Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 3720 trong tổng số 9.730 thuật ngữ

TỔNG GIÁ TRỊ RỦI RO
Là tổng các giá trị rủi ro thị trường, giá trị rủi ro thanh toán và giá trị rủi ro hoạt động.(Theo Khoản 5 Điều 2 Thông tư 91/2020/TT-BTC quy ...
GIÁ TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG
Là giá trị tương ứng với mức độ tổn thất có thể xảy ra do lỗi kỹ thuật, lỗi hệ thống và quy trình nghiệp vụ, lỗi con người trong ...
GIÁ TRỊ RỦI RO THANH TOÁN
Là giá trị tương ứng với mức độ tổn thất có thể xảy ra khi đối tác không thể thanh toán đúng hạn hoặc chuyển giao tài sản đúng hạn ...
GIÁ TRỊ RỦI RO THỊ TRƯỜNG
Là giá trị tương ứng với mức độ tổn thất có thể xảy ra khi giá thị trường của tài sản đang sở hữu và dự kiến sẽ sở hữu ...
TỔ CHỨC KINH DOANH CHỨNG KHOÁN
Là công ty chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại việt nam, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty quản ...
KHU VỰC NAM TRUNG BỘ VÀ TÂY NGUYÊN
Là khu vực gồm các tỉnh, thành phố: đà nẵng, quảng nam, quảng ngãi, bình định, phú yên, khánh hòa, ninh thuận, lâm đồng, đắk nông, đắk lắk, gia lai, ...
KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ
Là khu vực gồm các tỉnh: thanh hóa, nghệ an, hà tĩnh, quảng bình, quảng trị, thừa thiên huế.(Theo Khoản 7 Điều 2 Thông tư 37/2020/TT-BTTTT về Quy hoạch sử ...
KHU VỰC BẮC BỘ
Là khu vực gồm các tỉnh, thành phố: hà nội, vĩnh phúc, thái nguyên, phú thọ, nam định, hưng yên, hải dương, hải phòng, quảng ninh, thái bình, ninh bình, ...
KHU VỰC TÂY BẮC
Là khu vực gồm các tỉnh: hà giang, lào cai, cao bằng, điện biên, lai châu, tuyên quang, yên bái, sơn la, bắc kạn, lạng sơn, hòa bình.(Theo Khoản 5 ...
MẠNG ĐƠN TẦN
Là mạng gồm nhiều máy phát sóng truyền hình hoạt động đồng bộ với nhau trên cùng một kênh tần số, truyền tải dữ liệu giống nhau.(Theo Khoản 3 Điều ...
ĐƠN VỊ TRUYỀN DẪN, PHÁT SÓNG KHU VỰC (SAU ĐÂY VIẾT TẮT LÀ: ĐƠN VỊ TDPS KHU VỰC)
Là tổ chức có giấy phép viễn thông theo quy định của pháp luật để thiết lập mạng truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất trên phạm vi ...
ĐƠN VỊ TRUYỀN DẪN, PHÁT SÓNG TOÀN QUỐC (SAU ĐÂY VIẾT TẮT LÀ: ĐƠN VỊ TDPS TOÀN QUỐC)
Là tổ chức có giấy phép viễn thông theo quy định của pháp luật để thiết lập mạng truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất trên phạm vi toàn quốc.(Theo ...
TIN ĐỒN
Là thông tin có thực hoặc không có thực, chưa có căn cứ để kiểm chứng tại thời điểm phát tin liên quan đến tổ chức niêm yết, tổ chức ...
CHỈ TIÊU BÁO CÁO GIÁM SÁT GIAO DỊCH ÁP DỤNG CHO THÀNH VIÊN GIAO DỊCH
Là nội dung do sở giao dịch chứng khoán việt nam xây dựng, hướng dẫn thành viên giao dịch triển khai hoạt động giám sát giao dịch chứng khoán.(Theo Khoản ...
GIAO DỊCH VI PHẠM
Là các giao dịch được ủy ban chứng khoán nhà nước xác định là vi phạm quy định của pháp luật về giao dịch chứng khoán.(Theo Khoản 4 Điều 3 ...
GIAO DỊCH NGHI VẤN
Là giao dịch bất thường được sở giao dịch chứng khoán phân tích, xác định là giao dịch có nghi vấn tác động đến diễn biến giá, khối lượng của ...
GIAO DỊCH BẤT THƯỜNG
Là các giao dịch chạm vào các tiêu chí cảnh báo của hệ thống tiêu chí giám sát do sở giao dịch chứng khoán việt nam ban hành.(Theo Khoản 2 ...
GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
Là việc mua, bán chứng khoán thực hiện qua hệ thống giao dịch chứng khoán của sở giao dịch chứng khoán.(Theo Khoản 1 Điều 3 Thông tư 95/2020/TT-BTC hướng dẫn ...
NƯỚC NGUYÊN XỨ
Là quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nơi công ty mẹ thành lập, đặt trụ sở chính.(Theo Khoản 8 Điều 2 Thông tư 97/2020/TT-BTC về hướng dẫn hoạt động của ...
ĐẠI DIỆN CÓ THẨM QUYỀN CỦA TỔ CHỨC KINH DOANH CHỨNG KHOÁN NƯỚC NGOÀI
Đại diện có thẩm quyền của tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài là:a) Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ...
TRƯỞNG VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN
Là người đứng đầu văn phòng đại diện công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại việt nam.(Theo Khoản 6 Điều 2 Thông tư 97/2020/TT-BTC về ...
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CHỨNG KHOÁN, CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
Là đơn vị phụ thuộc của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài, không có tư cách pháp nhân, được thành lập theo quy định của ...
GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH
Là người đứng đầu chi nhánh công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại việt nam.(Theo Khoản 4 Điều 2 Thông tư 97/2020/TT-BTC về hướng dẫn ...
CHI NHÁNH CÔNG TY CHỨNG KHOÁN, CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
Là đơn vị phụ thuộc của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài, không có tư cách pháp nhân, được thành lập theo quy định của ...
CÔNG TY MẸ
Là tổ chức kinh doanh chứng khoán thành lập ở nước ngoài đăng ký hoạt động văn phòng đại diện hoặc đăng ký thành lập chi nhánh tại việt nam. ...
BẢN SAO HỢP LỆ
Là bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc bản sao đã được đối chiếu khớp ...
TÀI SẢN ỦY THÁC
là danh mục tài sản bao gồm tiền, chứng khoán và các tài sản khác của khách hàng ủy thác.(Theo khoản 7 Điều 2 Thông tư 99/2020/TT-BTC hướng dẫn về ...
NGƯỜI ĐƯỢC HƯỞNG LỢI
là tổ chức, cá nhân không đứng danh chủ sở hữu tài sản nhưng có đầy đủ quyền sở hữu đối với tài sản đó theo quy định của pháp ...
HỒ SƠ CÁ NHÂN
bao gồm bản thông tin cá nhân theo mẫu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 98/2020/TT-BTC, bản sao hợp lệ hộ chiếu của cá ...
KHÁCH HÀNG ỦY THÁC
là quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán và các cá nhân, tổ chức ủy thác vốn, tài sản của mình cho công ty quản lý ...
CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ
là doanh nghiệp được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán, thực hiện nghiệp vụ quản lý quỹ đầu ...
BẢN SAO HỢP LỆ
là bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc bản sao đã được đối chiếu khớp ...
VỐN ĐIỀU LỆ QUỸ, VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN
là số vốn góp của nhà đầu tư, cổ đông và được ghi trong Điều lệ quỹ đóng, quỹ thành viên, Điều lệ công ty đầu tư chứng khoán hoặc ...
TỔ CHỨC CUNG CẤP BÁO GIÁ
là công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, các hệ thống báo giá được công ty quản lý quỹ lựa chọn để cung cấp báo giá tài sản ...
THỜI ĐIỂM ĐÓNG SỔ LỆNH
là thời điểm cuối cùng mà đại lý phân phối nhận lệnh giao dịch từ nhà đầu tư để thực hiện trong ngày giao dịch chứng chỉ quỹ. Thời điểm ...
THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP CỦA BAN ĐẠI DIỆN QUỸ
là thành viên không phải là người có liên quan với công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát.(Theo khoản 26 Điều 2 Thông tư 98/2020/TT-BTC hướng dẫn về ...
TÀI KHOẢN TIỀN GỬI THANH TOÁN BÙ TRỪ GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ
là tài khoản tiền mà đại lý ký danh mở tại ngân hàng giám sát và chỉ để thực hiện thanh toán cho các giao dịch chứng chỉ quỹ.(Theo khoản ...
TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ MỞ
là tài khoản thông qua đó, nhà đầu tư mua, bán, sở hữu chứng chỉ của một hay nhiều quỹ mở do công ty quản lý quỹ quản lý. Tài ...
SỔ ĐĂNG KÝ NHÀ ĐẦU TƯ PHỤ (SAU ĐÂY GỌI TẮT LÀ SỔ PHỤ)
là sổ ghi nhận các thông tin về nhà đầu tư sở hữu chứng chỉ quỹ do đại lý ký danh lập và quản lý theo ủy quyền của công ...
SỔ ĐĂNG KÝ NHÀ ĐẦU TƯ CHÍNH (SAU ĐÂY GỌI TẮT LÀ SỔ CHÍNH)
là tài liệu dưới dạng văn bản, tập dữ liệu điện tử hoặc cả hai ghi nhận các thông tin về nhà đầu tư sở hữu chứng chỉ quỹ do ...