Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 2551 đến 2580 trong tổng số 3.800 thuật ngữ

CHI NHÁNH CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
Là đơn vị phụ thuộc của thương nhân nước ngoài, được thành lập và hoạt động thương mại tại Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà ...
MUA BÁN HÀNG HOÁ
Là hoạt động thương mại, theo đó bên bán có nghĩa vụ giao hàng, chuyển quyền sở hữu hàng hóa cho bên mua và nhận thanh toán; bên mua có nghĩa vụ thanh toán cho ...
CUNG ỨNG DỊCH VỤ
Là hoạt động thương mại, theo đó một bên (sau đây gọi Là bên cung ứng dịch vụ) có nghĩa vụ thực hiện dịch vụ cho một bên khác và nhận thanh toán; bên sử ...
CÁC HOẠT ĐỘNG TRUNG GIAN THƯƠNG MẠI
Là hoạt động của thương nhân để thực hiện các giao dịch thương mại cho một hoặc một số thương nhân được xác định, bao gồm hoạt động đại diện cho thương nhân, môi giới ...
VI PHẠM CƠ BẢN
Là sự vi phạm hợp đồng của một bên gây thiệt hại cho bên kia đến mức Làm cho bên kia không đạt được mục đích của việc giao kết hợp đồng.(Theo Khoản 13, Điều ...
XUẤT XỨ HÀNG HOÁ
Là nước hoặc vùng lãnh thổ nơi sản xuất ra toàn bộ hàng hoá hoặc nơi thực hiện công đoạn chế biến cơ bản cuối cùng đối với hàng hoá trong trường hợp có nhiều ...
CÁC HÌNH THỨC CÓ GIÁ TRỊ TƯƠNG ĐƯƠNG VĂN BẢN
Bao gồm điện báo, telex, fax, thông điệp dữ liệu và các hình thức khác theo quy định của pháp luật.(Theo Khoản 15, Điều 3, Luật Thương mại 2005)
CHỨNG THƯ ĐIỆN TỬ
Là thông điệp dữ liệu do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử phát hành nhằm xác nhận cơ quan, tổ chức, cá nhân được chứng thực Là người ký ...
CHỨNG THỰC CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ
Là việc xác nhận cơ quan, tổ chức, cá nhân được chứng thực Là người ký chữ ký điện tử.(Theo Khoản 2, Điều 4, Luật Giao dịch điện tử 2005)
CHƯƠNG TRÌNH KÝ ĐIỆN TỬ
Là chương trình máy tính được thiết lập để hoạt động độc lập hoặc thông qua thiết bị, hệ thống thông tin, chương trình máy tính khác nhằm tạo ra một chữ ký điện tử ...
CƠ SỞ DỮ LIỆU
Là tập hợp các dữ liệu được sắp xếp, tổ chức để truy cập, khai thác, quản lý và cập nhật thông qua phương tiện điện tử.(Theo Khoản 4, Điều 4, Luật Giao dịch điện ...
DỮ LIỆU
Là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự.(Theo Khoản 5, Điều 4, Luật Giao dịch điện tử 2005)
GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ
Là giao dịch được thực hiện bằng phương tiện điện tử.(Theo Khoản 6, Điều 4, Luật Giao dịch điện tử 2005)
GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ TỰ ĐỘNG
Là giao dịch điện tử được thực hiện tự động từng phần hoặc toàn bộ thông qua hệ thống thông tin đã được thiết lập sẵn.(Theo Khoản 7, Điều 4, Luật Giao dịch điện tử 2005)
HỆ THỐNG THÔNG TIN
Là hệ thống được tạo lập để gửi, nhận, lưu trữ, hiển thị hoặc thực hiện các xử lý khác đối với thông điệp dữ liệu.(Theo Khoản 8, Điều 4, Luật Giao dịch điện tử 2005)
NGƯỜI TRUNG GIAN
Là cơ quan, tổ chức, cá nhân đại diện cho cơ quan, tổ chức, cá nhân khác thực hiện việc gửi, nhận hoặc lưu trữ một thông điệp dữ liệu hoặc cung cấp các dịch ...
PHƯƠNG TIỆN ĐIỆN TỬ
Là phương tiện hoạt động dựa trên công nghệ điện, điện tử, kỹ thuật số, từ tính, truyền dẫn không dây, quang học, điện từ hoặc công nghệ tương tự.(Theo Khoản 10, Điều 4, Luật ...
QUY TRÌNH KIỂM TRA AN TOÀN
Là quy trình được sử dụng để kiểm chứng nguồn gốc của thông điệp dữ liệu, chữ ký điện tử, phát hiện các thay đổi hoặc lỗi xuất hiện trong nội dung của một thông ...
TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ
Là tổ chức thực hiện hoạt động chứng thực chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật.(Theo Khoản 13, Điều 4, Luật Giao dịch điện tử 2005)
TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ MẠNG
Là tổ chức cung cấp hạ tầng đường truyền và các dịch vụ khác có liên quan để thực hiện giao dịch điện tử. Tổ chức cung cấp dịch vụ mạng bao gồm tổ chức ...
TRAO ĐỔI DỮ LIỆU ĐIỆN TỬ (EDI – ELECTRONIC DATA INTERCHANGE)
Là sự chuyển thông tin từ máy tính này sang máy tính khác bằng phương tiện điện tử theo một tiêu chuẩn đã được thỏa thuận về cấu trúc thông tin.(Theo Khoản 15, Điều 4, ...
QUYỀN LIÊN QUAN ĐẾN QUYỀN TÁC GIẢ (SAU ĐÂY GỌI
Là quyền liên quan) Là quyền của tổ chức, cá nhân đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa.(Theo ...
QUYỀN ĐỐI VỚI GIỐNG CÂY TRỒNG
Là quyền của tổ chức, cá nhân đối với giống cây trồng mới do mình chọn tạo hoặc phát hiện và phát triển hoặc được hưởng quyền sở hữu.(Theo Khoản 5, Điều 4, Luật Sở ...
CHỦ THỂ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ
Là chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ hoặc tổ chức, cá nhân được chủ sở hữu chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ.(Theo Khoản 6, Điều 4, Luật Sở hữu trí tuệ 2005)
TÁC PHẨM PHÁI SINH
Là tác phẩm dịch từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác, tác phẩm phóng tác, cải biên, chuyển thể, biên soạn, chú giải, tuyển chọn.(Theo Khoản 8, Điều 4, Luật Sở hữu trí tuệ 2005)
TÁC PHẨM, BẢN GHI ÂM, GHI HÌNH ĐÃ CÔNG BỐ
Là tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình đã được phát hành với sự đồng ý của chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan để phổ biến đến công chúng ...
SAO CHÉP
Là việc tạo ra một hoặc nhiều bản sao của tác phẩm hoặc bản ghi âm, ghi hình bằng bất kỳ phương tiện hay hình thức nào, bao gồm cả việc lưu trữ thường xuyên ...
PHÁT SÓNG
Là việc truyền âm thanh hoặc hình ảnh hoặc cả âm thanh và hình ảnh của tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng đến công chúng bằng phương ...
MẠCH TÍCH HỢP BÁN DẪN
Là sản phẩm dưới dạng thành phẩm hoặc bán thành phẩm, trong đó các phần tử với ít nhất một phần tử tích cực và một số hoặc tất cả các mối liên kết được ...
THIẾT KẾ BỐ TRÍ MẠCH TÍCH HỢP BÁN DẪN (SAU ĐÂY GỌI LÀ THIẾT KẾ BỐ TRÍ)
Là cấu trúc không gian của các phần tử mạch và mối liên kết các phần tử đó trong mạch tích hợp bán dẫn.(Theo Khoản 15, Điều 4, Luật Sở hữu trí tuệ 2005)