Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 3640 trong tổng số 9.730 thuật ngữ

VI PHẠM CÁC QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI
là hành vi lấn chiếm đất, chuyển quyền sử dụng đất hoặc sử dụng đất trái với các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất ...
VI PHẠM CÁC QUY ĐỊNH VỀ NGHIÊN CỨU, THĂM DÒ, KHAI THÁC TÀI NGUYÊN
là hành vi vi phạm các quy định của Nhà nước về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên trong đất liền, hải đảo, nội thủy, vùng lãnh hải, ...
XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP
là hành vi cố ý xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ tại Việt Nam, thu lợi ...
XÂM PHẠM QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN
là hành vi không được phép của chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan mà cố ý xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan đang được bảo hộ ...
VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
là hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn thực hiện các hành vi sau đây:a) Quyết định đầu tư xây dựng không đúng quy định của Luật xây dựng;b) ...
THÔNG ĐỒNG, BAO CHE CHO NGƯỜI NỘP THUẾ
là hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm thất thoát tiền thuế phải nộp, bao gồm các hành vi sau đây:a) Thực hiện việc miễn thuế, giảm thuế, ...
VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ ĐẤU THẦU
gồm các hành vi sau đây:a) Can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu;b) Thông thầu;c) Gian lận trong đấu thầu;d) Cản trở hoạt động đấu thầu;đ) Vi ...
VI PHẠM QUY ĐỊNHCỦA NHÀ NƯỚCVỀ KẾ TOÁN
là hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn thực hiện một trong những hành vi sau đây:a) Giả mạo, khai man, thỏa thuận hoặc ép buộc người khác giả ...
VI PHẠM QUY ĐỊNHCỦA NHÀ NƯỚCVỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ CÔNG
là hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn thực hiện một trong những hành vi sau đây:a) Vi phạm quy định về quyết định chủ trương đầu tư;b) Vi ...
VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
gồm các hành vi sau đây:a) Lập danh sách khống về người đăng ký mua tài sản bán đấu giá;b) Lập hồ sơ khống, hồ sơ giả tham gia hoạt ...
VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ CẠNH TRANH
gồm các hành vi sau đây:a) Thỏa thuận ngăn cản, kìm hãm không cho doanh nghiệp khác tham gia thị trường hoặc phát triển kinh doanh;b) Thỏa thuận loại bỏ ...
TRỐN ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG
gồm các hành vi sau đây:a) Lập hồ sơ bệnh án, kê đơn thuốc khống hoặc kê tăng số lượng hoặc thêm loại thuốc, vật tư y tế, dịch vụ ...
GIAN LẬN BẢO HIỂM Y TẾ
gồm các hành vi sau đây:a) Lập hồ sơ bệnh án, kê đơn thuốc khống hoặc kê tăng số lượng hoặc thêm loại thuốc, vật tư y tế, dịch vụ ...
GIAN LẬN BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
gồm các hành vi sau đây:a) Lập hồ sơ bệnh án, kê đơn thuốc khống hoặc kê tăng số lượng hoặc thêm loại thuốc, vật tư y tế, dịch vụ ...
GIAN LẬN TRONG KINH DOANH BẢO HIỂM
gồm các hành vi sau đây:a) Thông đồng với người thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm để giải quyết bồi thường bảo hiểm, trả tiền bảo hiểm trái pháp luật;b) ...
THAO TÚNG THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
gồm các hành vi sau đây:a) Sử dụng một hoặc nhiều tài khoản giao dịch của mình hoặc của người khác hoặc thông đồng với nhau liên tục mua, bán ...
SỬ DỤNG THÔNG TIN NỘI BỘ ĐỂ MUA BÁN CHỨNG KHOÁN
là hành vi người nào biết được thông tin liên quan đến công ty đại chúng hoặc quỹ đại chúng chưa được công bố mà nếu được công bố có ...
CỐ Ý CÔNG BỐ THÔNG TIN SAI LỆCH HOẶC CHE GIẤU THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG CHỨNG KHOÁN
là hành vi cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chào bán, niêm yết, giao dịch, hoạt động kinh doanh chứng ...
VI PHẠM QUY ĐỊNH TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI
là hành vi trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mà cố ý thực hiện một trong các hành vi sau đây ...
LẬP QUỸ TRÁI PHÉP
là hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn lập quỹ trái quy định của pháp luật và đã sử dụng quỹ đó gây thiệt hại cho tài sản của ...
IN, PHÁT HÀNH, MUA BÁN TRÁI PHÉP HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ THU NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
là hành vi in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước ở dạng phôi từ 50 số đến dưới 100 số ...
CHO VAY LÃI NẶNG TRONG GIAO DỊCH DÂN SỰ
là hành vi trong giao dịch dân sự mà cho vay với lãi suất gấp 05 lần mức lãi suất cao nhất quy định trong Bộ luật dân sự, thu ...
TÀNG TRỮ, VẬN CHUYỂN HÀNG CẤM
là hành vi tàng trữ, vận chuyển hàng hóa mà Nhà nước cấm kinh doanh, cấm lưu hành, cấm sử dụng, chưa được phép lưu hành, chưa được phép sử ...
SẢN XUẤT, BUÔN BÁN HÀNG CẤM
là hành vi sản xuất, buôn bán hàng hóa mà Nhà nước cấm kinh doanh, cấm lưu hành, cấm sử dụng, chưa được phép lưu hành, chưa được phép sử ...
TỪ CHỐI HOẶC TRỐN TRÁNH NGHĨA VỤ CẤP DƯỠNG
là hành vi người có nghĩa vụ cấp dưỡng và có khả năng thực tế để thực hiện việc cấp dưỡng đối với người mà mình có nghĩa vụ cấp ...
NGƯỢC ĐÃI HOẶC HÀNH HẠ ÔNG BÀ, CHA MẸ, VỢ CHỒNG, CON, CHÁU HOẶC NGƯỜI CÓ CÔNG NUÔI DƯỠNG MÌNH
là hành vi đối xử tồi tệ hoặc có hành vi bạo lực xâm phạm thân thể ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi ...
TỔ CHỨC TẢO HÔN
là hành vi tổ chức việc lấy vợ, lấy chồng cho những người chưa đến tuổi kết hôn.(Tham khảo Điều 183 Bộ luật hình sự 2015)
VI PHẠM CHẾ ĐỘ MỘT VỢ, MỘT CHỒNG
Người nào đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc người chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn ...
CƯỠNG ÉP KẾT HÔN, LY HÔN HOẶC CẢN TRỞ HÔN NHÂN TỰ NGUYỆN, TIẾN BỘ, CẢN TRỞ LY HÔN TỰ NGUYỆN
là hành vi cưỡng ép người khác kết hôn trái với sự tự nguyện của họ, cản trở người khác kết hôn hoặc duy trì quan hệ hôn nhân tự ...
THIẾU TRÁCH NHIỆM GÂY THIỆT HẠI ĐẾN TÀI SẢN CỦA NHÀ NƯỚC,CƠ QUAN,TỔ CHỨC,DOANH NGHIỆP
là hành vi người có nhiệm vụ trực tiếp trong công tác quản lý tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, vì thiếu trách nhiệm mà ...
SỬ DỤNG TRÁI PHÉP TÀI SẢN
là hành vi vì vụ lợi mà sử dụng trái phép tài sản của người khác.(Tham khảo khoản 1 Điều 177 Bộ luật hình sự 2015)
CƯỚP TÀI SẢN
là hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không ...
XÂM PHẠM QUYỀN TỰ DO NGÔN LUẬN, TỰ DO BÁO CHÍ, TIẾP CẬN THÔNG TIN, QUYỀN BIỂU TÌNH CỦA CÔNG DÂN
là hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc thủ đoạn khác cản trở công dân thực hiện quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, ...
XÂM PHẠM QUYỀN KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
là hành vi sau đây:a) Dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc hành vi khác cản trở việc khiếu nại, tố cáo, việc xét và giải quyết khiếu ...
XÂM PHẠM QUYỀN BÌNH ĐẲNG GIỚI
là hành vi vì lý do giới mà thực hiện hành vi dưới bất kỳ hình thức nào cản trở người khác tham gia hoạt động trong các lĩnh vực ...
XÂM PHẠM QUYỀN TỰ DO TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO CỦA NGƯỜI KHÁC
là hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác ngăn cản hoặc ép buộc người khác thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, ...
XÂM PHẠM QUYỀN HỘI HỌP, LẬP HỘI CỦA CÔNG DÂN
là hành dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác ngăn cản hoặc ép buộc người khác lập hội, hội họp hợp pháp.(Tham khảo khoản ...
BUỘC CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THÔI VIỆC HOẶC SA THẢI NGƯỜI LAO ĐỘNG TRÁI PHÁP LUẬT
là hành vi vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà thực hiện một trong các hành vi làm cho người bị thôi việc, người bị sa thải ...
LÀM SAI LỆCH KẾT QUẢ BẦU CỬ, KẾT QUẢ TRƯNG CẦU Ý DÂN
là hành vi người có trách nhiệm trong việc tổ chức, giám sát việc bầu cử, tổ chức trưng cầu ý dân mà giả mạo giấy tờ, gian lận phiếu ...
XÂM PHẠM QUYỀN CỦA CÔNG DÂN VỀ BẦU CỬ, ỨNG CỬ HOẶC BIỂU QUYẾT KHI NHÀ NƯỚC TRƯNG CẦU Ý DÂN
là hành vi lừa gạt, mua chuộc, cưỡng ép hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở công dân thực hiện quyền bầu cử, quyền ứng cử hoặc quyền biểu quyết ...

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH