Thuật ngữ pháp lý

Đang hiển thị 3480 trong tổng số 7.658 thuật ngữ

CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
Là cơ sở cố định hoặc lưu động đã được cấp giấy phép hoạt động và cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.(Theo Khoản 7, Điều 2, Luật khám ...
NGƯỜI HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
Là người đã được cấp chứng chỉ hành nghề và thực hiện khám bệnh, chữa bệnh (sau đây gọi chung là người hành nghề).(Theo Khoản 6, Điều 2, Luật khám ...
GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
Là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có đủ điều kiện hoạt động theo quy định của Luật ...
CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
Là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho người có đủ điều kiện hành nghề theo quy định của Luật này (sau đây gọi chung ...
NGƯỜI BỆNH
Là người sử dụng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.(Theo Khoản 3, Điều 2, Luật khám chữa bệnh 2009)
CHỮA BỆNH
Là việc sử dụng phương pháp chuyên môn kỹ thuật đã được công nhận và thuốc đã được phép lưu hành để cấp cứu, điều trị, chăm sóc, phục hồi ...
KHÁM BỆNH
Là việc hỏi bệnh, khai thác tiền sử bệnh, thăm khám thực thể, khi cần thiết thì chỉ định làm xét nghiệm cận lâm sàng, thăm dò chức năng để ...
VẬT LIỆU THU HOẠCH
Là cây hoặc bộ phận của cây thu được từ việc gieo trồng vật liệu nhân giống.”(Theo Khoản 2, Điều 1, Luật Sở hữu trí tuệ 2009)
VẬT LIỆU NHÂN GIỐNG
Là cây hoặc bộ phận của cây có khả năng phát triển thành một cây mới dùng để nhân giống hoặc để gieo trồng.(Theo Khoản 2, Điều 1, Luật Sở ...
VĂN BẰNG BẢO HỘ
Là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân nhằm xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế, kiểu ...
GIỐNG CÂY TRỒNG
Là quần thể cây trồng thuộc cùng một cấp phân loại thực vật thấp nhất, đồng nhất về hình thái, ổn định qua các chu kỳ nhân giống, có thể ...
BÍ MẬT KINH DOANH
Là thông tin thu được từ hoạt động đầu tư tài chính, trí tuệ, chưa được bộc lộ và có khả năng sử dụng trong kinh doanh.(Theo Khoản 2, Điều ...
CHỈ DẪN ĐỊA LÝ
Là dấu hiệu dùng để chỉ sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hay quốc gia cụ thể.(Theo Khoản 2, Điều 1, Luật Sở ...
TÊN THƯƠNG MẠI
Là tên gọi của tổ chức, cá nhân dùng trong hoạt động kinh doanh để phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó với chủ thể kinh doanh ...
NHÃN HIỆU NỔI TIẾNG
Là nhãn hiệu được người tiêu dùng biết đến rộng rãi trên toàn lãnh thổ Việt Nam.(Theo Khoản 2, Điều 1, Luật Sở hữu trí tuệ 2009)
NHÃN HIỆU LIÊN KẾT
Là các nhãn hiệu do cùng một chủ thể đăng ký, trùng hoặc tương tự nhau dùng cho sản phẩm, dịch vụ cùng loại hoặc tương tự nhau hoặc có ...
NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN
Là nhãn hiệu mà chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng trên hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân đó để ...
NHÃN HIỆU TẬP THỂ
Là nhãn hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các thành viên của tổ chức là chủ sở hữu nhãn hiệu đó với hàng hoá, dịch vụ ...
NHÃN HIỆU
Là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau.(Theo Khoản 2, Điều 1, Luật Sở hữu trí tuệ 2009)
THIẾT KẾ BỐ TRÍ MẠCH TÍCH HỢP BÁN DẪN (SAU ĐÂY GỌI
Là thiết kế bố trí) là cấu trúc không gian của các phần tử mạch và mối liên kết các phần tử đó trong mạch tích hợp bán dẫn.(Theo Khoản ...
MẠCH TÍCH HỢP BÁN DẪN
Là sản phẩm dưới dạng thành phẩm hoặc bán thành phẩm, trong đó các phần tử với ít nhất một phần tử tích cực và một số hoặc tất cả ...
KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP
Là hình dáng bên ngoài của sản phẩm được thể hiện bằng hình khối, đường nét, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố này.(Theo Khoản 2, Điều 1, ...
SÁNG CHẾ
Là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên.(Theo Khoản ...
PHÁT SÓNG
Là việc truyền âm thanh hoặc hình ảnh hoặc cả âm thanh và hình ảnh của tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng ...
SAO CHÉP
Là việc tạo ra một hoặc nhiều bản sao của tác phẩm hoặc bản ghi âm, ghi hình bằng bất kỳ phương tiện hay hình thức nào, bao gồm cả ...
TÁC PHẨM, BẢN GHI ÂM, GHI HÌNH ĐÃ CÔNG BỐ
Là tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình đã được phát hành với sự đồng ý của chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan để ...
TÁC PHẨM PHÁI SINH
Là tác phẩm dịch từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác, tác phẩm phóng tác, cải biên, chuyển thể, biên soạn, chú giải, tuyển chọn.(Theo Khoản 2, Điều 1, ...
TÁC PHẨM
Là sản phẩm sáng tạo trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật và khoa học thể hiện bằng bất kỳ phương tiện hay hình thức nào.(Theo Khoản 2, Điều 1, ...
CHỦ THỂ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ
Là chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ hoặc tổ chức, cá nhân được chủ sở hữu chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ.(Theo Khoản 2, Điều 1, Luật ...
QUYỀN ĐỐI VỚI GIỐNG CÂY TRỒNG
Là quyền của tổ chức, cá nhân đối với giống cây trồng mới do mình chọn tạo hoặc phát hiện và phát triển hoặc được hưởng quyền sở hữu.(Theo Khoản ...
QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP
Là quyền của tổ chức, cá nhân đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ ...
QUYỀN LIÊN QUAN ĐẾN QUYỀN TÁC GIẢ
Là quyền của tổ chức, cá nhân đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã ...
QUYỀN TÁC GIẢ
Là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu.(Theo Khoản 2, Điều 1, Luật Sở hữu trí tuệ 2009)
QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ
Là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tài sản trí tuệ, bao gồm quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công ...
NHÂN VIÊN CƠ QUAN ĐẠI DIỆN
Là người đảm nhận công việc hành chính, kỹ thuật hoặc phục vụ.(Theo Khoản 9, Điều 4, Luật Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài 2009)
LÃNH SỰ DANH DỰ
Là viên chức lãnh sự không chuyên nghiệp và không phải là cán bộ, công chức, viên chức Việt Nam, bao gồm Tổng Lãnh sự danh dự và Lãnh sự ...
VIÊN CHỨC LÃNH SỰ
Là người đảm nhiệm chức vụ lãnh sự.(Theo Khoản 7, Điều 4, Luật Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài 2009)
VIÊN CHỨC NGOẠI GIAO
Là người đảm nhiệm chức vụ ngoại giao.(Theo Khoản 6, Điều 4, Luật Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài 2009)
THÀNH VIÊN CƠ QUAN ĐẠI DIỆN
Bao gồm người đứng đầu cơ quan đại diện, viên chức ngoại giao, viên chức lãnh sự và nhân viên cơ quan đại diện.(Theo Khoản 5, Điều 4, Luật Cơ ...
KHU VỰC LÃNH SỰ
Là bộ phận lãnh thổ của quốc gia tiếp nhận được nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và quốc gia tiếp nhận thỏa thuận để cơ quan ...