; đại lý Làm thủ tục hải quan, người khác được chủ hàng hóa, chủ phương tiện vận tải ...
NIÊM PHONG HẢI QUAN
Là việc sử dụng các công cụ kỹ thuật hoặc các dấu hiệu để nhận biết và bảo đảm tính nguyên trạng của hàng hóa.(Theo khoản 15 Điều 4 Luật Hải quan 2014)
PHÂN LOẠI HÀNG HÓA
Là việc căn cứ vào đặc điểm, thành phần, cấu tạo, tính chất lý, hóa, công dụng, quy cách đóng gói và các thuộc tính khác của hàng hóa để xác định tên gọi, mã ...
PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI
Bao gồm phương tiện vận tải đường bộ, đường sắt, đường hàng không, đường biển, đường thủy nội địa xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.(Theo khoản 17 Điều 4 Luật Hải quan 2014)
TÀI SẢN DI CHUYỂN
Là đồ dùng, vật dụng phục vụ sinh hoạt, Làm việc của cá nhân, gia đình, tổ chức được mang theo khi thôi cư trú, chấm dứt hoạt động ở Việt Nam hoặc nước ngoài.(Theo ...
THÔNG QUAN
Là việc hoàn thành các thủ tục hải quan để hàng hóa được nhập khẩu, xuất khẩu hoặc đặt dưới chế độ quản lý nghiệp vụ hải quan khác.(Theo khoản 21 Điều 4 Luật Hải ...
THÔNG TIN HẢI QUAN
Là những thông tin, dữ liệu về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập ...
TRỊ GIÁ HẢI QUAN
Là trị giá của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phục vụ cho mục đích tính thuế, thống kê hải quan.(Theo khoản 24 Điều 4 Luật Hải quan 2014)
VẬT DỤNG TRÊN PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI
Bao gồm: tài sản sử dụng trên phương tiện vận tải; nguyên liệu, nhiên liệu phục vụ hoạt động của phương tiện vận tải; lương thực, thực phẩm và các đồ dùng khác trực tiếp ...
XÁC ĐỊNH TRƯỚC MÃ SỐ, XUẤT XỨ, TRỊ GIÁ HẢI QUAN
Là việc cơ quan hải quan xác định mã số, xuất xứ, trị giá hải quan của hàng hóa trước khi Làm thủ tục hải quan.(Theo khoản 26 Điều 4 Luật Hải quan 2014)
THÀNH PHẦN MÔI TRƯỜNG
Là yếu tố vật chất tạo thành môi trường gồm đất, nước, không khí, âm thanh, ánh sáng, sinh vật và các hình thái vật chất khác.(Theo khoản 2 Điều 3 Luật bảo vệ môi ...
HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Là hoạt động giữ gìn, phòng ngừa, hạn chế các tác động xấu đến môi trường; ứng phó sự cố môi trường; khắc phục ô nhiễm, suy thoái, cải thiện, phục hồi môi trường; khai thác, ...
QUY CHUẨN KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
Là mức giới hạn của các thông số về chất lượng môi trường xung quanh, hàm lượng của các chất gây ô nhiễm có trong chất thải, các yêu cầu kỹ thuật và quản lý ...
TIÊU CHUẨN MÔI TRƯỜNG
Là mức giới hạn của các thông số về chất lượng môi trường xung quanh, hàm lượng của các chất gây ô nhiễm có trong chất thải, các yêu cầu kỹ thuật và quản lý ...
SỨC KHỎE MÔI TRƯỜNG
Là trạng thái của những yếu tố vật chất tạo thành môi trường có tác động đến sức khỏe và bệnh tật của con người.(Theo khoản 7 Điều 3 Luật bảo vệ môi trường 2014)
Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG
Là sự biến đổi của các thành phần môi trường không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật môi trường và tiêu chuẩn môi trường gây ảnh hưởng xấu đến con người và sinh vật.(Theo ...
.SUYTHOÁIMÔI TRƯỜNG
Là sự suy giảm về chất lượng và số lượng của thành phần môi trường, gây ảnh hưởng xấu đến con người và sinh vật.(Theo khoản 9 Điều 3 Luật bảo vệ môi trường 2014)
CHẤT GÂY Ô NHIỄM
Là các chất hóa học, các yếu tố vật lý và sinh học khi xuất hiện trong môi trường cao hơn ngưỡng cho phép Làm cho môi trường bị ô nhiễm.(Theo khoản 11 Điều 3 ...
CHẤT THẢI
Là vật chất được thải ra từ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt hoặc hoạt động khác.(Theo khoản 12 Điều 3 Luật bảo vệ môi trường 2014)
CHẤT THẢI NGUY HẠI
Là chất thải chứa yếu tố độc hại, phóng xạ, lây nhiễm, dễ cháy, dễ nổ, gây ăn mòn, gây ngộ độc hoặc có đặc tính nguy hại khác.(Theo khoản 13 Điều 3 Luật bảo ...