Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 4040 trong tổng số 9.730 thuật ngữ

HỘI ĐỒNG ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
gồm ba thành viên trở lên; Chủ tịch Hội đồng là người có tài sản đấu giá hoặc người được ủy quyền; thành viên của Hội đồng là đại diện ...
TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp, có trụ sở, con dấu và tài khoản riêng. Giám đốc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản ...
TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Bao gồm Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản và doanh nghiệp đấu giá tài sản.(Theo Khoản 12 Điều 5 Luật đấu giá tài sản 2016)
DƯỢC THƯ QUỐC GIA VIỆT NAM
Là tài liệu chính thức về hướng dẫn sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả. Bộ trưởng Bộ Y tế có trách nhiệm ban hành và cập nhật ...
ĐƠN THUỐC
Là căn cứ để bán thuốc, cấp phát thuốc, pha chế thuốc, cân (bốc) thuốc, sử dụng thuốc và hướng dẫn sử dụng thuốc.(Theo Khoản 1 Điều 74 Luật Dược 2016)
HỘI VỀ DƯỢC
Là tổ chức xã hội - nghề nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dược.(Theo Khoản 1 Điều 5 Luật Dược 2016)
HÀNG HÓA, DỊCH VỤ XUẤT KHẨU
Là hàng hóa, dịch vụ được tiêu dùng ở ngoài Việt Nam, trong khu phi thuế quan; hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho khách hàng nước ngoài theo quy ...
THÔNG TIN THUỘC BÍ MẬT NHÀ NƯỚC
Bao gồm những thông tin có nội dung quan trọng thuộc lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh quốc gia, đối ngoại, kinh tế, khoa học, công nghệ và ...
CƠ SỞ CUNG CẤP DỊCH VỤ BẢO VỆ TRẺ EM
Là cơ sở do cơ quan, tổ chức, cá nhân thành lập theo quy định của pháp luật; có chức năng, nhiệm vụ thực hiện hoặc phối hợp, hỗ trợ ...
TRẺ EM
Là người dưới 16 tuổi.(Theo Điều 1 Luật trẻ em 2016)
ĐẠI LÝ ĐƯỢC ỦY QUYỀN
Là doanh nghiệp Việt Nam và được hãng truyền hình nước ngoài ủy quyền làm đại lý cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền ...
NHÀ BÁO
Là người hoạt động báo chí được cấp thẻ nhà báo.(Theo Khoản 1 Điều 25 Luật Báo chí 2016)
NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN BÁO CHÍ
Là Tổng biên tập (đối với báo in, báo điện tử), là Tổng giám đốc hoặc giám đốc (đối với báo nói, báo hình).(Theo Khoản 1 Điều 23 Luật Báo ...
CƠ QUAN BÁO CHÍ
Là cơ quan ngôn luận của các cơ quan, tổ chức quy định tại Điều 14 của Luật Báo chí, thực hiện một hoặc một số loại hình báo chí, ...
CƠ QUAN CHỦ QUẢN BÁO CHÍ
Là cơ quan, tổ chức quy định tại Điều 14 của Luật Báo chí đứng tên đề nghị cấp giấy phép hoạt động báo chí, thành lập và trực tiếp ...
HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM
Là tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật về hội.(Theo Khoản 1 Điều 8 Luật Báo ...
VĂN BẢN TỐ TỤNG
gồm lệnh, quyết định, yêu cầu, kết luận điều tra, bản cáo trạng, bản án và các văn bản tố tụng khác trong hoạt động tố tụng được lập theo ...
CÁC TRƯỜNG HỢP BẮT NGƯỜI
Là Tòa án nơi tội phạm được thực hiện. Trường hợp tội phạm được thực hiện tại nhiều nơi khác nhau hoặc không xác định được nơi thực hiện tội ...
TÒA ÁN CÓ THẨM QUYỀN XÉT XỬ VỤ ÁN HÌNH SỰ
Là Tòa án nơi tội phạm được thực hiện. Trường hợp tội phạm được thực hiện tại nhiều nơi khác nhau hoặc không xác định được nơi thực hiện tội ...
KIẾN NGHỊ KHỞI TỐ
Là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiến nghị bằng văn bản và gửi kèm theo chứng cứ, tài liệu liên quan cho Cơ quan điều tra, Viện ...
TIN BÁO VỀ TỘI PHẠM
Là thông tin về vụ việc có dấu hiệu tội phạm do cơ quan, tổ chức, cá nhân thông báo với cơ quan có thẩm quyền hoặc thông tin về ...
TỐ GIÁC VỀ TỘI PHẠM
Là việc cá nhân phát hiện và tố cáo hành vi có dấu hiệu tội phạm với cơ quan có thẩm quyền.(Theo Khoản 1 Điều 144 Bộ luật tố tụng ...
ĐẶT TIỀN ĐỂ BẢO ĐẢM
Là biện pháp ngăn chặn thay thế tạm giam. Căn cứ tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi, nhân thân và tình trạng tài sản ...
BẢO LĨNH
Là biện pháp ngăn chặn thay thế tạm giam. Căn cứ vào tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi và nhân thân của bị can, ...
KẾT LUẬN ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN
Là văn bản do Hội đồng định giá tài sản lập để kết luận về giá của tài sản được yêu cầu.(Theo Khoản 1 Điều 101 Bộ luật tố tụng ...
KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH
Là văn bản do cá nhân hoặc cơ quan, tổ chức giám định lập để kết luận chuyên môn về những vấn đề được trưng cầu, yêu cầu giám định.(Theo ...
DỮ LIỆU ĐIỆN TỬ
Là ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự được tạo ra, lưu trữ, truyền đi hoặc nhận được bởi phương tiện điện tử.(Theo ...
BÀO CHỮA VIÊN NHÂN DÂN
Là công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên, trung thành với Tổ quốc, có phẩm chất đạo đức tốt, có kiến thức pháp lý, đủ sức khỏe bảo ...
NGƯỜI ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN
Là người có kiến thức chuyên môn về lĩnh vực giá, được cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng yêu cầu định giá ...
ĐIỀU TRA VIÊN
Là người được bổ nhiệm để làm nhiệm vụ Điều tra hình sự.Điều tra viên gồm có các ngạch sau đây:a) Điều tra viên sơ cấp;b) Điều tra viên trung ...
CÔNG NHÂN QUỐC PHÒNG
Là lực lượng lao động chủ yếu thuộc biên chế của Quân đội nhân dân, được bố trí theo vị trí việc làm; thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở ...
VIÊN CHỨC QUỐC PHÒNG
Là thành phần chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ thuộc biên chế của Quân đội nhân dân, được bố trí theo chức danh nghề nghiệp; thực hiện nhiệm vụ tại ...
QUÂN NHÂN CHUYÊN NGHIỆP
Là lực lượng nòng cốt của đội ngũ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ bảo đảm cho công tác lãnh đạo, chỉ huy, quản lý; thực hiện nhiệm vụ sẵn ...
CÁC ĐỐI TƯỢNG THUỘC DIỆN MIỄN, GIẢM PHÍ, LỆ PHÍ
Bao gồm trẻ em, hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng, đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện ...
TỔ CHỨC THU PHÍ, LỆ PHÍ
Bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao cung cấp dịch vụ công, phục ...
HỒ SƠ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH
gồm đơn và tài liệu, chứng cứ của đương sự, người tham gia tố tụng khác; tài liệu, chứng cứ do Tòa án thu thập liên quan đến vụ án; ...
NGƯỜI THAM GIA TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH
gồm đương sự, người đại diện của đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, người làm chứng, người giám định, người phiên dịch.(Theo ...
TRANH TỤNG TẠI PHIÊN TÒA
Bao gồm việc trình bày chứng cứ, hỏi, đối đáp, trả lời và phát biểu quan điểm, lập luận về đánh giá chứng cứ, tình tiết của vụ án dân ...
NGƯỜI ĐẠI DIỆN TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ
Bao gồm người đại diện theo pháp luật và người đại diện theo ủy quyền. Người đại diện có thể là cá nhân hoặc pháp nhân theo quy định của ...
HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM VỤ ÁN DÂN SỰ
gồm ba Thẩm phán, trừ trường hợp quy định tại Điều 65 của Bộ luật tố tụng dân sự. Trong trường hợp đặc biệt thì Hội đồng xét xử sơ ...

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH