Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 4080 trong tổng số 7.658 thuật ngữ

CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ TỪ VIỆT NAM RA NƯỚC NGOÀI
Là việc chuyển giao công nghệ từ lãnh thổ Việt Nam qua biên giới ra nước ngoài.(Theo Khoản 10, Điều 2, Luật Chuyển giao công nghệ 2017)
CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ TỪ NƯỚC NGOÀI VÀO VIỆT NAM
Là việc chuyển giao công nghệ qua biên giới vào lãnh thổ Việt Nam.(Theo Khoản 9, Điều 2, Luật Chuyển giao công nghệ 2017)
CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ TRONG NƯỚC
Là việc chuyển giao công nghệ được thực hiện trong lãnh thổ Việt Nam.(Theo Khoản 8, Điều 2, Luật Chuyển giao công nghệ 2017)
CÔNG NGHỆ SẠCH
Là công nghệ phát thải ở mức thấp chất gây ô nhiễm môi trường theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, sử dụng ...
CÔNG NGHỆ MỚI
Là công nghệ lần đầu tiên được tạo ra hoặc ứng dụng tại Việt Nam hoặc trên thế giới, có trình độ cao hơn trình độ công nghệ cùng loại ...
CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN
Là công nghệ có trình độ công nghệ cao hơn trình độ công nghệ cùng loại hiện có tại Việt Nam, đã được ứng dụng trong thực tiễn, nâng cao ...
MÔI TRƯỜNG DU LỊCH
Là môi trường tự nhiên và môi trường xã hội nơi diễn ra các hoạt động du lịch.(Theo Khoản 18, Điều 3, Luật Du lịch 2017)
DU LỊCH VĂN HÓA
Là loại hình du lịch được phát triển trên cơ sở khai thác giá trị văn hóa, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, ...
DU LỊCH SINH THÁI
Là loại hình du lịch dựa vào thiên nhiên, gắn với bản sắc văn hoá địa phương, có sự tham gia của cộng đồng dân cư, kết hợp giáo dục ...
DU LỊCH CỘNG ĐỒNG
Là loại hình du lịch được phát triển trên cơ sở các giá trị văn hóa của cộng đồng, do cộng đồng dân cư quản lý, tổ chức khai thác ...
PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG
Là sự phát triển du lịch đáp ứng đồng thời các yêu cầu về kinh tế - xã hội và môi trường, bảo đảm hài hòa lợi ích của các ...
XÚC TIẾN DU LỊCH
Là hoạt động nghiên cứu thị trường, tổ chức tuyên truyền, quảng bá, vận động nhằm tìm kiếm, thúc đẩy cơ hội phát triển và thu hút khách du lịch.(Theo ...
CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH
Là nơi cung cấp dịch vụ phục vụ nhu cầu lưu trú của khách du lịch.(Theo Khoản 12, Điều 3, Luật Du lịch 2017)
HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH
Là người được cấp thẻ để hành nghề hướng dẫn du lịch.(Theo Khoản 11, Điều 3, Luật Du lịch 2017)
HƯỚNG DẪN DU LỊCH
Là hoạt động cung cấp thông tin, kết nối dịch vụ, dẫn khách du lịch, hỗ trợ khách du lịch sử dụng các dịch vụ theo chương trình du lịch.(Theo ...
KINH DOANH DỊCH VỤ LỮ HÀNH
Là việc xây dựng, bán và tổ chức thực hiện một phần hoặc toàn bộ chương trình du lịch cho khách du lịch.(Theo Khoản 9, Điều 3, Luật Du lịch 2017)
CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH
Là văn bản thể hiện lịch trình, dịch vụ và giá bán được định trước cho chuyến đi của khách du lịch từ điểm xuất phát đến điểm kết thúc ...
ĐIỂM DU LỊCH
Là nơi có tài nguyên du lịch được đầu tư, khai thác phục vụ khách du lịch.(Theo Khoản 7, Điều 3, Luật Du lịch 2017)
KHU DU LỊCH
Là khu vực có ưu thế về tài nguyên du lịch, được quy hoạch, đầu tư phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách du lịch. Khu ...
SẢN PHẨM DU LỊCH
Là tập hợp các dịch vụ trên cơ sở khai thác giá trị tài nguyên du lịch để thỏa mãn nhu cầu của khách du lịch.(Theo Khoản 5, Điều 3, ...
TÀI NGUYÊN DU LỊCH
Là cảnh quan thiên nhiên, yếu tố tự nhiên và các giá trị văn hóa Làm cơ sở để hình thành sản phẩm du lịch, khu du lịch, điểm du ...
HOẠT ĐỘNG DU LỊCH
Là hoạt động của khách du lịch, tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch và cơ quan, tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư có liên quan đến ...
KHÁCH DU LỊCH
Là người đi du lịch hoặc kết hợp đi du lịch, trừ trường hợp đi học, Làm việc để nhận thu nhập ở nơi đến.(Theo Khoản 2, Điều 3, Luật ...
DU LỊCH
Là các hoạt động có liên quan đến chuyến đi của con người ngoài nơi cư trú thường xuyên trong thời gian không quá 01 năm liên tục nhằm đáp ...
KHU VỰC HẢI QUAN RIÊNG
là khu vực địa lý xác định trên lãnh thổ Việt Nam được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà nước ...
CÁC BIỆN PHÁP KIỂM DỊCH
bao gồm các biện pháp kiểm dịch động vật và các sản phẩm từ động vật, kiểm dịch thực vật và kiểm dịch y tế biên giới theo quy định ...
CÁC BIỆN PHÁP KỸ THUẬT
là các biện pháp áp dụng với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, tiêu chuẩn và quy ...
HOẠT ĐỘNG NGOẠI THƯƠNG
là hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế được thực hiện dưới các hình thức xuất khẩu, nhập khẩu; tạm nhập, tái xuất; tạm xuất, tái nhập; chuyển khẩu; ...
ĐỊA ĐIỂM HỢP PHÁP
là đất, nhà ở, công trình mà tổ chức hoặc cá nhân có quyền sử dụng hợp pháp theo quy định của pháp luật.(Theo Khoản 15, Điều 2, Luật tín ...
CƠ SỞ TÔN GIÁO
gồm chùa, nhà thờ, nhà nguyện, thánh thất, thánh đường, trụ sở của tổ chức tôn giáo, cơ sở hợp pháp khác của tổ chức tôn giáo.(Theo Khoản 14, Điều ...
TỔ CHỨC TÔN GIÁO TRỰC THUỘC
là tổ chức thuộc tổ chức tôn giáo, được thành lập theo hiến chương, điều lệ, quy định của tổ chức tôn giáo.(Theo Khoản 13, Điều 2, Luật tín ngưỡng ...
TỔ CHỨC TÔN GIÁO
là tập hợp tín đồ, chức sắc, chức việc, nhà tu hành của một tôn giáo được tổ chức theo một cơ cấu nhất định được Nhà nước công nhận ...
HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO
là hoạt động truyền bá tôn giáo, sinh hoạt tôn giáo và quản lý tổ chức của tôn giáo.(Theo Khoản 11, Điều 2, Luật tín ngưỡng tôn giáo 2016)
SINH HOẠT TÔN GIÁO
là việc bày tỏ niềm tin tôn giáo, thực hành giáo lý, giáo luật, lễ nghi tôn giáo.(Theo Khoản 10, Điều 2, Luật tín ngưỡng tôn giáo 2016)
CHỨC VIỆC
là người được tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo bổ nhiệm, bầu cử hoặc ...
NHÀ TU HÀNH
là tín đồ xuất gia, thường xuyên thực hiện nếp sống riêng theo giáo lý, giáo luật và quy định của tổ chức tôn giáo.(Theo Khoản 7, Điều 2, Luật ...
TÍN ĐỒ
là người tin, theo một tôn giáo và được tổ chức tôn giáo đó thừa nhận.(Theo Khoản 6, Điều 2, Luật tín ngưỡng tôn giáo 2016)
TÔN GIÁO
là niềm tin của con người tồn tại với hệ thống quan niệm và hoạt động bao gồm đối tượng tôn thờ, giáo lý, giáo luật, lễ nghi và tổ ...
CƠ SỞ TÍN NGƯỠNG
là nơi thực hiện hoạt động tín ngưỡng của cộng đồng như đình, đền, miếu, nhà thờ dòng họ và những cơ sở tương tự khác.(Theo Khoản 4, Điều 2, ...
LỄ HỘI TÍN NGƯỠNG
là hoạt động tín ngưỡng tập thể được tổ chức theo lễ nghi truyền thống nhằm đáp ứng nhu cầu tinh thần của cộng đồng.(Theo Khoản 3, Điều 2, Luật ...