Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 4040 trong tổng số 7.658 thuật ngữ

TÀI SẢN ĐẶC BIỆT TẠI ĐƠN VỊ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN
Là tài sản công được sử dụng trong chiến đấu, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và nghiệp vụ quốc phòng, an ninh của lực lượng vũ trang nhân dân.(Theo ...
CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP
Là đất, nhà Làm việc, công trình sự nghiệp và tài sản khác gắn liền với đất phục vụ hoạt động quản lý và cung cấp dịch vụ công của ...
TRỤ SỞ LÀM VIỆC
Là đất, nhà Làm việc và tài sản khác gắn liền với đất phục vụ hoạt động quản lý của cơ quan nhà nước, cơ quan Đảng Cộng sản Việt ...
NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH TỪ TÀI SẢN CÔNG
Là tổng hợp các khả năng có thể khai thác được từ tài sản công thông qua các hình thức theo quy định của pháp luật nhằm tạo lập nguồn ...
TÀI SẢN CÔNG
Là tài sản thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý, bao gồm: tài sản công phục vụ hoạt động ...
CÔNG CỤ HỖ TRỢ
Là phương tiện, động vật nghiệp vụ được sử dụng để thi hành công vụ, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nhằm hạn chế, ngăn chặn người có hành vi ...
TIỀN CHẤT THUỐC NỔ
Là hóa chất nguy hiểm, trực tiếp dùng để sản xuất thuốc nổ.(Theo Khoản 10, Điều 3, Luật Quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ ...
VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP
Là vật liệu nổ sử dụng cho mục đích kinh tế, dân sự.(Theo Khoản 9, Điều 3, Luật Quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ ...
VẬT LIỆU NỔ QUÂN DỤNG
Là vật liệu nổ sử dụng cho mục đích quốc phòng, an ninh.(Theo Khoản 8, Điều 3, Luật Quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ ...
VẬT LIỆU NỔ
Là sản phẩm dưới tác động của xung kích thích ban đầu gây ra phản ứng hóa học nhanh, mạnh, tỏa nhiệt, sinh khí, phát sáng, tạo ra tiếng nổ, ...
VŨ KHÍ CÓ TÍNH NĂNG, TÁC DỤNG TƯƠNG TỰ
Là vũ khí được chế tạo, sản xuất thủ công hoặc công nghiệp, không theo tiêu chuẩn kỹ thuật, thiết kế của nhà sản xuất hợp pháp, có khả năng ...
VŨ KHÍ THỂ THAO
Là vũ khí được chế tạo, sản xuất thủ công hoặc công nghiệp, được sử dụng để luyện tập, thi đấu thể thao, bao gồm:    a) Súng trường hơi, súng ...
VŨ KHÍ THÔ SƠ
Là vũ khí có cấu tạo, nguyên lý hoạt động đơn giản và được chế tạo, sản xuất thủ công hoặc công nghiệp, bao gồm: dao găm, kiếm, giáo, mác, ...
SÚNG SĂN
Là súng được chế tạo, sản xuất thủ công hoặc công nghiệp, được sử dụng để săn bắn, bao gồm: súng kíp, súng hơi và đạn sử dụng cho các ...
VŨ KHÍ QUÂN DỤNG
Là vũ khí được chế tạo, sản xuất bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, thiết kế của nhà sản xuất hợp pháp, được trang bị cho lực lượng vũ trang ...
VŨ KHÍ
Là thiết bị, phương tiện hoặc tổ hợp những phương tiện được chế tạo, sản xuất có khả năng gây sát thương, nguy hại cho tính mạng, sức khỏe của ...
HOÀN TRẢ
Là trách nhiệm của người thi hành công vụ gây thiệt hại phải trả lại một khoản tiền cho ngân sách nhà nước theo quy định của Luật này.(Theo Khoản ...
CƠ QUAN GIẢI QUYẾT BỒI THƯỜNG
Là cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại hoặc Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án theo quy định của pháp ...
NGƯỜI GIẢI QUYẾT BỒI THƯỜNG
Là người được cơ quan giải quyết bồi thường cử để thực hiện việc giải quyết yêu cầu bồi thường.(Theo Khoản 6, Điều 3, Luật Trách nhiệm bồi thường của ...
VĂN BẢN LÀM CĂN CỨ YÊU CẦU BỒI THƯỜNG
Là văn bản đã có hiệu lực pháp luật do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền ban hành theo trình tự, thủ tục pháp luật quy định, trong ...
HÀNH VI TRÁI PHÁP LUẬT CỦA NGƯỜI THI HÀNH CÔNG VỤ
Là hành vi không thực hiện hoặc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn không đúng quy định của pháp luật.(Theo Khoản 4, Điều 3, Luật Trách nhiệm bồi thường của ...
NGƯỜI YÊU CẦU BỒI THƯỜNG
Là người có văn bản yêu cầu bồi thường thuộc một trong các trường hợp: người bị thiệt hại, người đại diện theo pháp luật, người đại diện theo ủy ...
NGƯỜI THI HÀNH CÔNG VỤ
Là người được bầu cử, phê chuẩn, tuyển dụng hoặc bổ nhiệm theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức và pháp luật có liên quan vào ...
NGƯỜI BỊ THIỆT HẠI
Là cá nhân, tổ chức bị thiệt hại về vật chất, thiệt hại về tinh thần do người thi hành công vụ gây ra thuộc phạm vi trách nhiệm bồi ...
CÁN BỘ, CHIẾN SĨ CẢNH VỆ
Bao gồm  sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ cảnh vệ thuộc Bộ Công an; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ cảnh vệ thuộc Bộ ...
BẢO VỆ TIẾP CẬN
Là biện pháp cảnh vệ do sĩ quan cảnh vệ đảm nhiệm, được tiến hành thường xuyên, trực tiếp nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối trong mọi tình huống ...
ĐỐI TƯỢNG CẢNH VỆ
Là người giữ chức vụ, chức danh cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt ...
BIỆN PHÁP CẢNH VỆ
Là phương pháp, cách thức mà lực lượng Cảnh vệ được áp dụng để phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn hành vi của con người và các yếu tố khác ...
XÚC TIẾN CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ
Là hoạt động thúc đẩy cơ hội chuyển giao công nghệ; cung ứng dịch vụ quảng cáo, trưng bày, giới thiệu công nghệ; tổ chức chợ, hội chợ, triển lãm ...
TƯ VẤN CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ
Là hoạt động hỗ trợ lựa chọn, ứng dụng công nghệ; khai thác thông tin công nghệ, thông tin sáng chế, kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển ...
MÔI GIỚI CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ
Là hoạt động hỗ trợ tìm kiếm đối tác để thực hiện chuyển giao công nghệ.(Theo Khoản 20, Điều 2, Luật Chuyển giao công nghệ 2017)
GIÁM ĐỊNH CÔNG NGHỆ
Là hoạt động xác định các chỉ tiêu của công nghệ đạt được trong quá trình ứng dụng so với các chỉ tiêu đã được các bên thỏa thuận.(Theo Khoản ...
THẨM ĐỊNH GIÁ CÔNG NGHỆ
Là việc cơ quan, tổ chức có chức năng thẩm định giá công nghệ xác định giá trị bằng tiền của công nghệ phù hợp với giá thị trường tại ...
ĐÁNH GIÁ CÔNG NGHỆ
Là hoạt động xác định trình độ, hiệu quả kinh tế, tác động của công nghệ đến môi trường, kinh tế - xã hội.(Theo Khoản 17, Điều 2, Luật Chuyển ...
GIẢI MÃ CÔNG NGHỆ
Là quá trình tìm nguyên lý công nghệ thông qua nghiên cứu, phân tích cấu trúc, thiết kế, chức năng và hoạt động của một thiết bị, đối tượng, hệ ...
ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ
Là hoạt động thay thế một phần hoặc toàn bộ công nghệ đang sử dụng bằng một phần hoặc toàn bộ công nghệ khác nhằm nâng cao năng suất, chất ...
CƠ SỞ ƯƠM TẠO CÔNG NGHỆ, ƯƠM TẠO DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Là cơ sở cung cấp các điều kiện theo quy định của pháp luật về hạ tầng kỹ thuật, nguồn lực và dịch vụ cần thiết phục vụ việc ươm ...
ƯƠM TẠO DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Là quá trình hình thành, phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ thông qua các hoạt động trợ giúp về hạ tầng kỹ thuật, nguồn lực và dịch ...
ƯƠM TẠO CÔNG NGHỆ
Là quá trình nhằm tạo ra, hoàn thiện, thương mại hóa công nghệ từ ý tưởng công nghệ, kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ hoặc ...
THƯƠNG MẠI HÓA KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ
Là hoạt động khai thác, hoàn thiện, ứng dụng, chuyển giao, hoạt động khác có liên quan đến kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ nhằm ...