Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 4000 trong tổng số 7.658 thuật ngữ

PHƯƠNG ÁN CƠ CẤU LẠI TỔ CHỨC TÍN DỤNG ĐƯỢC KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT
Là một trong các phương án sau đây:    a) Phương án phục hồi;    b) Phương án sáp nhập, hợp nhất, chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, phần vốn góp;    c) ...
KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT
Là việc đặt một tổ chức tín dụng dưới sự kiểm soát trực tiếp của Ngân hàng Nhà nước theo quy định tại Mục 1 Chương VIII của Luật này.(Theo ...
CAN THIỆP SỚM
Là việc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khắc phục tình trạng quy định tại khoản 1 Điều 130a của ...
SUY THOÁI RỪNG
Là sự suy giảm về hệ sinh thái rừng, Làm giảm chức năng của rừng.(Theo Khoản 31, Điều 2, Luật Lâm nghiệp 2017)
MỞ CỬA RỪNG TỰ NHIÊN
Là cho phép khai thác gỗ rừng tự nhiên trở lại bằng quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.(Theo Khoản 30, Điều 2, Luật Lâm nghiệp 2017)
ĐÓNG CỬA RỪNG TỰ NHIÊN
Là dừng khai thác gỗ rừng tự nhiên trong một thời gian nhất định bằng quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.(Theo Khoản 29, Điều 2, Luật ...
PHÂN KHU DỊCH VỤ, HÀNH CHÍNH CỦA RỪNG ĐẶC DỤNG
Là khu vực hoạt động thường xuyên của ban quản lý rừng đặc dụng, cơ sở nghiên cứu, thí nghiệm, dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí kết hợp ...
PHÂN KHU PHỤC HỒI SINH THÁI CỦA RỪNG ĐẶC DỤNG
Là khu vực được quản lý, bảo vệ chặt chẽ để rừng phục hồi hệ sinh thái tự nhiên của vườn quốc gia, khu dự trữ thiên nhiên, khu bảo ...
PHÂN KHU BẢO VỆ NGHIÊM NGẶT CỦA RỪNG ĐẶC DỤNG
Là khu vực được bảo toàn nguyên vẹn của vườn quốc gia, khu dự trữ thiên nhiên, khu bảo tồn loài - sinh cảnh.(Theo Khoản 26, Điều 2, Luật Lâm ...
CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ
Bao gồm cộng đồng người Việt Nam sinh sống trên cùng địa bàn thôn, Làng, ấp, bản, buôn, bon, phum, sóc, tổ dân phố, điểm dân cư tương tự và ...
DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG
Là hoạt động cung ứng các giá trị sử dụng của môi trường rừng.(Theo Khoản 23, Điều 2, Luật Lâm nghiệp 2017)
THUÊ MÔI TRƯỜNG RỪNG
Là việc tổ chức, cá nhân thỏa thuận với chủ rừng để được sử dụng môi trường rừng trong một thời gian nhất định thông qua hợp đồng cho thuê ...
NHÀ NƯỚC CHO THUÊ RỪNG
Là việc Nhà nước quyết định trao quyền sử dụng rừng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu sử dụng rừng thông qua hợp đồng cho ...
CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG
Là văn bản công nhận một diện tích rừng nhất định đáp ứng các tiêu chí về quản lý rừng bền vững.(Theo Khoản 20, Điều 2, Luật Lâm nghiệp 2017)
QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG
Là phương thức quản trị rừng bảo đảm đạt được các mục tiêu bảo vệ và phát triển rừng, không Làm suy giảm các giá trị và nâng cao giá ...
GỖ HỢP PHÁP
Là gỗ, sản phẩm gỗ được khai thác, mua bán, sản xuất phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam.(Theo Khoản 18, Điều 2, Luật Lâm nghiệp 2017)
HỒ SƠ LÂM SẢN
Là tài liệu về lâm sản được lưu giữ tại cơ sở sản xuất, kinh doanh lâm sản và lưu hành cùng với lâm sản trong quá trình khai thác, ...
LÂM SẢN
Là sản phẩm khai thác từ rừng bao gồm thực vật rừng, động vật rừng và các sinh vật rừng khác gồm cả gỗ, lâm sản ngoài gỗ, sản phẩm ...
MẪU VẬT CÁC LOÀI THỰC VẬT RỪNG, ĐỘNG VẬT RỪNG
Là thực vật rừng, động vật rừng còn sống hoặc đã chết, trứng, ấu trùng, bộ phận, dẫn xuất của chúng.(Theo Khoản 15, Điều 2, Luật Lâm nghiệp 2017)
LOÀI THỰC VẬT RỪNG, ĐỘNG VẬT RỪNG NGUY CẤP, QUÝ, HIẾM
Là loài thực vật rừng, động vật rừng có giá trị đặc biệt về kinh tế, khoa học, y tế, sinh thái, cảnh quan và môi trường, số lượng còn ...
GIÁ TRỊ QUYỀN SỬ DỤNG RỪNG
Là tổng giá trị tính bằng tiền của quyền sử dụng rừng tại một thời điểm, trên một diện tích rừng xác định.(Theo Khoản 13, Điều 2, Luật Lâm nghiệp 2017)
GIÁ TRỊ RỪNG
Là tổng giá trị các yếu tố cấu thành hệ sinh thái rừng và các giá trị môi trường rừng tại một thời điểm, trên một diện tích rừng xác ...
QUYỀN SỬ DỤNG RỪNG
Là quyền của chủ rừng được khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ rừng.(Theo Khoản 11, Điều 2, Luật Lâm nghiệp 2017)
QUYỀN SỞ HỮU RỪNG SẢN XUẤT
Là rừng trồng bao gồm quyền chiếm hữu, quyền sử dụng, quyền định đoạt của chủ rừng đối với cây trồng, vật nuôi và tài sản khác gắn liền với ...
RỪNG TÍN NGƯỠNG
Là rừng gắn với niềm tin, phong tục, tập quán của cộng đồng dân cư sống dựa vào rừng.(Theo Khoản 8, Điều 2, Luật Lâm nghiệp 2017)
RỪNG TRỒNG
Là rừng được hình thành do con người trồng mới trên đất chưa có rừng; cải tạo rừng tự nhiên; trồng lại hoặc tái sinh sau khai thác rừng trồng.(Theo ...
RỪNG TỰ NHIÊN
Là rừng có sẵn trong tự nhiên hoặc phục hồi bằng tái sinh tự nhiên hoặc tái sinh có trồng bổ sung.(Theo Khoản 6, Điều 2, Luật Lâm nghiệp 2017)
TỶ LỆ CHE PHỦ RỪNG
Là tỷ lệ phần trăm giữa diện tích rừng so với tổng diện tích đất tự nhiên trên một phạm vi địa lý nhất định.(Theo Khoản 5, Điều 2, Luật ...
ĐỘ TÀN CHE
Là mức độ che kín của tán cây rừng theo phương thẳng đứng trên một đơn vị diện tích rừng được biểu thị bằng tỷ lệ phần mười.(Theo Khoản 4, ...
RỪNG
Là một hệ sinh thái bao gồm các loài thực vật rừng, động vật rừng, nấm, vi sinh vật, đất rừng và các yếu tố môi trường khác, trong đó ...
HOẠT ĐỘNG LÂM NGHIỆP
Bao gồm một hoặc nhiều hoạt động quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng; chế biến và thương mại lâm sản.(Theo Khoản 2, Điều 2, Luật Lâm nghiệp 2017)
LÂM NGHIỆP
Là ngành kinh tế - kỹ thuật bao gồm quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng; chế biến và thương mại lâm sản.(Theo Khoản 1, Điều 2, Luật ...
CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ TÀI SẢN CÔNG
Là tập hợp các dữ liệu về tài sản công được sắp xếp, tổ chức để truy cập, khai thác, quản lý và cập nhật thông qua phương tiện điện ...
HỆ THỐNG THÔNG TIN VỀ TÀI SẢN CÔNG
Là hệ thống tổng hợp các yếu tố hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, phần mềm, dữ liệu và quy trình, thủ tục được xây dựng để thu ...
TÀI SẢN BỊ TỊCH THU
Khi tài sản của chủ sở hữu do phạm tội, vi phạm hành chính mà bị tịch thu, sung quỹ nhà nước thì quyền sở hữu đối với tài sản ...
DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC
Là các chương trình, dự án, đề án đầu tư phát triển, nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn hỗ trợ phát ...
SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG ĐỂ LIÊN DOANH, LIÊN KẾT
Là việc cơ quan, người có thẩm quyền cho phép sử dụng tài sản công để hợp tác với tổ chức, đơn vị, cá nhân thực hiện hoạt động kinh ...
BÁN TRỰC TIẾP TÀI SẢN CÔNG
Là hình thức bán tài sản công thông qua việc niêm yết giá hoặc chỉ định người mua tài sản.(Theo Khoản 8, Điều 3, Luật Quản lý sử dụng tài ...
ĐẤU GIÁ TÀI SẢN CÔNG
Là hình thức bán tài sản công theo nguyên tắc và trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản.(Theo Khoản 7, Điều 3, ...
TÀI SẢN CHUYÊN DÙNG
Là những tài sản có cấu tạo, công năng sử dụng đặc thù được sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực.(Theo Khoản 6, Điều 3, Luật Quản lý sử ...

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH