Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 3840 trong tổng số 9.730 thuật ngữ

KINH DOANH VẬN TẢI HÀNH KHÁCH BẰNG XE TAXI
Là việc sử dụng xe ô tô có sức chứa dưới 9 chỗ (bao gồm cả người lái xe) để vận chuyển hành khách theo lịch trình và hành trình ...
KINH DOANH VẬN TẢI HÀNH KHÁCH BẰNG XE BUÝT THEO TUYẾN CỐ ĐỊNH
Là kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô có các điểm dừng đón, trả khách và xe chạy theo biểu đồ vận hành với cự ly, phạm ...
KINH DOANH VẬN TẢI HÀNH KHÁCH THEO TUYẾN CỐ ĐỊNH
Là kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô có xác định bến xe khách nơi đi, bến xe khách nơi đến với lịch trình, hành trình nhất ...
TUYẾN CỐ ĐỊNH
Là tuyến vận tải hành khách được cơ quan có thẩm quyền công bố, được xác định bởi hành trình, lịch trình, bến xe khách nơi đi, bến xe khách ...
KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ
Là việc thực hiện ít nhất một trong các công đoạn chính của hoạt động vận tải (trực tiếp điều hành phương tiện, lái xe hoặc quyết định giá cước ...
ĐƠN VỊ KINH DOANH VẬN TẢI
Bao gồm doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.(Theo Khoản 1 Điều 3 Nghị định 10/2020/NĐ-CP quy định về kinh doanh và điều ...
BẢN SAO Y BẢN CHÍNH:
là bản sao đầy đủ, chính xác nội dung của văn bản, được thực hiện từ bản chính và được trình bày theo thể thức quy định tại Nghị định ...
BẢN CHÍNH VĂN BẢN (SAU ĐÂY GỌI LÀ BẢN CHÍNH):
là những giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp lần đầu, cấp lại, cấp khi đăng ký lại hoặc những giấy tờ, văn bản ...
BẢN GỐC VĂN BẢN (SAU ĐÂY GỌI LÀ BẢN GỐC):
là bản hoàn chỉnh về nội dung, thể thức văn bản được cơ quan, tổ chức ban hành và có chữ ký trực tiếp của người có thẩm quyền.(Theo điểm ...
THANH TOÁN TRƯỚC, KIỂM SOÁT SAU:
Là hình thức thanh toán áp dụng đối với một số khoản chi ngân sách nhà nước; trong đó, kho bạc nhà nước làm thủ tục thanh toán ngay sau ...
BẢNG THANH TOÁN CHO ĐỐI TƯỢNG THỤ HƯỞNG:
Là bảng kê chi tiết tên, số tiền được hưởng, số tài khoản tại ngân hàng (trường hợp chi trả cho đối tượng thụ hưởng qua tài khoản tại ngân ...
CAM KẾT CHI:
Là việc các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước cam kết sử dụng dự toán chi ngân sách thường xuyên được giao hàng năm (có thể một phần ...
TRANG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG CỦA KHO BẠC NHÀ NƯỚC:
Là trang thông tin điện tử, nơi cung cấp các dịch vụ hành chính công thuộc lĩnh vực kho bạc nhà nước cho các đơn vị giao dịch với kho ...
CHỨNG TỪ CHUYỂN TIỀN:
Là lệnh thanh toán bằng văn bản giấy hoặc dữ liệu điện tử do các đơn vị giao dịch lập để đề nghị kho bạc nhà nước thực hiện trích ...
CHỨNG TỪ NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC:
Là bảng kê nộp thuế; giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước; các chứng từ chuyển tiền từ tài khoản của đơn vị tại kho bạc nhà nước; biên ...
NGÂN HÀNG PHỤC VỤ:
Là ngân hàng được người sử dụng (chủ dự án) lựa chọn cho các dự án vay oda, vốn vay ưu đãi theo điều kiện thị trường, căn cứ danh ...
CÁC ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC THUỘC ĐỐI TƯỢNG MỞ TÀI KHOẢN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC:
Là các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, các quỹ tài chính nhà nước và các đơn vị, tổ chức khác được phép mở tài khoản tại kho ...
ĐƠN VỊ GIAO DỊCH VỚI KHO BẠC NHÀ NƯỚC:
Là các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước; các cơ quan, đơn vị, tổ chức kinh tế có giao dịch với kho bạc nhà nước và người nộp ...
ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC:
Là đơn vị dự toán ngân sách được giao trực tiếp quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước (bao gồm cả chủ đầu tư, các ban quản lý dự ...
NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO PHƯƠNG THỨC ĐIỆN TỬ:
Là hình thức nộp ngân sách nhà nước thông qua cổng thông tin điện tử của cơ quan quản lý thuế (cơ quan thuế hoặc cơ quan hải quan) hoặc ...
ĐỐI TƯỢNG THỤ HƯỞNG:
Là các tổ chức, cá nhân hưởng tiền từ các khoản thanh toán của kho bạc nhà nước.(Theo Khoản 2 Điều 3 Nghị định 11/2020/NĐ-CP quy định về thủ tục ...
NGƯỜI NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC:
Là các đơn vị, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nghĩa vụ nộp thuế, lệ phí, phí và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước.(Theo Khoản ...
SẢN PHẨM XỬ LÝ CHẤT THẢI CHĂN NUÔI
Là sản phẩm có đặc tính lý học, hóa học, sinh học sử dụng để xử lý chất thải chăn nuôi.(Theo Khoản 10 Điều 3 Nghị định 13/2020/NĐ-CP hướng dẫn ...
SẢN PHẨM CHIM YẾN
Là tổ yến, trứng giống, con giống chim yến.(Theo Khoản 9 Điều 3 Nghị định 13/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chăn nuôi)
NHÂN GIỐNG NHÂN TẠO CHIM YẾN
Là hoạt động ấp nở, nuôi dưỡng nhân tạo chim yến.(Theo Khoản 8 Điều 3 Nghị định 13/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chăn nuôi)
NHÀ YẾN
Là công trình xây dựng mới hoặc cải tạo để nuôi chim yến.(Theo Khoản 7 Điều 3 Nghị định 13/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chăn nuôi)
LOA PHÓNG
Là thiết bị âm thanh để dẫn dụ chim yến, được đặt ở ngoài cửa lối ra, vào của chim yến.(Theo Khoản 6 Điều 3 Nghị định 13/2020/NĐ-CP hướng dẫn ...
HỆ SỐ ĐƠN VỊ VẬT NUÔI
Là hằng số áp dụng để quy đổi trực tiếp số lượng gia súc, gia cầm sang đơn vị vật nuôi.(Theo Khoản 5 Điều 3 Nghị định 13/2020/NĐ-CP hướng dẫn ...
CƠ SỞ SẢN XUẤT THỨC ĂN CHĂN NUÔI
Là cơ sở thực hiện một hoặc toàn bộ hoạt động chế biến, gia công thức ăn chăn nuôi.(Theo Khoản 4 Điều 3 Nghị định 13/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chăn nuôi)
CƠ SỞ CHĂN NUÔI
Là nơi nuôi sinh trưởng, nuôi sinh sản vật nuôi. cơ sở chăn nuôi bao gồm: chăn nuôi trang trại quy mô lớn, quy mô vừa, quy mô nhỏ; chăn ...
CHỈ TIÊU AN TOÀN
Là chỉ tiêu quy định mức giới hạn tối đa cho phép trong thức ăn chăn nuôi để không ảnh hưởng tiêu cực đến vật nuôi, con người và môi ...
CHẤT CHÍNH TRONG THỨC ĂN HỖN HỢP HOÀN CHỈNH, THỨC ĂN ĐẬM ĐẶC
Là protein thô và lysine tổng số; trong thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho động vật cảnh là protein tổng số; trong thức ăn chăn nuôi khác, nguyên liệu ...
LÒNG SÔNG
Là phạm vi giữa hai mép bờ sông.(Theo Khoản 6 Điều 3 Nghị định 23/2020/NĐ-CP quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông)
BÃI SÔNG
Là vùng đất ven sông được tính từ mép bờ của sông đến biên ngoài của hành lang bảo vệ đê điều đối với các tuyến sông có đê; trường ...
MÉP BỜ CỦA SÔNG
Là ranh giới giữa mái dốc địa hình tự nhiên của bờ với mặt đất tự nhiên theo chiều ngang. trường hợp sông đã được kè bờ thì mép bờ ...
TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KINH DOANH CÁT, SỎI HỢP PHÁP
Là tổ chức, cá nhân được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép khai thác cát, sỏi lòng sông; tổ chức, cá nhân đủ điều kiện hoạt động ...
CÁT, SỎI CÓ NGUỒN GỐC HỢP PHÁP
Là cát, sỏi lòng sông được khai thác theo giấy phép do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc theo đăng ký khối lượng cát, sỏi thu hồi ...
CÁT, SỎI LÒNG SÔNG
Là cát, cuội, sỏi tích tụ ở lòng suối, lòng sông, bãi bồi, thềm sông từ thượng lưu cho đến cửa sông; tích tụ ở lòng hồ và cửa sông.(Theo ...
SAO TÀI LIỆU BÍ MẬT NHÀ NƯỚC
là việc chép lại hoặc tạo ra bản khác theo đúng nội dung bản gốc hoặc bản chính của tài liệu. Chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước ...
“VĂN THƯ CƠ QUAN”
Là bộ phận thực hiện một số nhiệm vụ công tác văn thư của cơ quan, tổ chức.(Theo Khoản 17 Điều 3 Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư)

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH