Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 4120 trong tổng số 7.658 thuật ngữ

HOẠT ĐỘNG TÍN NGƯỠNG
là hoạt động thờ cúng tổ tiên, các biểu tượng linh thiêng; tưởng niệm và tôn vinh người có công với đất nước, với cộng đồng; các lễ nghi dân ...
TÍN NGƯỠNG
là niềm tin của con người được thể hiện thông qua những lễ nghi gắn liền với phong tục, tập quán truyền thống để mang lại sự bình an về ...
TỪ BỎ HOẶC RÚT KHỎI ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
là hành vi pháp lý do Quốc hội, Chủ tịch nước hoặc Chính phủ thực hiện để từ bỏ việc chấp nhận sự ràng buộc của điều ước quốc tế ...
TẠM ĐÌNH CHỈ THỰC HIỆN ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
là hành vi pháp lý do Quốc hội, Chủ tịch nước hoặc Chính phủ thực hiện để tạm dừng thực hiện toàn bộ hoặc một phần điều ước quốc tế ...
CHẤM DỨT HIỆU LỰC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
là hành vi pháp lý do Quốc hội, Chủ tịch nước hoặc Chính phủ thực hiện để từ bỏ hiệu lực của điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa ...
GIẤY ỦY NHIỆM
là văn bản xác nhận người được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ định đại diện cho nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tham dự ...
GIẤY ỦY QUYỀN
là văn bản xác nhận người được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ định đại diện cho nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực hiện ...
CHẤP NHẬN SỰ RÀNG BUỘC CỦA ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
là hành vi pháp lý do cơ quan nhà nước có thẩm quyền, người có thẩm quyền hoặc người được ủy quyền thực hiện nhằm thể hiện cam kết chính ...
TRAO ĐỔI VĂN KIỆN TẠO THÀNH ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
là việc trao đổi thư, công hàm hoặc văn kiện có tên gọi khác tạo thành điều ước quốc tế hai bên giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa ...
GIA NHẬP
là hành vi pháp lý do Quốc hội, Chủ tịch nước hoặc Chính phủ thực hiện để chấp nhận sự ràng buộc của điều ước quốc tế nhiều bên đối ...
KÝ TẮT
là hành vi pháp lý do người có thẩm quyền hoặc người được ủy quyền thực hiện để xác nhận văn bản điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa ...
là hành vi pháp lý do người có thẩm quyền hoặc người được ủy quyền thực hiện, bao gồm ký điều ước quốc tế không phải phê chuẩn hoặc phê ...
KÝ KẾT
là hành vi pháp lý do người có thẩm quyền hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện, bao gồm đàm phán, ký, phê chuẩn, phê duyệt, gia ...
TỔ CHỨC QUỐC TẾ
là tổ chức liên chính phủ.(Theo Khoản 4, Điều 2, Luật điều ước quốc tế 2016)
BÊN KÝ KẾT NƯỚC NGOÀI
là quốc gia, tổ chức quốc tế hoặc chủ thể khác được công nhận là chủ thể của pháp luật quốc tế.(Theo Khoản 3, Điều 2, Luật điều ước quốc ...
ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ MÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
là thành viên là điều ước quốc tế đang có hiệu lực đối với nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.(Theo Khoản 2, Điều 2, Luật điều ước ...
ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
là thỏa thuận bằng văn bản được ký kết nhân danh Nhà nước hoặc Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với bên ký kết nước ...
KINH DOANH DƯỢC
là việc thực hiện một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch ...
BAO BÌ TIẾP XÚC TRỰC TIẾP VỚI THUỐC
là bao bì chứa đựng thuốc, tiếp xúc trực tiếp với thuốc, tạo ra hình khối hoặc bọc kín theo hình khối của thuốc.(Theo Khoản 42, Điều 2, Luật dược 2016)
CẢNH GIÁC DƯỢC
là việc phát hiện, đánh giá và phòng tránh các bất lợi liên quan đến quá trình sử dụng thuốc.(Theo Khoản 41, Điều 2, Luật dược 2016)
DƯỢC LÂM SÀNG
là hoạt động nghiên cứu khoa học và thực hành dược về tư vấn sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả nhằm tối ưu hóa việc sử dụng ...
TƯƠNG ĐƯƠNG SINH HỌC
là sự tương tự nhau về sinh khả dụng giữa hai thuốc khi được so sánh trong cùng một Điều kiện thử nghiệm.(Theo Khoản 39, Điều 2, Luật dược 2016)
SINH KHẢ DỤNG
là đặc tính biểu thị tốc độ và mức độ hấp thu của dược chất hoặc chất có tác dụng từ một thuốc vào cơ thể để dược chất hoặc ...
THỰC HÀNH TỐT
là bộ nguyên tắc, tiêu chuẩn về sản xuất, bảo quản, kiểm nghiệm, lưu thông thuốc, kê đơn thuốc, thử thuốc trên lâm sàng, nuôi trồng, thu hái dược liệu ...
HÀNH NGHỀ DƯỢC
là việc sử dụng trình độ chuyên môn của cá nhân để kinh doanh dược và hoạt động dược lâm sàng.(Theo Khoản 36, Điều 2, Luật dược 2016)
PHẢN ỨNG CÓ HẠI CỦA THUỐC
là phản ứng không mong muốn, có hại đến sức khỏe, có thể xảy ra ở liều dùng bình thường.(Theo Khoản 35, Điều 2, Luật dược 2016)
DƯỢC LIỆU GIẢ
là dược liệu thuộc một trong các trường hợp sau đây:    a) Không đúng loài, bộ phận hoặc nguồn gốc được cơ sở kinh doanh cố ý ghi trên nhãn ...
THUỐC GIẢ
là thuốc được sản xuất thuộc một trong các trường hợp sau đây:    a) Không có dược chất, dược liệu;    b) Có dược chất không đúng với dược chất ghi ...
THUỐC KHÔNG ĐẠT TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG
là thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng đã đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.(Theo Khoản 32, Điều 2, Luật dược 2016)
HẠN DÙNG CỦA THUỐC
là thời gian sử dụng ấn định cho thuốc mà sau thời hạn này thuốc không được phép sử dụng.    Hạn dùng của thuốc được thể hiện bằng Khoảng thời ...
THUỐC HIẾM
là thuốc để phòng, chẩn đoán, Điều trị bệnh hiếm gặp hoặc thuốc không sẵn có theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.(Theo Khoản 30, Điều 2, Luật ...
THUỐC THIẾT YẾU
là thuốc đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của đa số Nhân dân thuộc Danh Mục thuốc thiết yếu do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.(Theo Khoản ...
THUỐC KÊ ĐƠN
là thuốc khi cấp phát, bán lẻ và sử dụng phải có đơn thuốc, nếu sử dụng không theo đúng chỉ định của người kê đơn thì có thể nguy ...
THUỐC KHÔNG KÊ ĐƠN
là thuốc khi cấp phát, bán lẻ và sử dụng không cần đơn thuốc thuộc Danh Mục thuốc không kê đơn do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.(Theo Khoản ...
THUỐC, NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC PHẢI KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT (SAU ĐÂY GỌI TẮT
là thuốc phải kiểm soát đặc biệt) bao gồm:    a) Thuốc quy định tại các Khoản 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 và 24 Điều này;    b) Nguyên liệu ...
CHẤT ĐÁNH DẤU (CÒN GỌI
là chất dẫn, chất mang) là chất hoặc hợp chất dùng để pha chế, gắn kết với đồng vị phóng xạ tạo thành thuốc phóng xạ.(Theo Khoản 25, Điều 2, ...
THUỐC PHÓNG XẠ
là thuốc có chứa thành phần hạt nhân phóng xạ dùng cho người để chẩn đoán, Điều trị bệnh, nghiên cứu y sinh học bao gồm đồng vị phóng xạ ...
THUỐC DẠNG PHỐI HỢP CÓ CHỨA TIỀN CHẤT
là thuốc có nhiều dược chất trong đó có dược chất là tiền chất với nồng độ, hàm lượng theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.(Theo Khoản 22, ...
THUỐC DẠNG PHỐI HỢP CÓ CHỨA DƯỢC CHẤT HƯỚNG THẦN
là thuốc có nhiều hoạt chất trong đó có hoạt chất hướng thần với nồng độ, hàm lượng theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.(Theo Khoản 21, Điều ...
THUỐC DẠNG PHỐI HỢP CÓ CHỨA DƯỢC CHẤT GÂY NGHIỆN
là thuốc có nhiều hoạt chất trong đó có hoạt chất gây nghiện với nồng độ, hàm lượng theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.(Theo Khoản 20, Điều ...

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH