Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 2581 đến 2610 trong tổng số 3.800 thuật ngữ

NHÃN HIỆU
Là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau.(Theo Khoản 16, Điều 4, Luật Sở hữu trí tuệ 2005)
NHÃN HIỆU TẬP THỂ
Là nhãn hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các thành viên của tổ chức Là chủ sở hữu nhãn hiệu đó với hàng hoá, dịch vụ của tổ chức, cá nhân ...
NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN
Là nhãn hiệu mà chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng trên hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân đó để chứng nhận các đặc tính ...
NHÃN HIỆU LIÊN KẾT
Là các nhãn hiệu do cùng một chủ thể đăng ký, trùng hoặc tương tự nhau dùng cho sản phẩm, dịch vụ cùng loại hoặc tương tự nhau hoặc có liên quan với nhau.(Theo Khoản ...
NHÃN HIỆU NỔI TIẾNG
Là nhãn hiệu được người tiêu dùng biết đến rộng rãi trên toàn lãnh thổ Việt Nam.(Theo Khoản 20, Điều 4, Luật Sở hữu trí tuệ 2005)
TÊN THƯƠNG MẠI
Là tên gọi của tổ chức, cá nhân dùng trong hoạt động kinh doanh để phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực ...
CHỈ DẪN ĐỊA LÝ
Là dấu hiệu dùng để chỉ sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hay quốc gia cụ thể.(Theo Khoản 22, Điều 4, Luật Sở hữu trí tuệ 2005)
GIỐNG CÂY TRỒNG
Là quần thể cây trồng thuộc cùng một cấp phân loại thực vật thấp nhất, đồng nhất về hình thái, ổn định qua các chu kỳ nhân giống, có thể nhận biết được bằng sự ...
VĂN BẰNG BẢO HỘ
Là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân nhằm xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế ...
CÔNG CỤ CHUYỂN NHƯỢNG
Là giấy tờ có giá ghi nhận lệnh thanh toán hoặc cam kết thanh toán không điều kiện một số tiền xác định vào một thời điểm nhất định.(Theo Khoản 1, Điều 4, Luật Các ...
HỐI PHIẾU ĐÒI NỢ
Là giấy tờ có giá do người ký phát lập, yêu cầu người bị ký phát thanh toán không điều kiện một số tiền xác định khi có yêu cầu hoặc vào một thời điểm ...
HỐI PHIẾU NHẬN NỢ
Là giấy tờ có giá do người phát hành lập, cam kết thanh toán không điều kiện một số tiền xác định khi có yêu cầu hoặc vào một thời điểm nhất định trong tương ...
NGƯỜI KÝ PHÁT
Là người lập và ký phát hành hối phiếu đòi nợ, séc.(Theo Khoản 5, Điều 4, Luật Các công cụ chuyển nhượng 2005)
NGƯỜI BỊ KÝ PHÁT
Là người có trách nhiệm thanh toán số tiền ghi trên hối phiếu đòi nợ, séc theo lệnh của người ký phát.(Theo Khoản 6, Điều 4, Luật Các công cụ chuyển nhượng 2005)
NGƯỜI CHẤP NHẬN
Là người bị ký phát sau khi ký chấp nhận hối phiếu đòi nợ.(Theo Khoản 7, Điều 4, Luật Các công cụ chuyển nhượng 2005)
NGƯỜI PHÁT HÀNH
Là người lập và ký phát hành hối phiếu nhận nợ.(Theo Khoản 9, Điều 4, Luật Các công cụ chuyển nhượng 2005)
NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
Là người tham gia vào quan hệ công cụ chuyển nhượng bằng cách ký tên trên công cụ chuyển nhượng với tư cách Là người ký phát, người phát hành, người chấp nhận, người chuyển ...
NGƯỜI THU HỘ
Là ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán khác được phép của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Làm dịch vụ thu hộ công cụ chuyển nhượng.(Theo Khoản 11, Điều 4, Luật ...
PHÁT HÀNH
Là việc người ký phát hoặc người phát hành lập, ký và chuyển giao công cụ chuyển nhượng lần đầu cho người thụ hưởng.(Theo Khoản 12, Điều 4, Luật Các công cụ chuyển nhượng 2005)
CHUYỂN NHƯỢNG
Là việc người thụ hưởng chuyển giao quyền sở hữu công cụ chuyển nhượng cho người nhận chuyển nhượng theo các hình thức chuyển nhượng quy định tại Luật Các công cụ chuyển nhượng 2005.(Theo ...
CHIẾT KHẤU CÔNG CỤ CHUYỂN NHƯỢNG
Là việc tổ chức tín dụng mua công cụ chuyển nhượng từ người thụ hưởng trước khi đến hạn thanh toán.(Theo Khoản 14, Điều 4, Luật Các công cụ chuyển nhượng 2005)
TÁI CHIẾT KHẤU CÔNG CỤ CHUYỂN NHƯỢNG
Là việc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tổ chức tín dụng mua lại công cụ chuyển nhượng đã được tổ chức tín dụng khác chiết khấu trước khi đến hạn thanh toán.(Theo Khoản 15, ...
CHẤP NHẬN
Là cam kết của người bị ký phát về việc sẽ thanh toán toàn bộ hoặc một phần số tiền ghi trên hối phiếu đòi nợ khi đến hạn thanh toán bằng việc ký chấp ...
TRUNG TÂM THANH TOÁN BÙ TRỪ SÉC
Là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hoặc tổ chức khác được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp phép để tổ chức, chủ trì việc trao đổi, thanh toán bù trừ séc, quyết toán ...
CHỮ KÝ
Là chữ ký bằng tay trực tiếp trên công cụ chuyển nhượng của người có quyền và nghĩa vụ đối với công cụ chuyển nhượng hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp ...
QUAN HỆ CÔNG CỤ CHUYỂN NHƯỢNG
Là quan hệ giữa các tổ chức, cá nhân trong việc phát hành, chấp nhận, bảo lãnh, chuyển nhượng, cầm cố, nhờ thu, thanh toán, truy đòi, khởi kiện về công cụ chuyển nhượng.(Theo Khoản ...
THANH NIÊN
Là công dân Việt Nam từ đủ mười sáu tuổi đến ba mươi tuổi.
TIÊU CHUẨN
Là quy định về đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý dùng Làm chuẩn để phân loại, đánh giá sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường và các đối tượng ...
QUY CHUẨN KỸ THUẬT
Là quy định về mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý mà sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường và các đối tượng khác trong hoạt ...
HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC TIÊU CHUẨN
Là việc xây dựng, công bố và áp dụng tiêu chuẩn, đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn.(Theo Khoản 3, Điều 3, Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật 2006)